1 HÅLLBARHETSredovisning 2022

2 Innehåll VD-ord 3 OM SEMPER 4 Försiktighetsprincipen 5 Om Semper 6 Affärsmodell 8 Ansvarsfullt företagande 10 Riskanalys 11 SEMPERS HÅLLBARHETSARBETE 12 Våra hållbarhetsmål 14 Semper och de globala målen 15 Science Based Targets 16 Livscykelanalys 17 Våra råvaror 18 Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan 19 Hållbart spannmål 20 100 % återvinningsbara förpackningar 2025 21 0 % palmolja 2025 22 Vår produktion 23 Energi 24 Vatten 25 Avfall och svinn 26 Transport 27 Livsmedelssäkerhet och kvalitet 28 Våra produkter 30 Nutrition 31 Mat som är bra för hälsan och planeten 32 Våra produkter 34 Våra medarbetare 35 Våra värdeord 36 Sempers medarbetare 37 Semper & Samhället 39 Biologisk mångfald 40 REFERENSER 41 Våra viktiga intressenter 42 1 2 3

3 Vårt arbete har under 2022 fortsatt varit fokuserat på att göra gott för människan och för planeten. Vi bidrar med expertis inom nutrition och med ambitionen att alltid ge mer tillbaka till naturen än vi tar. Vi tror starkt på att både det vi äter och hur vi odlar och producerar mat, kan bidra signifikant till en minskning av den globala uppvärmningen, samt till en ökad biologisk mångfald. Under 2022 har vi sett att matsystemet inkluderas mer och mer i diskussioner och beslut på viktiga globala möten såsom toppmötena om klimat och biologisk mångfald, COP27 och COP15. Även i Norden kommer hållbarhetsaspekter att inkluderas i de Nordiska Näringsrekommendationer som uppdateras. Det finns många fördelar med att älska och äta mer av den mat som finns i vår närhet och att hitta proteiner från växtriket som kompletterar varandra. Vi utvecklar produkter och hjälper föräldrar att skapa matvanor som lägger grunden för bra hälsa senare i livet. Resultatet av OTIS studien, som Semper varit del av, har under 2022 lett till att vi har publicerat nya barnmatsrecept med planetär hälsa i fokus på vår hemsida. Vi jobbar fortsatt vidare med att hjälpa familjer till ett matbord dukat med mer växtbaserade måltider inspirerade av våra Nordiska råvaror. Vi har ett fortsatt samarbete med nordiska leverantörer som arbetar aktivt med olika projekt för att minska utsläppen. I våra produktionsanläggningar jobbar vi kontinuerligt med energieŠektivitet, minimera avfallsströmmar och optimera produktionen. Under 2022 har vi även ingått ett spännande partnerskap med Lantmännen som vi är väldigt stolta över. Vi är nu med i programmet Klimat och Natur, där vår årsvolym av havre, vete och råg till välling och gröt kommer att vara odlad på ett hållbart sätt. Det leder till 50 % mindre klimatpåverkan av spannmålet och en positiv påverkan på biologisk mångfald. Året som passerat har varit utmanande för oss på Semper. Konsekvenser av den geopolitiska situationen ledde till höga energipriser och råvarubrist. För vår del ledde detta till ökat fokus på eŠektivitet – som är en fördel för miljön. Vi är medvetna om att våra anställda är nyckeln till framgång för företaget och för vårt hållbarhetsarbete. Att säkerställa säker och trygg barnmat samt gluten- fria produkter under de förhållanden som rått i omvärlden, har varit en utmaning för alla. Under 2022 har vi även gått igenom en omorganisation. All förändring – även den som leder till förbättring – kräver kraft och engagemang. Jag är stolt och tacksam över hur personalen har tagit sig an 2022 – med idogt arbete och support av varandra. Under året har vi donerat pengar till UNHCR för att stötta deras outtröttliga arbete att hjälpa utsatta människor. För oss är det viktigt att ge vårt stöd för att mat, filtar och skydd ska nå fram till människor på flykt eller i katastrofområden. Omvärldens instabilitet till trots har vi behållit vårt fokus på att bli mer hållbara för varje år som går. Vår hållbarhetsstrategi vilar på fyra pelare: Inköp, Produktion, Produkter och Medarbetare. En strategi som inte förändras när världen gungar. På Semper arbetar vi hårt för att förse marknaden med mat som är bra för människan och för planeten – oavsett vilka utmaningar och omständigheter som råder i världen. Ansvar för matsystemets påverkan Jim Frandsen, VD Semper AB

4 KAPITEL 1 Om Semper Med stor erfarenhet och kunskap om bra och god mat, erbjuder vi ett brett sortiment med hållbarhet i åtanke.

5 Försiktighetsprincipen tillämpas alltid För oss på Semper innebär försiktighetsprincipen att vi alltid tar det säkra före det osäkra. Den tillämpas eftersom vi utvecklar och saluhåller livsmedel för spädbarn och små barn som konsumerar mer mat per kilo kroppsvikt än vi vuxna, samtidigt som de är känsligare för icke önskvärda ämnen. Den tillämpas också för att vi utvecklar, tillverkar och säljer glutenfria livsmedel för personer som har celiaki, eller som av andra skäl behöver undvika livsmedel som innehåller gluten. Vi står för trygghet, vilket självklart återspeglas i samtliga livsmedel som vi erbjuder.

Försäljnings- fördelningen hos Semper AB: Sverige 54 % Danmark 12 % Finland 10 % Norge 4 % Övriga 20 % = 100 % Om Semper Semper är Nordens ledande livsmedelsföretag inom barnmat, glutenfria livsmedel och bars. Företaget grundades 1939 och ingår sedan 2006 i den internationella livsmedelskoncernen Hero, som ägs av familjen Oetker. Med sitt säte i Schweiz har koncernen drygt 4 100 medarbetare i 20 länder. På Semper arbetar 330 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår anläggning för tillverkning av gröt, välling, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, specialprodukter och glutenfria mixer ligger i Götene. I Korsnäs finns vårt glutenfria knäckebrödsbageri som tillverkar flera olika sorters knäckebröd. Sempers barnmatsrätter, grönsaks- och fruktpuréer samt mellanmål i glasburkar och klämpåsar utvecklas tillsammans med systerbolaget Hero i Spanien där de sedan tillverkas. Glutenfria kakor och kex, mjukt bröd, liksom våra pastaprodukter tillverkas i nära samarbete med olika leverantörer i Europa. Semper saluför även bars med namnet Corny som produceras av vårt systerbolag i Tyskland. 6 1 1 1 2 1 2 1 1 Sverige 1 1 1 Finland Norge Danmark – Barnmat Våra marknadspositioner Bars Glutenfritt

7 Sempers marknader Vår absolut största marknad är Sverige, men inom Semper AB säljer vi även produkter till våra dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Utanför Norden exporterar vi till länder inom Herokoncernen som Nederländerna, Spanien, Tjeckien, Egypten och Kina. Vi exporterar även en del till externa bolag i länder som till exempel Island, Estland, Lettland och Litauen. Dagligvaruhandeln är vår största kund men vi säljer också till apotek, sjukhus, servicehandeln, större varuhus och andra livsmedelstillverkare. Bra mat tidigt På Semper har vi erfarenhet och stor kunskap om bra och god mat. Vi har förtjänat konsumenternas stora förtroende genom att utveckla och tillverka uppskattad och bra mat för såväl spädbarn som små barn i generationer. I vårt heltäckande sortiment erbjuder vi välling, gröt, grönsaks- och fruktpuréer samt barnmatsrätter och mellanmål. Under året har vi fortsatt utveckla produkter som är bra för människan och bra för planeten, inspirerade av EAT-Lancet rapporten.. Vi har även utökat informationen om hållbar mat på vår hemsida och lagt upp nya recept. Utbudet och kvaliteten har gjort oss till marknads- ledande i Norden på barnmat. Bra nutrition från start Vi har byggt upp kunskap om hälsa och näring ända sedan start och varit noga med det sedan den allra första moders- mjölksersättningen presenterades 1948. Än idag har vi samarbete med näringsexperter och barnläkare. Förutom modersmjölksersättning finns även tillskottsnäring, maghälsoprodukter med bakteriekultur och mjölkfri välling och gröt i vårt utbud. God gröt ochvälling Semper har varit marknadsledare på gröt och välling i årtionden. Våra recept uppdateras ständigt och vi finjusterar dem efter nya forskningsrön och rekommendationer. De spannmål vi använder har hög kvalitet och kommer från utvalda områden i Sverige. Under året har dessutom ett avtal ingåtts med vår spannmålsleverantör som medför att vi framgent bidrar till ett mer hållbart jordbruk. All mjölk vi använder kommer från svenska gårdar. Gott glutenfritt Vi är stolta över det breda urval av livsmedel vi har och som våra kunder litar på. Oavsett om du har celiaki, eller av andra skäl valt bort gluten, kan du leva ett gott glutenfritt liv. Sedan 1991 har vi erbjudit glutenfri mat och byggt upp kunskap om vad det innebär att leva med celiaki. Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment med FODMAP-låga glutenfria produkter. I sortimentet finns bröd, knäckebröd, pasta, kakor och frukostflingor samt kak- och brödmixer. Semper är klar marknadsledare på den glutenfria marknaden i Norden. Energi on the go Semper saluför bars och smoothies under varumärket Corny och är marknadsledare inom bars i Danmark, Sverige och Finland. Våra Corny-bars finns i olika smaker såsom chocolate, salted caramel och brownie. Oy Semper Ab (Finland) Semper AS (Norge) Semper Danmark ApS (Danmark) Moderbolag är Semper AB och huvudkontoret har besöksadress: Löfströms allé 5, 172 22 Sundbyberg Semper AB ägs till 100 % av Hero España SA AOH Nahrungsmittel GmbH & Co.KG Hero AG Vår företagsstruktur

8 Affärsmodell Vår hållbarhetsstrategi Semper och Herogruppens hållbarhetsstrategier vägleder oss i vår dagliga verksamhet och i vår strävan att hela tiden förbättra oss. Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat – det är vår vinnande strategi. Att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för både korta och långsiktiga framgångar. Vår strategi innebär att: Vi strävar efter en hållbar utveckling genom hela vår värdekedja. Med vår stora kompetens utvecklar vi kontinuerligt nya produkter på ett hållbart sätt för att förbättra näringsinnehållet och ge konsumenterna trygghet. Livsmedelssäkerhet hos Semper är inte bara viktigt – utan helt avgörande för oss. Vi säkerställer vår långsiktiga överlevnad genom att tillfredsställa våra primära intressenter. Vi utvärderar kontinuerligt vårt hållbarhetsarbete för att se vilka verksamhetsområden som behöver förbättras. Produktionsanläggningens miljöpolicy belyser och fokuserar på väsentliga miljöparametrar som utgör en viktig del i hållbarhetsarbetet. Vår hållbarhetsstrategi har direkta kopplingar till vår kvalitetspolicy vilket säkrar att en samsyn skapas och bibehålls mellan företagets olika delar. Den är också en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och förbättra Sempers organisation. Vår mission Semper och Hero har en gemensam mission: “We delight consumers by conserving the goodness of nature“ Det behövs bra och säkra råvaror för att kunna utveckla god, trygg och näringsrik mat. För att vi ska uppfylla vår mission på lång sikt krävs det dessutom att vi agerar hållbart för att värna om det goda i naturen för kommande generationer. Vi har ett åtagande att bevara jordens resurser och lämna så lite avtryck som möjligt efter oss. Ledning och organisation Under året, i samband med en förändring till en kategoristyrd organisation, tydliggjordes det kommersiella upp- draget för Sempers ledningsgrupp ytterligare. Framgent kommer därför huvudsakligen kommersiella strategiska frågor att beslutas i denna grupp. Ledningsgruppen består av respektive ansvarig för de kommersiella avdelningarna och Herogruppens R&D Category and Sustainability Director. Varuförsörjningsverksamheten ingår till största delen i den globala organisationen, dock finns sedan 2022 funktionen Logistics and Demand planning and S&OP Director i Sempers kommersiella ledningsgrupp. För den dagliga verksamheten ansvarar respektive avdelningschef, som är placerad i Norden eller inom den globala organisationen. Sempers ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Inom koncernens företag i Europa finns tre kluster. Semper AB ingår i det norra klustret tillsammans med företagen i Storbritannien och Nederländerna. Jim Frandsen är chef för norra klustret. Denna rapport redovisar Sempers hållbarhetsarbete, och är ett komplement till vår finansiella årsredovisning. Sempers huvudmarknad är Norden, där vi är marknadsledare inom barnmat, glutenfritt och bars. Semper har ett brett sortiment och vi utvecklar, tillagar och marknadsför barnmat, glutenfria livsmedel, bars och specialprodukter inom nutritionsområdet.

9 Management Assistant Semper organisation CEO Semper AB CFO & Legal, IT, Project governance HR Director Marketing Director Country Manager Sweden & Norway Country Manager Finland Country Manager Denmark Research & Development and Sustainability organisation Product Development Manager & Deputy Vice President R & D R & D Category and Sustainability Director Sustainability Manager Vice President Supply chain excellence Director Supply Strategy & Manufacturing Baby Toddler Milks, Milk Cereals, Gluten Free Supply and Manufacturing organisation Corporate Communication Manager Quality Manager Commercial Product Specification Manager BTM Product Specification Manager GF Head of Process Technology Head of Manufacturing Götene Head of Manufacturing Korsnäs Head of Quality BTM & GF Manager Supply Business Controller HR manager Manager Procurement Logistics Demand Planning and S&OP Director

10 Ansvarsfullt företagande Vi tar ansvar för att aktivt motverka korruption och mutor samt arbetar efter riktlinjerna i vår uppförandekod. Att motverka korruption är en grundläggande fråga för Semper Det finns alltid en risk att korruption sprids i en verksamhet. Mutor, utpressning och priskarteller kan etableras och både enskilda personer och hela branscher kan skadas. Vi minimerar risken för finansiellt missbruk i vår verksamhet och leverantörskedja genom ett aktivt arbete mot korruption och mutor. Lagstiftningen i de länder vi verkar och vår uppförandekod ligger till grund för Sempers arbete mot korruption. Koncernens uppförandekod följer FN:s Global Compacts principer för att motverka korruption, utpressning och mutor. Vår antikorruptionspolicy finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranet. Nya och befintliga medarbetare på finans- och IT-avdelningen, som innehar tjänster där ökad risk finns att stöta på korruptionsfrågor, fick under 2022 en utbildning inom ansvarsfullt företagande. Herogruppen och därmed Semper är ansluten till Ecovadis, en plattform som betygsätter leverantörer på fyra olika hållbarhetsområden varav ett är just ansvarsfullt företagande. Du kan läsa mer om Ecovadis i avsnittet Våra råvaror i denna rapport. Regler kring fakturering För att undvika oegentligheter eller missbruk inom Sempers eget ekonomisystem har vi regler och rutiner för hur fakturor ska hanteras och hur nya leverantörer ska läggas upp. Exempelvis får inte samma person godkänna en hel serie av transaktioner. En medarbetare som lägger upp en ny leverantör i vårt system får heller inte ha möjlighet att initiera en faktura från den leverantören. När en faktura väl är inne i vårt aŠärssystem finns ett väl utvecklat regelverk som styr vem som får attestera och kontera fakturan. Huruvida en medarbetare får attestera eller kontera en faktura beror bland annat på vilken tjänst denne har och på fakturabeloppet. Semper har inte haft något fall av korruption eller mutor under 2022.

11 Riskanalys 2022 RISK HANTERING Växthusgasutsläpp Den ständigt aktuella klimatdebatten har en påverkan på hela samhället. Hårdare krav från såväl kunder som konsumenter samt organisationer och myndigheter kommer att vara en följd av detta. Med detta kommer en ökad risk för Semper om vi inte kan anpassa oss till efterfrågan av hållbart producerad mat. Växthusgasutsläpp Semper arbetar kontinuerligt med att minska växthusgasutsläppen genom hela värdekedjan. Detta beskrivs i vår Strategi och resultat av arbetet rapporteras i Kapitel 2. Råvarubrist Extrema eller ogynnsamma väderförhållanden kan orsaka översvämningar, torka och missväxt. Det har i sin tur en stor påverkan på jordbruk, skördar och djurhållning vilket innebär en risk för att tillgången på råvaror försämras. En minskad biologisk mångfald, tex. ett minskat antal pollinerande insekter, kan leda till minskade skördar. Råvarubrist Skulle det uppstå en brist på råvaror har Semper beredskap att omform- ulera recept. Vi för en dialog med våra leverantörer för att tidigt få en indikation på en eventuell råvarubrist. I Kapitel 2 beskrivs vårt arbetssätt i leverantörsled och vårt engagemang för biologisk mångfald. Barnmatskvalitet Tillgången på råvaror som gör det möjligt att hålla den lagstadgade kvalitet som gäller för förpackade livsmedel avsedda för spädbarn och små barn 0–3 år, är en grundläggande förutsättning för Sempers verksamhet. Barnmatskvalitet Du kan läsa om hur vi säkerställer barnmatskvalitet i avsnittet "Livsmedelssäkerhet och Kvalitet". Förpackningsmaterial En ökad medvetenhet om förpackningars eventuella negativa påverkan på miljö kan leda till nya produktval. Om Semper inte kan möta efterfrågan och krav på hållbara material kan detta innebära en risk för oss. Förpackningsmaterial Se avsnitt "100% återvinningsbara förpackningar" för att läsa om vårt arbete med förpackningsmaterial. Arbetsmiljö Vantrivsel, ohälsa och olycksfall i arbetet är en risk. Arbetsmiljö Semper har ambitionen att preventivt sörja för att alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Du kan läsa mer i avsnittet "Sempers medarbetare". Specialkompetens Att arbeta med livsmedel till känsliga målgrupper som småbarn och personer med celiaki kräver specialkompetens. Specialkompetens Semper arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Du kan läsa mer i avsnittet "Sempers medarbetare". Pandemiutbrott Globalisering av handeln, ökad intensifiering av jordbruket och en ökat mobilitet är riskfaktorer för pandemiutbrott med hög smittspridning vilka utgör ett hot mot samhället. Pandemiutbrott För att minska smittspridningsrisk och säkerställa personalförsörjning har Sempers ledningsgrupp tydliga riktlinjer och tät kommunikation vid pandemiutbrott. Barnarbete Inom alla industrier finns en risk för utnyttjande av barnarbete i något led av produktionen. För Semper är det ett grundläggande krav att våra leverantörers verksamhet baseras på ett etiskt företagande. Barnarbete Läs mer om de verktyg och uppförandekoden som vi använder i leverantörsled i avsnittet "Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan". Kränkningar & särbehandling Det finns en risk att någon inom Sempers verksamhet eller inom leverantörsledet utsätts för kränkning eller särbehandling och far illa på grund av felaktigt handlande. Kränkningar & särbehandling I avsnitten "Sempers medarbetare" samt "Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan" kan du läsa mer. Möjlighet till facklig anslutning Risk att facklig anslutning försvåras. Möjlighet till facklig anslutning Genom att leverantörer ombeds ansluta sig till Ecovadis och underteckna Sempers uppförandekod arbetar vi för att eliminera denna risk. Återkallelser Det finns en risk att en vara inte uppfyller våra kvalitetskrav och måste återkallas. Återkallelser Semper har ett robust kvalitetssystem som du kan läsa om i avsnittet "Livsmedelssäkerhet och kvalitet". Mutor och korruption Risk för oetisk och osund a’ärsverksamhet och att konkurrensen sätts ur spel. Mutor och korruption Läs mer om vårt arbete mot mutor och korruption i avsnittet "Ansvarsfullt företagande". ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LAGSTIFTNING & livsmedelssäkerhet ANTIKORRUPTION MILJÖ

12 12 KAPITEL 2 SEMPERS hållbarhetsarbete Fyra pelare håller upp vårt hållbarhetsarbete.

13 sempers hållbarhetsarbete Vi fokuserar på planetens och människans hälsa i vårt hållbarhetsarbete. Vårt hållbarhetsarbete är byggt på fyra pelare, som stöttar vår övergripande ambition att ge tillbaka mer till naturen än vi tar. De stöttar även vårt arbete med att tillverka goda hälsosamma livsmedel samt att bidra positivt till livet för våra medarbetare som är det viktigaste vi har och får allt att hända. Många av planetens hållbarhetsutmaningar kan härledas till de klimatförändringar vi ser och som är en följd av den globala uppvärmningen. Vår främsta ambition är därför att bli klimatpositiva, genom att dels fokusera på reduktion av direkta och indirekta växthusgasutsläpp till följd av vår energiförbrukning, dels utveckla produkter med klimatsmarta råvaror samt fokusera på samarbeten med våra råvaruleverantörer för att driva hela den hållbara utvecklingen framåt. Under året har en utredning påbörjats om huruvida vår strävan att bli klimatpositiva är en hållbar utmaning som täcker de möjligheter och svårigheter som finns i reduktionen av vår klimatpåverkan genom hela värdekedjan. 1. Hållbar varuförsörjning Vi arbetar i partnerskap med våra leverantörer för ett hållbart jordbruk och rättvisa arbetsvillkor. Tack vare vårt kontinuerliga förbättringsarbete blir såväl inköp av ingredienser som förpackningar mer hållbara. 2. Netto-neutral produktion Vi arbetar mot fossilfri produktion och transport, hållbar vattenanvändning och fullständig återvinning av våra restströmmar. 3. Hälsosamma livsmedel Vi arbetar för att fånga och behålla kvaliteten i det goda som naturen har att erbjuda. Genom innovation förbättrar vi kontinuerligt våra produkter för såväl konsumenten som planeten. 4. Tillsammans mot ett mål Vi vill att våra medarbetare känner sig engagerade, inkluderade och motiverade. Vi stödjer medarbetarutveckling, säkerhet på jobbet och socialt ansvar i samhället. Vi berättar omvåra åtaganden inom dessa fyra områden i detta kapitel.

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL Klimatpositiv Vi vill ge tillbaka mer till naturen än vi tar och arbetar därför kontinuerligt med förbättringar i vår leverantörskedja, vår produktion och våra produkter. 0 % palmolja 2025 Då det är svårt att köpa in palmolja som är garanterat hållbart odlad, väljer vi att till 2025 endast saluhålla produkter helt utan palmolja. 100 % återvinningsbara förpackningar 2025 Vi jobbar aktivt mot att allt förpackningsmaterial kan materialåtervinnas till nya förpackningar eller andra föremål. Vi ökar kontinuerligt mängden återvunnet material (såsom glas och pappersfibrer) i våra förpackningar. Vårt mål är att minst 50 % av materialet är återvunnit i dessa förpackningar år 2025. 0 % matsvinn 2025 Våra produkter ska nå våra konsumenter utan att det uppstår svinn i produktions-, lagrings- eller distributionsledet. Om svinn uppstår ser vi till att det får en destination som ger minsta möjliga miljöpåverkan, såsom produktion av djurfoder eller biogas. Netto Neutral Produktion 2030 Vi arbetar mot fossilfri produktion och transport, hållbar vattenanvändning och fullständig återvinning av våra restströmmar. Hälsosamma produkter för människan och planeten 2025 Vi utvecklar en produktserie för barn som är hälsosam för både barnen och planeten, baserad på resultat från vetenskapliga studier. 14

15 Världens ledare skrev under 17 hållbarhetsmål som 2015 antogs som FN:s globala mål. Semper arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle och i vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till flera av målen och delmålen. Semper och de globala målen Ingen hunger Eftersom vi tillverkar livsmedel, finns en medvetenhet hos alla våra medarbetare att hålla matsvinnet så lågt som möjligt. Vi är aktsamma med allt i vår egen värdekedja och försöker hela tiden undvika att råvaror går till spillo inom vår produktion. Vi har även ett fortsatt samarbete med flera välgörenhetsorganisationer som vi donerar livsmedel till. Vi bidrar även till andra verksamheter istället för att slänga mat. INGEN HUNGER God hälsa ochvälbefinnande Vi stödjer kliniska studier inom både spädbarns- och småbarnsområdet som driver nutritionsforskningen framåt. Baserat på forskningsstudien OTIS har vi utvecklat mer hållbara och hälsosamma livsmedel för de mindre barnen. För att hålla oss uppdaterade kring celiaki och glutenfria livsmedel följer Semper forskningen inom området samt stödjer forskningsprojekt relaterade till glutenfria livsmedel. I syfte att förbättra välbefinnandet för en grupp konsumenter har vi utökat vår märkning av glutenfria livsmedel. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Ekosystem och biologisk mångfald Genom vårt fortsatta medlemskap och stöd till Unescos biosfärområde i Götene vill vi skydda den biologiska mångfalden och främja välmående ekosystem. Semper är del av Herogruppens Bee Careful program som värnar om pollinerare genom olika aktiviteter. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION Hållbar konsumtion och produktion Sempers mission är att ge konsumenter matglädje genom att ta tillvara det goda i naturen. En grundläggande del i vår mission är omställningen till en mer hållbar produktion. Vi arbetar kontinuerligt med att integrera vårt hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Under året har det varit stort fokus på vårt arbete att minska matsvinnet. Bekämpa klimatförändringarna Vetenskapliga studier har visat att människan ända sedan industrialiseringen har påverkat utsläppen av växthusgaser. Jordbruk och livsmedelsproduktion står idag för ca 25 % av de globala utsläppen. Som tillverkare av livsmedel tar vi också ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Vi har till exempel i vår energiintensiva produktionsprocess helt gått över till förnybara energikällor.

16 Science based targets Vi är stolta över att Herogruppen, i vilken Semper ingår, under 2022 skickade in sina mål till Science Based Targets initiative (SBTi). Med detta har vi bekräftat att vi tar fram vetenskapsbaserade mål för vårt klimat- arbete. Dessa är i linje med Parisavtalet och bidrar därmed till att begränsa den globala uppvärmningen så att temperaturen inte stiger mer än 1,5 °C jämfört med den vid industrialiseringens början. De globala växthusgasutsläppen behöver halveras till 2030 och reduceras till netto-noll 2050. Detta måste göras för att förhindra klimatförändringarnas värsta eŠekter. Herogruppen är ett av drygt 4600 företag i världen som har åtagit sig att arbeta med Science Based Targets. Våra mål och åtaganden kommer under 2023 att valideras av SBTi’s experter och sedan kommuniceras till våra intressenter. Vi tar tillvara på vetenskapliga fakta i arbetet med att reducera våra växthusgasutsläpp.

Livscykelanalys Med hjälp av en livscykelanalys (LCA) har vi beräknat hur mycket växthusgaser som släpps ut i de olika delarna av vår värdekedja. Emissionerna från Sempers produktion och kontor samt från värdekedjan, bland annat inköp av råvaror och transporter, uppgår under 2021* till 85 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Växthusgasutsläpp från produkter i vårt sortiment som produceras av systerbolag inom Herogruppen har inte inkluderats i Sempers utsläpp, då dessa ligger inom respektive bolags LCA resultat. På motsvarande sätt ingår det växthus- gasutsläpp i Sempers resultat från de mjölkbaserade produkter som vi tillverkar för olika systerbolag. Utsläpp från energi Det är viktigt att vi tar ansvar för minskning av utsläpp som orsakas direkt och indirekt av energiförbrukningen i våra produktionsanläggningar, de så kallade Scope 1 och Scope 2 utsläppen. Vi förväntar oss kunna reducera energiförbrukningen med hjälp av eŠektiviseringsarbete och ny teknik, och vi kommer att titta på lämpliga möjligheter att kompensera för de växthusgasutsläpp som vi inte kan reducera. Vi kommer även fortsatt använda enbart förnybara energikällor. Utsläpp i värdekedjan Våra utsläpp i värdekedjan, som även kallas Scope 3 utsläpp, innefattar bland annat inköp av råvaror och förpacknings- material, distribution, avfall och återvinning. Livscykelanalysen visar att den största delen av växthusgasutsläppen sker tidigt i vår värdekedja: 79 % kommer från odling och produktion av råvaror samt från inköpta förpackningar och produkter. Globalt sett står jordbruket för cirka en «ärdedel av det totala växthusgasutsläppet, och eftersom Semper tillverkar livsmedel är det logiskt att en stor del av vår klimatpåverkan orsakas av våra råvaror och produkter. Att sänka våra Scope 3 utsläpp är en komplex fråga som kräver en långsiktig plan, där leverantörssamarbeten och produktutveckling med planetär hälsa i fokus är självklara delar. Du kan läsa om våra åtaganden i avsnitten ”Våra råvaror” och ”Våra produkter”. Inköpta produkter 18 % Tillagning & förvaring hos konsument 5 % Distribution 13 % Medarbetare (kontor, resor) 1 % Produktion 1 % Förpackning 8 % Inköpta råvaror 53 % Avfall & återvinning 1 % Sempers utsläpp 2021*: 85 000 ton CO2e *För att kunna mäta våra resultat är det viktigt att den stora mängd data som ingår i LCA beräkningen är transparant och lätt att uppdatera. Därför har Herogruppen under 2022 valt att implementera ett nytt verktyg. Vid tiden denna rapport skrivs har resultatet för 2022 inte beräknats i det nya verktyget, därför väljer vi att visa 2021’s resultat. 17

18 VÅRA råvaror Genom att satsa på såväl närproducerade råvaror som närhet till producenterna, är det enklare att säkra kvaliteten på råvarorna vi använder. Alla som odlar, hanterar och producerar våra livsmedel ska arbeta på ett etiskt och miljömedvetet sätt.

19 Det finns många fördelar med närproducerade råvaror och närhet till producenter gör det enklare att motverka bristande respekt för människor och miljö i vår leverantörskedja. En stor del av de råvaror som Semper använder kommer från svenska producenter. Andra råvaror som används i Götene och Korsnäs kan ursprungligen komma från länder utanför Europa, men de inhandlas av leverantörer inom Europa. Det medför en närmare kontakt med leverantörerna vilket gör det enklare att diskutera olika frågor. Herogruppen använder verktyget Ecovadis för att betygsätta sina leverantörer på fyra hållbarhetskriterier; miljö, ansvarsfullt företagande, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter samt hållbar varuförsörjning. Betygen används för en aktiv diskussion av de åtgärder som skall genomföras för att förbättra leverantörens prestanda. Under 2022 har verktyget implementerats och datainsamlingen påbörjats och under 2023 kommer arbetet att fortsätta. Nya leverantörer måste bekräfta Herogruppens och därmed Sempers uppförandekod. Den täcker bland annat frågor om ansvarsfullt företagande, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och välmående hos arbetstagare, hållbarhet och miljöarbete. Uppförandekoden har uppdaterats under 2022 för att framhålla vikten av vårt hållbarhetsarbete. Koden är tänkt att tas vidare genom hela leverantörskedjan, från leverantör till underleverantörer. Inga avvikelser mot uppförandekoden har upptäckts hos våra leverantörer under 2022. Sempers ställningstaganden kring mänskliga rättigheter baseras på FN:s Global Compacts (UNGC:s) principer för mänskliga rättigheter och Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konven- tioner. Under 2022 har Semper inte haft något ärende rörande brott mot mänskliga rättigheter. Barnens rättigheter Barn har alltid stått i centrum för Sempers verksamhet, och deras hälsa och välmående ligger oss allra varmast om hjärtat. Därför är det oerhört angeläget för oss att vi bidrar till att barnarbete i världen minskar. I vår uppförandekod kommuniceras FN:s Global Compacts principer mot barnarbete. Den hänvisar även till konventionen om minimiålder för tillträde till arbete – ILO:s konvention 138 – och till konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaŠa de värsta formerna av barn- arbete – ILO:s konvention 182. Under 2022 har vi inte fått kännedom om ett enda fall av barnarbete i Sempers leverantörsled. Leverantörskontroller Ett leverantörsbesök planeras in då ett samarbete har inletts med en ny leverantör. Representanter från varuförsörjnings- och kvalitetsavdelningen genomför besöket i syfte att få en bättre bild av hur leverantören presterar på områden som arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljöfrågor. Även befintliga leverantörer kontrolleras regelbundet. Samarbeten för hållbar utveckling Resultatet från vår livscykelanalys visar att vi behöver fler och mer aktiva samarbeten med våra leverantörer för att minska vår klimatpåverkan. Under 2022 har vi tagit fram riktlinjer för en hållbar varuförsörjning, baserade på vetenskap och ”best practices” för de olika råvarukategorierna. Med dessa riktlinjer får våra inköpare hjälp med dels att identifiera vilka leverantörer som ligger i framkant när det gäller strategiskt arbete som gynnar människan och miljön, dels med hur de kan lyfta befintliga leverantörer till en högre nivå. Vi är särskilt glada när vi kan skapa samarbeten med leverantörer som främjar en hållbar utveckling på flera plan. Du kan läsa om vårt spännande samarbete med Lantmännen på nästa sida. Mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjan En viktig faktor för oss på Semper är att alla som bidrar till odling, hantering och produktion av våra livsmedel har agerat på ett etiskt sätt och bidragit till ett medvetet hållbarhetsarbete.

20 Semper erbjuder mat för små barn – framtidens viktigaste finsmakare – och har länge arbetat för hälsosam och näringsriktig mat som är hållbar för vår planet. Sedan många år tillbaka används spannmål från Lantmännen, som uppfyller de hårda krav som gäller för säker och näringsriktig barnmat, så kallad barnmatskvalitet. Det nya partnerskapet som avser sortimentet gröt och välling uppfyller inte bara dessa höga krav utan bidrar även till ett mer hållbart jordbruk som är bra för vår planet. Programmet Klimat & Natur innehåller en rad åtgärder och odlingsmetoder som minskar klimatpåverkan och samtidigt gynnar den biologiska mångfalden. Odlingskriterierna inom programmet innefattar fossilfri växtnäring, fossilfria bränslen samt precisionsodling, vilket leder upp till 50 % mindre utsläpp av växthusgaser inför skörd 2023*. Den biologiska mångfalden gynnas av kemikaliefri utsädesbehandling och i de blommande zoner som ingår i programmet frodas pollinatörer, som pollinerar många av våra matgrödor och därför är otroligt viktiga för matproduktionen. På åkrarna finns även lärkrutor som är en del av programmet (speciella rutor som man sparat för att sånglärkan ska kunna landa och hitta mat). Fler öppna platser i odlingslandskapet gynnar arten. Programmet Klimat & Natur använder sig av så kallad massbalans. Det innebär att spannmål som odlas på gårdar som ingår i programmet blandas med övrigt spannmål i Lantmännens varuflöde. Det betyder att vi på Semper inte kan säga att just den förpackningen med gröt som en konsument håller i handen innehåller spannmål som är odlat enligt Klimat & Natur. Men i och med att programmet använder sig av massbalans bidrar vi till ett mer hållbart jordbruk samtidigt som vi, liksom alltid, säkerställer barnmatskvalitet på spannmålet. Lagstiftningen som reglerar barnmatskvalitet innebär bland annat att endast mycket låga resthalter av oönskade ämnen får förekomma. Dessa halter kan variera i grödor beroende på jordtyp och väderförhållanden vid skörd. Massbalansprincipen i Klimat & Natur ger oss tillgång till spannmål i den höga kvalitet som krävs. Genom att ingå i Klimat & Natur bidrar vi på Semper till framtidens hållbara jordbruk - utan att kompromissa med våra produkters innehåll och kvalitet. Hållbart spannmål Semper och Lantmännen är i partnerskap för ett mer hållbart jordbruk. Inför skörden 2023 har Semper anslutit sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Tillsammans kommer företagen att bidra till en mer hållbar odling av havre, vete och råg. Foto: Lantmännen *Jämfört med svensk spannmålsodling 2015.

21 100% återvinningsbara förpackningar 2025 Våra förpackningar skyddar våra produkter. En livsmedelsförpackning har många olika funktioner. För oss är det viktigt att förpackningen har egenskaper som skyddar innehållet för att säkerställa kvalitet och säkerhet, samt minskar risken för matsvinn. Det är även viktigt för oss att förpackningen kan materialåtervinnas i industriella återvinningsanläggningar. Plast är det material som i dagsläget är vår största utmaning, då det ofta behövs lager av olika plasttyper för att skapa ett material som skyddar produkten mot exempelvis härskningsprocesser. En kombination av olika plaster gör det tyvärr svårare att materialåtervinna förpackningen. Vi har under året förbättrad återvinningsinstruktionerna på flera förpackningar för att underlätta för konsumenten att sortera rätt. Det är även viktigt för oss att använda så mycket återvunnet material som möjligt i våra förpackningar. Våra leverantörer granskar kontinuerligt tillgängligheten av återvunna pappersfibrer, glas, metall och plast av den kvalitet som är lämplig för livsmedelsförpackningar. Vårt mål är att använda minst 50±% återvunnet material i våra förpackningar år 2025. Första segmentet i diagrammet nedan visar andelen förpackningar i Sempers sortiment med hög återvinningsbarhet, såsom glas, metall och kartong. I det andra finns produkter som förpackas i, till exempel, en kombination av papper och plast, såsom våra förpackningar för drickfärdig produkt. Produkterna i den tredje kategorin är produkter i komplexa plastförpackningar. Dessa har vår fulla uppmärksamhet då de i dagsläget är svårare att materialåtervinna. Vi samarbetar i flera projekt med förpackningsproducenter och maskinexperter för att hitta och testa lämpliga material så att vi har 100±% återvinningsbara förpackningar år 2025. Helt återvinningsbara förpackningar Delvis återvinningsbara förpackningar Ännu inte återvinningsbara förpackningar 36 % 39 % 25 %

22 0% palmolja 2025 En mångsidig råvara med utmaningar i värdekedjan. Semper har valt att fasa ut palmoljan helt från vårt sortiment, då det med befintliga certifieringssystem är svårt att köpa in palmolja som är garanterat hållbart producerad. Barnmat, välling, gröt samt modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmjölk har varit palmoljefria i flera år. Dessa produkter innehåller en noga utvald blandning av mjölkfett och vegetabiliska oljor med bland annat rapsolja. Endast till ett fåtal produkter i vårt glutenfria sortiment letar vi fortfarande efter alternativa recept för att kunna ta bort palmolja utan att smak eller konsistens påverkas. Dessa produkter motsvarar i 2022 5±% av vårt Sempersortiment. Palmoljan som används i dessa produkter är certifierad enligt Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) eller Green Palm. På grund av råvarubrist och de logistik- problem som varit under 2022 var vi tvungna att flytta fram vårt mål från 2022 till 2025. Vi arbetar nu tillsammans med våra leverantörer för att få fram nya råvaror och utveckla produkter som uppfyller våra kvalitetskrav. Semper produkter utan palmolja Semper produkter med certifierad palmolja 5 % 95 %

23 vår PRODUKTION Vi arbetar för att ge hållbar mat till dina barn – och till kommande generationers barn.

24 Sedan 2020 har vi investerat i vattenkraftcertifikat, som garanterar att den el vi förbrukar i våra produktionsanläggningar och på våra kontor är hållbart producerad. Ångan vi använder i våra produktionsprocesser i Götene produceras i ett externt träflis- värmeverk. Under de korta perioder värmeverket behöver underhållas, produ- ceras ångan med fossilt bränsle. Vi har kompenserat för emissionerna som orsakats av detta. All energi vi behöver i Götene och Korsnäs för tillverkningen av barnmat och glutenfritt knäckebröd är därmed från 100 % förnybara källor. Energibesparande åtgärder Även med hållbara energikällor, är det fortsatt viktigt för oss att investera i energi- besparande åtgärder. Störst energikonsum- tion inom Semper kan härledas till våra två produktionsanläggningar, varav anläggningen i Götene är mest energikrävande. Vi ser att en kombination av bra underhåll och investering i ny teknik kommer att kunna ge energibesparingar i fabriken. Tekniken utvecklas hela tiden vilket betyder att det finns möjligheter att optimera resursanvändningen även i en modern produktionsanläggning som Semper Götene. Även ett ökat fokus på mätning av energiförbrukning i olika delar av fabriken hjälper oss att identifiera förbättringspotentialer. Till följd av pandemin och efterföljande eŠekter på ekonomin har vi sett en fluktuation i våra produktionsvolymer, vilket har påverkat vår möjlighet att producera så eŠektivt som möjligt. På grund av kortare körningar blir det relativt mycket uppstart- och avslutningstid, detta är anledningen till att vi ser en uppgång i energiförbrukning per ton i båda våra anläggningar. Varje kWh räknas Vi räknar varje kilowatt-timma (kWh), så utöver ett fokus på de stora processerna tror vi på eŠekten av ”många bäckar små”. Till exempel ingår betydelsen av energibesparing som en del av introduktionsutbildningen för våra nyanställda. Vidare använder vi i syfte att begränsa energiåtgången LED lampor och ljussensorer samt digitaliserade lönespecifikationer och avtalssignaturer. Energi Val av energikällor och vår energikonsumtion, är viktiga frågor som vi tar upp i vår hållbarhetsstrategi. ÅRET I SIFFROR Siffrorna nedan avser energikonsumtion inom vår produktion. Korsnäs produktionsanläggning Gällande energikällor till Götene (2022): 23 % el från vattenkraft, 77 % ånga från värmeverk. 1,76 1,78 Energi (MWh)/producerat ton: 2020 2021 2,95 2,97 Energi (MWh)/producerat ton: 2020 2021 Sempers energiförbrukning är baserad på 100 % förnybara källor. Gällande energikällor till Korsnäs (2022): 100 % el från vattenkraft. Götene produktionsanläggning Semper Götene är certifierad enligt ISO 14001 och 50001. 1,85 2022 3,46 2022

25 Vår anläggning i Götene är vår mest vattenkrävande anläggning och vi har två vatten- källor: cirka tvåtredjedelar är kommunalt vatten från Vänern (62 %) och resten kommer från vår egen vattenkälla, Västerbykällan. Vattentillgång är en central fråga för oss som kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Vi arbetar med att begränsa vår vattenförbrukning både av miljö- och ekonomiska skäl. Vatten används i våra recept samt i rengörings- och produktionsprocesser. Likt vår energiförbrukning, ser vi även en ökning i vattenförbrukningen per ton producerad produkt i Götene, på grund av fluktuationer i produktionsvolymen som medför en relativt längre uppstart- och avslutningstid där vatten används i processen. Vårt bageri i Korsnäs har en mindre intensiv vattenförbrukning. Vatten används främst i degen, och en liten andel i rengöringsprocesser. Hållbar hantering avvatten Semper och vår granne Arla i Götene delar ett miljötillstånd i vilket utsläppsrätter för avloppsvatten specificeras. Dessa begränsar hur mycket avloppsvatten vi får skicka till reningsverket och hur förorenat det får vara. Föroreningar i form av produktrester och rengöringsmedel orsakar förändringar av bland annat vattnets surhetsgrad, vilket kan störa reningsverkets processer. Även ett oregelbundet flöde av vattnet kan försvåra eŠektiviteten av reningen. Vi har under 2022 arbetat med att jämna ut våra avloppsvattenflöden genom att buŠra diskvatten i mellanlagringstankar och släppa ut det stegvis. Detta möjliggör en mer eŠektiv hantering av avloppsvattnet i reningsverket. Flytande produktrester separeras ut och hämtas av ett externt företag som gör biogas av dem. Vi minskar andelen vatten som går till vattenreningsverket genom att leda kondensvatten till en våtmark. Dit förs även dagvatten. I våtmarken genomgår vattnet en naturlig, mikrobiologisk rening så att det sedan kan skickas vidare till Göteneån. VATTEN Allt vatten vi använder i våra processer är av dricksvattenkvalitet. Året i siffror Korsnäs produktionsanläggning 1,31 9,2 1,33 10,5 Vatten (m3)/producerat ton Götene produktionsanläggning Vatten (m3)/producerat ton 2020 2020 2021 2021 Siffrorna avser vattenförbruk- ning inom vår produktion. 1,32 2022 11,9 2022

26 Avfall och Svinn Vi arbetar proaktivt för att minska avfall och svinn. Tekniken att ta tillvara på avfallets värdefulla egenskaper fortskrider kontinuerligt och vi letar alltid efter möjligheter att ta del av utvecklingen. En del av våra knäckebrödsmulor återvinns av ett högteknologiskt bioraffinaderi till tre nyttiga produkter, nämligen drivmedlet etanol, proteinfoder till kor och CO2 till dryckestillverkning. Det produceras även biogas av flytande produktrester och av svinn som inte kan användas till djur- eller insektfoder. Även råvaruförpackningar av plast, metall och wellpapp återvinns. ÅTERVINNA Det är absolut viktigast att minimera mängden avfall och svinn, för att minska vår miljöpåverkan och ta vara på våra resurser. Våra viktigaste verktyg för att minimera avfall och svinn i produktion och lager är utbildning och processförbättring. Vi har under 2022 fattat beslut att märka våra glutenfria produkter med information som uppmuntrar konsumenten att titta, lukta och smaka på produkter som har passerat bäst före datum, då våra sinnen är bra verktyg att bedöma om en produkt fortfarande är god att äta. Vi vill på det sätt bidra till minskat matsvinn även efter produkter har lämnat vårt lager. Du kan läsa mer om detta initiativ i avsnittet ”Våra produkter”. Vi fortsätter vårt proaktiva arbete med kunder som kan ta emot produkter med kort tid kvar till bäst före datum. Vidare skänker vi även mat till välgörenhet, bland annat Matmissionen, Stockholms Stadsmission, danska Venligboerne, norska Fattighuset och finska Operaatio ruokakassi. MINI MERA Den största delen av anläggningarnas matsvinn går sedan tidigare till företag som gör djurfoder av det. Fokus i Korsnäsbageriet har varit att hitta mer hållbara destinationer för det produktsvinn som uppstår. Till exempel används knäckebrödsmulor som foder i en ny insektodling i regionen. Insekterna kan sedan utgöra proteinkällan i till exempel fiskfoder. I syfte att hitta mer hållbara sätt att använda knäckebröd som inte uppfyller våra kvalitetskrav med avseende på form och utseende men som har lika god smak som alltid, gjordes även en lyckad testförsäljning av produkt med mindre kvalitetsfel till konsument. ÅTERANVÄNDA Det är viktigt för oss att inget avfall eller svinn kasseras. De restströmmar som vi inte kunde undvika, återanvända eller återvinna gick till en förbränningsanläggning med energiutvinning. Energin används oftast som värme. Vårt mål är att inget matsvinn skall gå till förbränning. UTVINNA ENERGI Avfallet i våra anläggningar består främst av råvaruförpackningar som sorteras i olika fraktioner, och av produktsvinn som återvinns som djurfoder eller biogas. I produktionen uppstår svinn främst vid uppstart och avslutning av en tillverkningscykel. Det som då kommer fram har inte den absoluta kvalitet som krävs för att livsmedlet ska gå vidare till förpackning. På vårt lager kan svinn uppstå när produkten har för kort tid kvar till bäst före datum, eller när en förpackning går sönder under transport alternativt hantering. Vi arbetar på flera sätt för att undvika och minimera att svinn uppstår.

27 Eftersom våra råvaror och produkter har begränsad hållbarhet måste transporter från våra anläggningar gå relativt snabbt. Därför kör vi mycket med lastbil. Logistik- avdelningen undersöker dock regelbundet alternativa transportsätt. Till exempel transporterar vi våra barnmatsburkar och klämpåsar, som produceras i Spanien, främst med tåg och båt. Flyg används aldrig som transportalternativ. En kontinuerlig transportoptimering Det mest eŠektiva sättet att minska utsläppen från våra transporter, är naturligtvis att minska antalet transporter. Därför är det mycket viktigt för oss att optimera lasten. Vårt gods står på pallar som antingen kan ställas ensamma på golvet i lastbilen eller dubbelstaplas på varandra. Genom dubbelstapling, där det går, halveras antalet transporter. Det har vi i åtanke när vi lanserar nya produkter och vi ser även över möjligheten att vidareutveckla befintliga produkter för att de ska kunna utnyttja lastbilarnas och lagrets maximala tillåtna höjd. Under 2022 kunde vi, i samarbete med en av våra största kunder, öka antalet kartonger per pall på ett antal storsälj- ande artiklar, vilket har lett till eŠektivare transporter. De transportörer vi samarbetar med har stort fokus på hög fyllnadsgrad och fyller vi inte själva en hel bil, samlastas vårt gods med andra kunders gods. Vi har ständig koll på väderförhållanden för att se till att vi inte använder termobilar i onödan. I och med detta minskar vi både transportkostnad och negativ miljö- påverkan. Genom att ta hänsyn till antalet kartonger av en artikel per lav och per pall kan transporter göras ännu eŠektivare plus att risken för matsvinn i vårt lager reduceras. Därför tittar vi just nu tillsammans med våra kunder på deras beställningsmönster för att se om dessa kan förbättras ytterligare. Vårt eŠektiviseringsarbete och våra transportpartners arbete med att ta fram mer noggranna beräkningsmetoder förklarar minskningen i utsläppen mellan 2021 och 2022. Resor Under 2022 uppdaterade vi vår resepolicy, med målet att reducera våra rese-emissioner med 50 % jämfört med 2019. Tjänsteresor stod 2019 för ungefär 1 % av vår totala klimatpåverkan. Vi har under pandemin sett att vi kan arbeta eŠektivt med hjälp av digitala möten, och vill fostra en företagskultur där man utvärderar resans nödvändighet och även de alternativa färdmedel som är tillgängliga för en resa. Under 2022 reducerade vi klimatutsläppet från flyg, tåg och hotellövernattningar med 57±%, och vi fortsätter med samma mål under 2023. Våra tjänstebilar som används för kund- och butiksbesök, är från och med 2020 laddhybridbilar. Året i siffror Koldioxidutsläpp frånvåra transporter till kunder i Norden. Utsläpp från tjänsteresor (ton CO2e) 1071 ton CO2e 1391 ton CO2e 2020 2021 TRANSPORT Genom att effektivisera våra transporter minskar vi utsläppen av växthusgaser. 1116 ton CO2e 2022 2019 2022 250 200 150 100 50 0 227 98 Mål: 50 % minskning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=