10 Ansvarsfullt företagande Vi tar ansvar för att aktivt motverka korruption och mutor samt arbetar efter riktlinjerna i vår uppförandekod. Att motverka korruption är en grundläggande fråga för Semper Det finns alltid en risk att korruption sprids i en verksamhet. Mutor, utpressning och priskarteller kan etableras och både enskilda personer och hela branscher kan skadas. Vi minimerar risken för finansiellt missbruk i vår verksamhet och leverantörskedja genom ett aktivt arbete mot korruption och mutor. Lagstiftningen i de länder vi verkar och vår uppförandekod ligger till grund för Sempers arbete mot korruption. Koncernens uppförandekod följer FN:s Global Compacts principer för att motverka korruption, utpressning och mutor. Vår antikorruptionspolicy finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranet. Nya och befintliga medarbetare på finans- och IT-avdelningen, som innehar tjänster där ökad risk finns att stöta på korruptionsfrågor, fick under 2022 en utbildning inom ansvarsfullt företagande. Herogruppen och därmed Semper är ansluten till Ecovadis, en plattform som betygsätter leverantörer på fyra olika hållbarhetsområden varav ett är just ansvarsfullt företagande. Du kan läsa mer om Ecovadis i avsnittet Våra råvaror i denna rapport. Regler kring fakturering För att undvika oegentligheter eller missbruk inom Sempers eget ekonomisystem har vi regler och rutiner för hur fakturor ska hanteras och hur nya leverantörer ska läggas upp. Exempelvis får inte samma person godkänna en hel serie av transaktioner. En medarbetare som lägger upp en ny leverantör i vårt system får heller inte ha möjlighet att initiera en faktura från den leverantören. När en faktura väl är inne i vårt aŠärssystem finns ett väl utvecklat regelverk som styr vem som får attestera och kontera fakturan. Huruvida en medarbetare får attestera eller kontera en faktura beror bland annat på vilken tjänst denne har och på fakturabeloppet. Semper har inte haft något fall av korruption eller mutor under 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=