8 Affärsmodell Vår hållbarhetsstrategi Semper och Herogruppens hållbarhetsstrategier vägleder oss i vår dagliga verksamhet och i vår strävan att hela tiden förbättra oss. Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat – det är vår vinnande strategi. Att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för både korta och långsiktiga framgångar. Vår strategi innebär att: Vi strävar efter en hållbar utveckling genom hela vår värdekedja. Med vår stora kompetens utvecklar vi kontinuerligt nya produkter på ett hållbart sätt för att förbättra näringsinnehållet och ge konsumenterna trygghet. Livsmedelssäkerhet hos Semper är inte bara viktigt – utan helt avgörande för oss. Vi säkerställer vår långsiktiga överlevnad genom att tillfredsställa våra primära intressenter. Vi utvärderar kontinuerligt vårt hållbarhetsarbete för att se vilka verksamhetsområden som behöver förbättras. Produktionsanläggningens miljöpolicy belyser och fokuserar på väsentliga miljöparametrar som utgör en viktig del i hållbarhetsarbetet. Vår hållbarhetsstrategi har direkta kopplingar till vår kvalitetspolicy vilket säkrar att en samsyn skapas och bibehålls mellan företagets olika delar. Den är också en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och förbättra Sempers organisation. Vår mission Semper och Hero har en gemensam mission: “We delight consumers by conserving the goodness of nature“ Det behövs bra och säkra råvaror för att kunna utveckla god, trygg och näringsrik mat. För att vi ska uppfylla vår mission på lång sikt krävs det dessutom att vi agerar hållbart för att värna om det goda i naturen för kommande generationer. Vi har ett åtagande att bevara jordens resurser och lämna så lite avtryck som möjligt efter oss. Ledning och organisation Under året, i samband med en förändring till en kategoristyrd organisation, tydliggjordes det kommersiella upp- draget för Sempers ledningsgrupp ytterligare. Framgent kommer därför huvudsakligen kommersiella strategiska frågor att beslutas i denna grupp. Ledningsgruppen består av respektive ansvarig för de kommersiella avdelningarna och Herogruppens R&D Category and Sustainability Director. Varuförsörjningsverksamheten ingår till största delen i den globala organisationen, dock finns sedan 2022 funktionen Logistics and Demand planning and S&OP Director i Sempers kommersiella ledningsgrupp. För den dagliga verksamheten ansvarar respektive avdelningschef, som är placerad i Norden eller inom den globala organisationen. Sempers ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Inom koncernens företag i Europa finns tre kluster. Semper AB ingår i det norra klustret tillsammans med företagen i Storbritannien och Nederländerna. Jim Frandsen är chef för norra klustret. Denna rapport redovisar Sempers hållbarhetsarbete, och är ett komplement till vår finansiella årsredovisning. Sempers huvudmarknad är Norden, där vi är marknadsledare inom barnmat, glutenfritt och bars. Semper har ett brett sortiment och vi utvecklar, tillagar och marknadsför barnmat, glutenfria livsmedel, bars och specialprodukter inom nutritionsområdet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=