25 Vår anläggning i Götene är vår mest vattenkrävande anläggning och vi har två vatten- källor: cirka tvåtredjedelar är kommunalt vatten från Vänern (62 %) och resten kommer från vår egen vattenkälla, Västerbykällan. Vattentillgång är en central fråga för oss som kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Vi arbetar med att begränsa vår vattenförbrukning både av miljö- och ekonomiska skäl. Vatten används i våra recept samt i rengörings- och produktionsprocesser. Likt vår energiförbrukning, ser vi även en ökning i vattenförbrukningen per ton producerad produkt i Götene, på grund av fluktuationer i produktionsvolymen som medför en relativt längre uppstart- och avslutningstid där vatten används i processen. Vårt bageri i Korsnäs har en mindre intensiv vattenförbrukning. Vatten används främst i degen, och en liten andel i rengöringsprocesser. Hållbar hantering avvatten Semper och vår granne Arla i Götene delar ett miljötillstånd i vilket utsläppsrätter för avloppsvatten specificeras. Dessa begränsar hur mycket avloppsvatten vi får skicka till reningsverket och hur förorenat det får vara. Föroreningar i form av produktrester och rengöringsmedel orsakar förändringar av bland annat vattnets surhetsgrad, vilket kan störa reningsverkets processer. Även ett oregelbundet flöde av vattnet kan försvåra eŠektiviteten av reningen. Vi har under 2022 arbetat med att jämna ut våra avloppsvattenflöden genom att buŠra diskvatten i mellanlagringstankar och släppa ut det stegvis. Detta möjliggör en mer eŠektiv hantering av avloppsvattnet i reningsverket. Flytande produktrester separeras ut och hämtas av ett externt företag som gör biogas av dem. Vi minskar andelen vatten som går till vattenreningsverket genom att leda kondensvatten till en våtmark. Dit förs även dagvatten. I våtmarken genomgår vattnet en naturlig, mikrobiologisk rening så att det sedan kan skickas vidare till Göteneån. VATTEN Allt vatten vi använder i våra processer är av dricksvattenkvalitet. Året i siffror Korsnäs produktionsanläggning 1,31 9,2 1,33 10,5 Vatten (m3)/producerat ton Götene produktionsanläggning Vatten (m3)/producerat ton 2020 2020 2021 2021 Siffrorna avser vattenförbruk- ning inom vår produktion. 1,32 2022 11,9 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=