37 Ett positivt arbetsklimat Under 2022 har våra värdeord fungerat som en vägledning för allt vi gör och under 2023 kommer vi att fortsätta följa dem. Med dessa värdeord som teman har vi under året genomfört workshops i fördjupade samarbeten mellan de olika avdelningarna. Som en fin avslutning på ett gott arbete under året, delades utmärk- elser ut under julfesten till kollegor som gjort insatser i linje med värdeorden. Vi kallar dessa utmärkelser för Value Awards. Vår uppförandekod täcker bland annat frågor om anställdas säkerhet, rätt till lika möjligheter och facklig anslutning och den är en viktig del av vår verksamhet. Vi har även en policy som behandlar arbetsanpassning och rehabilitering, samt alkohol och droger. Vår policy som hanterar kränkande särbehandling innebär en nolltolerans för handlingar som ställer enskilda medarbetare eller grupper utanför gemenskapen på arbetsplatsen, eller som utsätter dem för kränkande behandling eller respektlöshet. Vi prioriterar och agerar omedelbart på frågor som uppkommer inom detta område och har så även gjort under året. Semper har höga ambitioner för våra medarbetares välmående och vi gör vårt bästa för att orimliga prestationskrav eller otillräcklig arbetsmiljö inte ska förekomma och leda till stress och otillfredsställelse. Vi arbetar enligt en hybridmodell där medarbetare som önskar och arbetet medger har möjlighet till hemarbete 40 % av sin arbetstid. För att skapa goda inform- ationsmöjligheter och säkerställa att medarbetarna träŠar varandra på kontoret så har respektive avdelningschef satt upp fasta tider för när samtliga på avdelningen ska närvara på kontoret. Genom medarbetarundersökningar följer vi upp ledarskapsfrågor, medarbetarnas engagemang och hur medarbetarna trivs på arbetet, eftersom det är mycket viktigt för oss. Utbildning Utbildning är ett kontinuerligt fokus- område inom Semper, både för att säkerställa att vårt arbetssätt leder till högkvalitativa produkter i en säker arbetsmiljö, och för att ge medarbetare bra förutsättningar för att kunna leda sina arbetsgrupper. Vi fokuserar på möjligheten att lära av varandra på arbetsplatsen och erbjuder även en e-learningportal där de anställda kan utbilda sig online inom viktiga områden som till exempel livsmedelssäkerhet, datasäkerhet, inköp, miljöfrågor och antikorruption. Förebyggande arbete Sempers personalpolitik finns tillgänglig för alla i en arbetsmiljöhandbok, som uppdateras årligen, samt riktlinjer och policys som finns tillgängliga på vårt intranät. Vi utgår från arbetsmiljö- och arbetslagstiftningen i allt vi gör. I förebyggande syfte fortsätter vi vårt enträgna och proaktiva arbete med att minska olyckor, skador och sjukdom på företaget. Semper samarbetar med företagshälsovården för att möjliggöra snabb rådgivning och rehabilitering vid arbetsrelaterade frågeställningar. Genom ett friskvårdsbidrag erbjuds medarbetarna möjligheten att investera i sitt välmående. Semper erbjuder alla medarbetare att teckna en gruppsjukvårdsförsäkring. Sempers medarbetare Sempers medarbetare är det viktigaste vi har för att uppnå våra högt satta mål vad gäller kvalitet och säkerhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=