13 sempers hållbarhetsarbete Vi fokuserar på planetens och människans hälsa i vårt hållbarhetsarbete. Vårt hållbarhetsarbete är byggt på fyra pelare, som stöttar vår övergripande ambition att ge tillbaka mer till naturen än vi tar. De stöttar även vårt arbete med att tillverka goda hälsosamma livsmedel samt att bidra positivt till livet för våra medarbetare som är det viktigaste vi har och får allt att hända. Många av planetens hållbarhetsutmaningar kan härledas till de klimatförändringar vi ser och som är en följd av den globala uppvärmningen. Vår främsta ambition är därför att bli klimatpositiva, genom att dels fokusera på reduktion av direkta och indirekta växthusgasutsläpp till följd av vår energiförbrukning, dels utveckla produkter med klimatsmarta råvaror samt fokusera på samarbeten med våra råvaruleverantörer för att driva hela den hållbara utvecklingen framåt. Under året har en utredning påbörjats om huruvida vår strävan att bli klimatpositiva är en hållbar utmaning som täcker de möjligheter och svårigheter som finns i reduktionen av vår klimatpåverkan genom hela värdekedjan. 1. Hållbar varuförsörjning Vi arbetar i partnerskap med våra leverantörer för ett hållbart jordbruk och rättvisa arbetsvillkor. Tack vare vårt kontinuerliga förbättringsarbete blir såväl inköp av ingredienser som förpackningar mer hållbara. 2. Netto-neutral produktion Vi arbetar mot fossilfri produktion och transport, hållbar vattenanvändning och fullständig återvinning av våra restströmmar. 3. Hälsosamma livsmedel Vi arbetar för att fånga och behålla kvaliteten i det goda som naturen har att erbjuda. Genom innovation förbättrar vi kontinuerligt våra produkter för såväl konsumenten som planeten. 4. Tillsammans mot ett mål Vi vill att våra medarbetare känner sig engagerade, inkluderade och motiverade. Vi stödjer medarbetarutveckling, säkerhet på jobbet och socialt ansvar i samhället. Vi berättar omvåra åtaganden inom dessa fyra områden i detta kapitel.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=