Livscykelanalys Med hjälp av en livscykelanalys (LCA) har vi beräknat hur mycket växthusgaser som släpps ut i de olika delarna av vår värdekedja. Emissionerna från Sempers produktion och kontor samt från värdekedjan, bland annat inköp av råvaror och transporter, uppgår under 2021* till 85 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Växthusgasutsläpp från produkter i vårt sortiment som produceras av systerbolag inom Herogruppen har inte inkluderats i Sempers utsläpp, då dessa ligger inom respektive bolags LCA resultat. På motsvarande sätt ingår det växthus- gasutsläpp i Sempers resultat från de mjölkbaserade produkter som vi tillverkar för olika systerbolag. Utsläpp från energi Det är viktigt att vi tar ansvar för minskning av utsläpp som orsakas direkt och indirekt av energiförbrukningen i våra produktionsanläggningar, de så kallade Scope 1 och Scope 2 utsläppen. Vi förväntar oss kunna reducera energiförbrukningen med hjälp av eŠektiviseringsarbete och ny teknik, och vi kommer att titta på lämpliga möjligheter att kompensera för de växthusgasutsläpp som vi inte kan reducera. Vi kommer även fortsatt använda enbart förnybara energikällor. Utsläpp i värdekedjan Våra utsläpp i värdekedjan, som även kallas Scope 3 utsläpp, innefattar bland annat inköp av råvaror och förpacknings- material, distribution, avfall och återvinning. Livscykelanalysen visar att den största delen av växthusgasutsläppen sker tidigt i vår värdekedja: 79 % kommer från odling och produktion av råvaror samt från inköpta förpackningar och produkter. Globalt sett står jordbruket för cirka en «ärdedel av det totala växthusgasutsläppet, och eftersom Semper tillverkar livsmedel är det logiskt att en stor del av vår klimatpåverkan orsakas av våra råvaror och produkter. Att sänka våra Scope 3 utsläpp är en komplex fråga som kräver en långsiktig plan, där leverantörssamarbeten och produktutveckling med planetär hälsa i fokus är självklara delar. Du kan läsa om våra åtaganden i avsnitten ”Våra råvaror” och ”Våra produkter”. Inköpta produkter 18 % Tillagning & förvaring hos konsument 5 % Distribution 13 % Medarbetare (kontor, resor) 1 % Produktion 1 % Förpackning 8 % Inköpta råvaror 53 % Avfall & återvinning 1 % Sempers utsläpp 2021*: 85 000 ton CO2e *För att kunna mäta våra resultat är det viktigt att den stora mängd data som ingår i LCA beräkningen är transparant och lätt att uppdatera. Därför har Herogruppen under 2022 valt att implementera ett nytt verktyg. Vid tiden denna rapport skrivs har resultatet för 2022 inte beräknats i det nya verktyget, därför väljer vi att visa 2021’s resultat. 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=