38 kollektivt Alla anställda i Semper AB är anslutna till kollektivavtal. 100 % 2022 HÄR FINNS SEMPERS MEDARBETARE 330 98 SUNDBYBERG 3 NORGE 21 DANMARK 15 FINLAND 157+ 16 inhyrda GÖTENE Semper AB, Sverige Semper ApS Oy Semper AB Semper AS KORSNÄS 20 Året i siffror På Semper finns ett antal mätetal kopplade till våra medarbetare och vi följer dessa noggrant. I den statistik som de genererar finns sjukfrånvaro, olycksfall, personalomsättning, arbetade produktionstimmar och genomförandegraden av utvecklingssamtal för de olika avdelningarna. Nedan redovisar vi de två nyckeltalen sjukfrån- varo och olycksfall. AV SEMPERS TOTALT 330 MEDARBETARE ÄR PROPORTIONEN KVINNOR OCH MÄN: 46 % KVINNOR 54 % MÄN Olycksfall, tillbud & sjukfrånvaro Olycksfall Tillbud Sjukfrånvaro kollektivaställda Sjukfrånvaro tjänstemän KORSNÄS 2022 1 4 13,15 % 0 % 2021 3 11 9,42 % 1,20% 2020 0 24 4,80 % 0 % GÖTENE 2022 40 84 7,82 % 1,62 % 2021 40 106 7,36 % 1,18 % 2020 6 61 6,11 % 2,18 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=