42 Sempers viktigaste intressentgrupper beskriver vi i tabellen på nästa sida. Med intressenter menas de grupper som påverkas av Semper och de grupper som påverkar Semper. Vi arbetar kontinuerligt med att föra en öppen dialog med våra intressenter. Deras åsikter om vad som är de viktigaste frågorna att adressera, hjälper oss att ta beslut och utveckla vårt hållbarhetsarbete. Utifrån Sempers värdekedja och genom en extern analys av bland annat globala riktlinjer, har vi kunnat avgränsa, analysera och bestämma vilka hållbarhetsområden som är väsentliga för Semper. Genom att skicka enkäter och genomföra intervjuer med våra intressenter, samt genomföra dokument- och rapportanalyser, har vi haft möjlighet att identifiera viktiga hållbarhetsområden och prioritera de mest relevanta hållbarhetsfrågorna för oss att arbeta vidare med. Väsentlighetsanalysen uppdateras varje år. Under 2022 har vår uppdatering skett via metoderna som är indikerade med en stjärna. Aktuella hållbarhetsfrågor kan vara olika för olika intressenter. De tre viktigaste hållbarhetsfrågorna visas i tabellen och i grafen nedan finns en viktad representation av Sempers påverkan på dessa frågor och betydelsen av frågorna för våra intressenter. 42 Hållbar värdekedja Livsmedelskvalitet, -säkerhet och nutrition Sempers möjlighet att påverka hållbar utveckling Energi- och vatteneffektivitet Betydelse för Sempers intressenter 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 Förpackningar Klimat Avfall (matsvinn, återvinning) Hållbara produkter Affärsetik Arbetsmiljö (säkerhet, mångfald, jämställdhet) Våra viktiga intressenter Våra intressenters åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Miljövänliga transporter

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=