HAR DU HÖRT - OKTOBER 2022

HAR DU HÖRT? ARANÄS FASTIGHETER BOSTAD OKTOBER 2022 – Hälsa på hemma hos några av våra nya hyresgäster i Valand Möt Kungsbackas nyaste stadsdel på nära håll Resultatet av hyresgästenkäten - Så tycker ni om Aranäs Sidan 2 Du har väl testat vår boendeapp? Läs om alla bra funktioner och hur du enkelt laddar ner den. Nu går vi mot ljustider – Viktiga saker att tänka på i höst Sidan 10

2 Sammanfattningsvis så är ni fortfarande några av Sveriges mest nöjda hyresgäster, vilket känns fantastiskt för alla oss som dagligen arbetar hårt för att ni ska trivas hos oss. Vi kan se en ökad nöjdhet med våra utemiljöer i hela vårt bestånd, där skötsel och val av växtlighet samt tillgång på bänkar och utemöbler toppar. Vår stora satsning med att byta ut gamla utemöbler till nya har visat sig vara mycket uppskattad. Även städningen av gårdar får högre betyg vilket också är resultat av en satsning under året. Våra miljörum får tyvärr lite sämre betyg i år även om ni är nöjda med möjligheten till källsortering och att vi sätter ut containrar 2 ggr/år för grovsopor. Vi lägger mycket tid på att hålla efter miljörummen men behöver er hjälp. Sopsortering är hyresgästens ansvar, inte vårt. Givetvis ser vi till att ni som bor hos oss har de bästa förutsättningarna för att hålla ordning. Det känns skönt att se att frågor kring trygghet i närområdet får ett högre betyg sammanlagt, även om det varierar från område till område. Ni är nöjda med belysningen på gårdarna men vi ser en fortsatt oro för inbrott, både i lägenhet och i förråds- utrymmen, en fråga som vi kommer att arbeta vidare med. Tillsynen av källare och källargångar får sämre totalbetyg, varför vi nu tittar på nya ronderingsrutiner. Tvättstugorna upplevs bättre städade, vilket förmodligen innebär att ni som bor hos oss är bättre på att hålla rent efter avslutat tvättpass. Ni har dock åsikter kring tvättstugornas städutrustning, en fråga vi arbetat med i ett pilotprojekt på Vallgatan som vi kommer rulla ut steg för steg i hela beståndet. Tydligare information och bättre utrustning kommer alltså till fler tvättstugor under hösten och under nästa år. Det råder delade meningar kring hur man vill ta emot information från oss, vilket är naturligt då valmöjligheterna ökat. Under året har vi blivit mer digitala och installerat trapphusskärmar i en stor del av beståndet. Nyligen lanserade vi också vår boendeapp som en viktig informationskanal. Glöm inte heller vår hemsida, där vi alltid lägger upp aktuell över- gripande information. Vi får fortsatt mycket höga betyg gällande bemötande i alla olika sammanhang. Några av er upplever att det är lite krångligt att göra serviceanmälan via Mina sidor – testa gärna vår nya boendeapp i stället, den är enklare. Glädjande nog så är ni väldigt nöjda med kvaliteten på utförda servicearbeten men tyvärr kan vi se att det städas lite dåligt efter våra servicebesök. Vi kommer att samla alla entreprenörer under hösten för att gå igenom hur de ska agera när de besöker era bostäder. Ännu en gång vill vi säga ett stort tack för ert engagemang. Ni hjälper oss att förstå vad som är viktigt för er och hur vi kan bli en ännu bättre hyresvärd. Fortsättningsvis kommer vi att genomföra vår kundenkät vartannat år, för att kunna arbeta mer långsiktigt med våra åtgärdsplaner. Vi vill tacka våra hyresgäster för ert stora engagemang – hög svarsprocent i årets enkät För första gången har vi i år gått ut med vår hyresgästenkät till samtliga* hyresgäster samtidigt. Med en svarsprocent på strax under 60 % och många värdefulla kommentarer, kan vi inte annat än tacka och bocka för ert engagemang. *Stadsdelen Valand har inte varit med i mätningen då inflyttning skedde strax innan enkäten skickades ut. Aranäs kontor har öppet för besök: Måndag – fredag kl. 8 – 16 Lunchstängt kl. 12 – 13 Du når oss på telefon: Måndag – fredag kl. 9 –16 Lunchstängt kl. 12 – 13 ARANÄS ÖPPETTIDER

3 Vår fast. skötare är toppen. Förstående, snabb till beslut och leverans Tingberget Gullregnsvägen SVARS- FREKVENS SVARS- FREKVENS 57,6 % 56 % Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 84,8 % 93,0 % 80,9 % 74,3 % 91,4 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 89,5 % 90,1 % 86,9 % 87,1 % 93,8 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Tingberget Ni som bor på Tingberget har gett oss fortsatt höga betyg i vårt sätt att bemöta er. Dock önskar ni mer information om den kommande renoveringen. Mer information kommer löpande i takt med att renoveringen närmar sig. Det är viktigt att ni laddar ner den nya boendeappen för att inte missa viktig information. I appen kan ni också lägga in er serviceanmälan direkt till er fastighetstekniker. I enkäten anger några av er att ni vill få serviceåtgärden utförd snabbare. Mycket handlar nog om kommunikation, vi måste helt enkelt bli bättre på att berätta om det är så att ärendet drar ut på tiden av olika anledningar. Det kan tex vara reservdelar som måste beställas. Trygghetsfrågorna har tyvärr fått en nedgång i årets enkät och vi ska analysera vad vi behöver göra för att få Tingberget att upplevas tryggare. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla källardörrar stängda. Meddela oss också gärna om någon entrédörr av någon anledning inte går igen eller låses som den ska. När vi ser över avsnittet Rent och snyggt så kan vi utläsa att ni tycker att det är lätt att källsortera men att hanteringen av hushållsavfall kan förbättras. Även här behöver vi arbeta tillsammans och det viktigaste är att sortera avfallet rätt och vika ihop skrymmande kartonger. Gullregnsvägen Container mycket uppskattat, kanske lite oftare Det gläder oss att se att ni som bor på Gullregnsvägen upplever att vi blivit bättre på att ge information i samband med underhåll och reparationer. Ni är många som tycker att de nya digitala skärmarna är en bra informationskanal och nu när vi lanserat boendeappen så har ni möjlighet att få information rakt in i mobilen. Era kommentarer visar att vi håller en hög standard på bemötandet men att vi ibland kan vara snabbare på att svara på mail som skickas till aranas@aranas.se Det är härligt att höra att ni känner er trygga i ert område men vi behöver hjälpas åt att hålla entré- och källardörrar stängda. Ni är nöjda med de möjligheter som finns för källsortering men tycker att vi kan hantera hushållsavfallet bättre. Skötsel av rabatter och gröna ytor är ni väldigt nöjda med. Snöröjningen kan vi bli bättre på. De flesta tycker att det är enkelt att göra en serviceanmälan men vill gärna att vi återkopplar om något tar längre tid. Glädjande att höra så får vi högre betyg än tidigare vad gäller kvalitén på utfört arbete.

4 När det gäller den personliga tryggheten i området så ser vi att ni känner er trygga i i trappuppgångar och i området under kvällar och nätter. Det finns fortfarande en osäkerhet kring inbrott i källare och i lägenheten vilket vi tittar vidare på. Att byta portkoder lite oftare kan vara ett alternativ. Vad gäller städning av allmänna utrymmen så är ni mycket nöjda. Även skötseln av er yttre miljö har fått ett högre betyg än vid förra årets mätning. När det gäller Ta kunden på allvar så anser ni att vi på Aranäs är bra på bemötande. Vi kan bli lite bättre på att svara på mejl samt att informera er vid renoveringsarbeten. Ladda ner boendeappen för att inte missa viktig information och enkelt kunna lägga serviceanmälningar direkt till er fastighetstekniker. När det gäller att få ett fel fixat inom rimlig tid, kvaliteten på utförda åtgärder samt hur vi städat efter oss, kan vi se att ni totalt sett är nöjda med vår service. Ni som bor på Varlaplatån upplever att ni får ett 100 % bemötande från våra fastighetstekniker och även ett bra bemötande från övriga inom Aranäs. Ibland kan det dock vara svårt att få tag på rätt person. Vi kan också utläsa att ni önskar tydligare återkopplingar i era serviceärenden om det av någon anledning drar ut på tiden. Vi tar till oss detta. Vår rekommendation är att ladda ner vår boendeapp där ni kan få notiser vid händelser som t.ex. tillfälliga vattenavstängningar eller containrar i området. I appen kan ni även göra serviceanmälningar direkt till er fastighetstekniker. Ni säger att ni är nöjda med källsorteringsmöjligheterna och tycker att vi har blivit bättre på att ta hand om er gård- och närmiljö. Men när det gäller snöröjning kan vi bli bättre – detta ska vi jobba med att förbättra nu när vi går mot kallare tider. Ivarsgårdsgatan Bäckmans Gård Varlaplatån Har alltid fått ett trevligt bemötande av alla. För trångt i cykelrummet. Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 90,0 % 93,6 % 89,3 % 86,3 % 94,1 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 90,1 % 91,8 % 87,8 % 88,1 % 91,7 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Ivarsgårdsgatan och Bäckmans gård Varlaplatån SVARS- FREKVENS SVARS- FREKVENS 63,9 % 55,8 %

5 Vi har fått något lägre betyg av er i avsnitten kring Ta kunden på allvar. Här kan vi bli bättre på att återkoppla om ett ärende kommer att ta lite längre tid. Det gläder oss att ni upplever en starkare personlig trygghet i trapphuset än föregående år. En del tycker fortfarande att närmiljön i innerstaden känns lite otrygg på kvällar och nätter, men den har vi svårt att direkt påverka. Ni tycker att det finns goda möjligheter för källsortering men att alla måste hjälpas åt att bli bättre på att slänga saker i rätt bingar samt vika kartongerna. Vi tar till oss att när det gäller att få ett fel åtgärdat, kvaliteten på arbetet och städningen efteråt, så finns det mer att önska. Här kan vi säkert bli bättre på att kommunicera varför något tar längre tid att åtgärda. Ni vill också ha mer information inför underhållsåtgärder. Här är det viktigt att du laddar ner boendeappen för att få snabb och aktuell information. I appen kan ni även göra serviceanmälningar som går direkt till er fastighetstekniker. För kort intervall av belysning Södra Torggatan och Östergatan Ni som bor i Kolla har gett oss högsta betyg för vårt bemötande vid serviceanmälan och vid kontakt med fastighetstekniker och entreprenör. Ni har också gett oss en stor höjning i frågan om att få önskade åtgärder vidtagna till följd av synpunkter. Ni upplever en mycket stark personlig trygghet i ert område under kvällstid och även den personliga tryggheten i trapphuset har fått full pott i årets undersökning. Vidare har ni god kontakt med era grannar och är nöjda med belysningen på gården och nära era fastigheter. 100 % nöjda är ni också med era möjligheter till källsortering, städning av allmänna utrymmen – men hanteringen av hushållsavfall kan bli bättre. Att göra en serviceanmälan anser ni fungerar bra även om betyget i år var något lägre än förra året. Skaffa gärna vår boendeapp där ni smidigt kan göra era serviceanmälningar. Ni är nöjda med kvaliteten på utfört arbete men vi och våra entreprenörer kan bli bättre på att städa efter oss, det tar vi till oss. Vi har världens bästa fastighets- skötare !! Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 91,5 % 92,2 % 87,1 % 92,8 % 93,3 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 88,6 % 86,4 % 89,7 % 86,1 % 90,9 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Innerstan Kolla SVARS- FREKVENS SVARS- FREKVENS 51,9 % 62,4 % Kolla

6 Ta kunden på allvar, som rör bemötande och information från oss har fått full pott. Ni upplever tyvärr att det är lite svårare att komma fram på telefon och det får vi givetvis se över. Ni har även gett höga betyg när det gäller personlig trygghet i området och har en mycket god kontakt grannar emellan. När det gäller frågorna kring Rent och snyggt så har möjlighet till källsortering, skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor samt städning av gård och närmiljö fått högsta betyg. Det som dragit ner resultatet något är hanteringen av hushållsavfall och städning av miljöhus. Som ni kan se i diagrammet till vänster så har Hjälp när det behövs fått 100 % nöjdhet. Här ställer vi frågor om hur ni upplever hur det är att göra en serviceanmälan, få felet reparerat inom rimligt tid, hur vi städat efter oss samt kvalitet på utfört arbete. Kolla Backe Kolla Parkstad Ofta fullt i sophuset, behövs tömmas oftare I avsnittet Rent och snyggt noterar vi att ni är mycket nöjda med städningen i trapphuset samt kring gård och i närmiljö. När det gäller miljörummen finns det utrymme för förbättring och här behöver vi er hjälp att sortera sopor i rätt bingar samt vika ihop skrymmande kartonger så att vi sparar utrymme. De flesta av er uppger att det går enkelt att göra en service- anmälan och ni är nöjda med kvaliteten på utfört arbete och hur vi städar efter oss. Det gläder oss också att höra att ni trivs med varandra och har en god grannsämja! Lugn och ro, vacker och grönskande natur och trevlig miljö Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 98,0 % 100 % 95,5 % 99,1 % 97,5 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 94,3 % 94,4 % 89,9 % 97,8 % 95,5 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Kolla Backe Kolla Parkstad SVARS- FREKVENS SVARS- FREKVENS 43,8 % 54,6 % Vi är glada över att vi, liksom förra året, har fått ett högt betyg från er när det gäller att Ta kunden på allvar. Bland annat tycker ni att vi är bra på att ge er ett trevligt och bra bemötande och att det är lätt att komma i kontakt med oss. Ni upplever glädjande nog en hög personlig trygghet både i er trappuppgång och i ert område samt är nöjda med belysningen kring fastigheterna även om en del tycker att belysningen släcks för snabbt.

7 I diagrammet kan ni se att den upplevda tryggheten blivit något bättre sen sist, men vi kan utläsa att vissa portar inte låses som de ska eller kanske inte går igen ordentligt. Gör gärna en serviceanmälan så att vi kan åtgärda problemet för att skapa mer trygghet i området. Ni tycker att vi sköter trappstädningen bra men saknar vissa städmaterial till tvättstugorna, det får vi se över. Vi behöver bli bättre på att städa när vi eller våra entreprenörer varit hos er samt också återkoppla varför vissa serviceärenden ibland drar ut på tiden. Lånade bom-nyckel, gick bra Ni som bor på Östanvindsgatan är nöjda med vårt bemötande och tycker att det är lätt att komma i kontakt med oss. Men ibland upplever ni att det är svårt att få tag på rätt person. Ni är nöjda med vår allmänna information men vill ha bättre information inför underhållsåtgärder. Ladda gärna ner vår boendeapp för att ta del av aktuell information! En del av er upplever att vi ibland behöver bättra oss vad det gäller att vidta åtgärder till följd av synpunkter. Kanske handlar det om att vi behöver vara tydligare i vår kommunikation kring Belysningen på gården är dåligt, speciellt parkeringshuset! Östanvindsgatan Stormgatan Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 85,8 % 85,0 % 86,5 % 81,2 % 91,7 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 82,9 % 87,1 % 81,5 % 73,5 % 88,9 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2021 Östanvindsgatan Stormgatan SVARS- FREKVENS SVARS- FREKVENS 54,2 % 53,4 % varför vi inte alltid kan göra enligt önskemål. Tyvärr har den upplevda personliga tryggheten i området och i våra trapphus minskat. Orsakerna till detta måste vi titta närmare på. När det gäller kategorin Rent och snyggt så tycker ni att vi sköter era rabatter, buskar, träd och gröna ytor mycket bättre jämfört med tidigare. Vi ser dock att städning av miljörum och möjligheter till källsortering gått ned från förra årets mätning så det får vi se över. Det är viktigt att vi hjälps åt att slänga avfall i rätt bingar och vika större kartonger för allas trevnad. Vad gäller frågorna i avsnittet Hjälp när det behövs så har vi fått lite lägre betyg i år och främst handlar det om att vi ska bli bättre på att återkoppla i era serviceärenden. I årets resultat upplever många av er att vi har ett bra bemötande – både när det gäller serviceanmälan samt kontakt med fastighetstekniker. Ibland kan det vara svårt att komma i kontakt med rätt person och vi kan bli bättre på att svara på mejl. När det gäller information önskar ni att vi ska uppdatera vår hemsida oftare. Ett tips är att ladda ner vår boendeapp för att få notiser om händelser i ert närområde som t ex vid vattenavstängningar eller när vi sätter ut containrar.

8 I slutet av augusti lanserades vår boendeapp och i skrivande stund är det 1495 personer som har laddat ner den. Appen är skapad för att underlätta i vardagen för dig som bor hos oss och har en mängd bra funktioner. Kommentarer från de som laddat ner den är att den är lätt att använda och enkel att förstå, vilket är roligt att höra. Appen är under ständig utveckling och fler funktioner kommer att lanseras över tid. Testa vår nya smidiga boendeapp

9 Så här laddar du ner boendeappen: 1. Sök på boendeappen Avy och ladda ner appen från App Store eller Google Play. 2. Första gången du öppnar appen möts du av Avy:s generella startskärm. 3. Klicka på Logga in med BankID och identifiera dig mot Avy – Boendeappen. 4. Registrering sker med hjälp av e-postadress och telefonnummer. 5. Godkänn Avy:s användarvillkor och integritetspolicy. 6. Klart! App-ikonen kommer bytas till Aranäs logga. Varför en app? Vår boendeapp är det enklaste sättet för dig att hålla dig uppdaterad, sköta dina olika ärenden på snabbast möjliga vis, och dessutom ha information nära till hands hela tiden – direkt i din telefon. Appen är till för att du som hyresgäst ska kunna hitta all info på ett och samma ställe, smidigt va? I appen kan du: • Få aktuell och viktig information om ditt boende direkt i din telefon. • Enkelt göra din serviceanmälan. • Se din hyresavi och även betala hyran via appen. • Ta del av erbjudanden kopplade till ditt boende. • Chatta med dina grannar i området. Viktigt: Över tid kommer vi av hållbarhetsskäl att fasa över en stor del av vår kommunikation till appen och våra digitala skärmar. Det är därför viktigt att du laddar ner appen och börjar använda den. Tycker du att det är svårt så hjälper vi dig gärna! Den 28 oktober mellan 14:00-16:00 har vi öppet hus på vårt kontor och finns på plats för att hjälpa dig. Du behöver ha BankID för att kunna ladda ner och använda appen. ÖPPET HUS – apphjälp Vi finns på plats och hjälper dig med att ladda ner Aranäs boendeapp. När: 28/10 mellan klockan 14.00-16.00 Var: Aranäs kontor på Kungsgatan 6, våning 4 Välkomna!

10 Hur varmt ska det vara inomhus? Ja, det där är en fråga som man kan få många individuella svar på. Vi upplever alla inomhusmiljön lite olika – beroende på ålder, hur mycket vi rör på oss och hur många som bor i hushållet. I dag sker all reglering av värme automatiskt och i våra lägenheter ska temperaturen ligga på cirka 20 grader för allas trevnad. Men vid snabba väderomslag kan det hända att värmen inte alltid hänger med. Då får man ha lite tålamod innan systemet levererar den rätta nivån. Vill du läsa mer om detta? Gå gärna in på aranas.se – där hittar du mer information. Släck ljuset när du lämnar rummet Det är en myt att det går åt mer energi att tända och släcka lampor ofta. Koka vatten i vattenkokare Koka upp vatten i vatten- kokaren och häll sedan över i kastrullen för att fortsätta matlagningen på spisen. Det sparar energi och tid! Ljustiderna är här igen! Hösten är här och kvällarna blir mörkare, längre och kallare. Då plockar många av oss fram levande ljus för att få det lite mysigt. Det hör till. Men vi vill be er att vara extra försiktiga och inte lämna tända ljus utan uppsikt. Kolla exempelvis gärna så inte för många värmeljus står för nära varandra, eftersom det kan utgöra en brandrisk. Sätt också gärna upp en påminnelselapp på dörren om att ta en extra runda innan du går hemifrån, för att dubbelkolla att alla ljus är släckta. Det är väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma. Kom ihåg att byta batteri med jämna mellanrum. Om batteriet är slut kan du alltid hämta ut ett nytt på vårt kontor. Ha det så mysigt! BEHÖVER DU LÅNA BOMNYCKEL? Välkommen till vårt kontor på Kungsgatan 6. Bomnycklar lämnas ut under ordinarie öppettider. Hur ser vi på energikrisen? Att spara på energi är något som vi alla måste hjälpas åt med. Det handlar om att ta ett samhällsansvar. Vi på Aranäs jobbar ständigt med att energioptimera våra fastigheter. Det innebär att vi inte använder mer energi än vad som krävs, samt att vi tar tillvara på energin som alstras. Ett exempel är att vi i bostäder återvinner överskottsenergi från belysning och torktumlare etc. Detta arbete får givetvis ett ännu större fokus i år även om vi alltid måste göra en avvägning mellan energi- sparåtgärder och trygghetsfrågan. Vi kommer inte släcka belysning som påverkar känslan av trygghet på gårdar och i trapphus. Inte heller kommer vi att ställa in julen utan i stället se till att ha de mest energisnåla lamporna och använda dessa klokt. Du som hyresgäst kan göra mycket för att sänka energiförbrukningen och dina elkostnader. Vi har samlat en mängd energispartips på aranas.se. Du hittar dem givetvis också i boendeappen.

11 Just nu har vi lediga garageplatser på Gullregnsvägen. Är du intresserad? Ring oss på 0300-512 00 så berättar vi mer. Tack till våra sommarjobbare! Undvik standby-läge När du stänger av datorer, TV, DVD och spelkonsoller går de in i standby-läge och fortsätter att dra mycket energi. Använd istället en grenkontakt med strömbrytare för att helt bryta strömmen. Vill du hyra garageplats? Att kunna visa att man har sommarjobbat och har arbetslivserfarenhet kan i många fall vara avgörande när man sedan söker sitt första ”riktiga” arbete. I sommar har vi på Aranäs fastigheter tagit hand om totalt 19 ungdomar som i olika perioder arbetat ute i våra bostadsområden – med främst trädgårdsskötsel och stort fokus på ordning och reda i våra rabatter, häckklippning, vattning av sommarblommorna och sopning av gårdar. Snyggt jobbat! Den 8 oktober begav sig ett helt gäng från oss på Aranäs ut till sex av våra största gårdar och bjöd på gårdsfika, lekar och ansiktsmålning samtidigt som vi svarade på frågor kring vår nya boendeapp. Trots lite kyligt höstväder var det många av er som tittade förbi och minglade med grannar och pratade med oss på Aranäs. Enkäter i all ära men inget slår upplevelsen att mötas på riktigt och prata om vad som är viktigt i vardagen för alla er som bor hos oss. Det var så trevligt att få träffas på riktigt igen. Gårdsfika blev ett kärt återseende Om inte allt fungerar som det ska? Enklast gör du en serviceanmälan via vår boendeapp. Sök på ”Boendeappen Avy” i App Store/Google Play eller scanna QR-koden med din mobilkamera.

12 Välkommen till din tvättstuga nr 2 Året med Aranäs JANUARI MAJ SEPTEMBER FEBRUARI JUNI OKTOBER MARS JULI NOVEMBER APRIL AUGUSTI DECEMBER MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.22 v.23 v.24 v.25 v.26 v.26 v.27 v.28 v.29 v.30 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 2022 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 v.31 v.32 v.33 v.34 v.35 Tydligare tvättstugekommunikation på Vallgatan Ni har bett om mer kommunikativa skyltar i era tvättstugor, vi har lyssnat. På Vallgatan sitter nu informativa och fyndiga instruktioner om vad som gäller när man tvättar och var man hittar viktig utrustning. Det ska vara enkelt (och roligt) att tvätta. Missa inte det som händer på Kungsmässan i höst! 28 OKTOBER Fredagsfeeling med peppig musik: Äntligen fredag! Kom i stämning inför helgen när vi bjuder in en DJ till Kungsmässan som spelar skön musik för alla åldrar. 30 OKTOBER Halloweenevent för barnfamiljer: Spökjakt för de små med lilla spöket Laban mellan kl 11.00-15.00. Kungsmässan kommer vara lite extra kusligt den här helgen och dekorerat med Halloweenkänsla. 11-12 NOVEMBER Köksdagar i samarbete med Önska: Flera av Önskas leverantörer kommer till Kungsmässan. Den här helgen kan du få tips om olika köksredskap samt matnyttig info om hur du förlänger livslängden på dina redskap och maskiner i köket. 25 NOVEMBER Black Friday & fredagsfeeling: En fredag med extra allt - riktigt bra erbjudanden, tre DJs på plats mellan kl 15.00-18.00 hela helgen och pyntade entréer för riktigt bra stämning. Välkomna hela helgen! 26 NOVEMBER Elevföreställning Nötknäpparen: Svenska balettskolan kommer till Kungsmässan och gör uppträdanden ur julklassikern Nötknäpparen. Uppvisningen kommer att ske på två olika platser i huset mellan kl 12.00-15.00. 2 DECEMBER Invigning av julen: Tomten kommer och inviger julen på Kungsmässan. Kom stora som små och dela med dig av din önskelista till tomten.

13 Samarbete är A och O för en trivsam tvättstuga Tack för allt Facklan! • Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i vid nästa tvättpass. • Efter avslutat tvättpass – torka av maskiner och golv samt doseringsfacket för tvättmedel. Även filtret i torktumlaren skall rengöras. • Tvättkorgar och städutrustning får inte föras ut från tvättstugan. • Passa din bokade tvättid så att nästa hyresgäst inte behöver vänta. • Tvätta alltid bygel-bh för hand eller i tvättpåse. Byglarna orsakar stora skador i maskinerna. • Var rädd om utrustningen så vi slipper stillastående maskiner. • Det är inte tillåtet att ta över någon annans tvättid. Varje hyresgäst har hela tvättpasset på sig att använda tvättstugan. • Mattor får ej tvättas i maskinerna. Det medför ett alltför stort slitage och är ofta orsaken till tidskrävande reparationer. • Tvätt som lämnas kvar hamnar på vårt kontor och sparas där i tre månader – därefter lämnas plaggen vidare till välgörande ändamål. Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi för andra året i rad odlat blommor på Kungsgärdet. Tanken är att bidra till ökad biologisk mångfald samtidigt som vi skapar något som är vackert. I år valde vi att odla solrosor som är Ukrainas nationalblomma. Under augusti och september fanns möjlighet till självplock mot att man swishade valfritt belopp till UNHCR och deras arbete med att stötta behövande i just Ukraina. Stort tack till alla er som bidragit. Solrosor för fred, frihet och mångfald Oavsett var man bor i Kungsbacka så har man någon slags relation till Facklanhuset vid torget i innerstaden. Först var det Domus i byggnaden, sedan postkontor och sist men inte minst en älskad biograf. Huset byggdes 1960 och har med tiden fått svåra sättningar. Av säkerhetsskäl rivs nu hela byggnaden. Under hösten pågår invändig nedmontering som efter årsskiftet går över i tungrivning som påbörjas vid Östergatan för att stegvis gå mot Kyrkogatan och torget. Därefter kommer vi att anlägga en tillfällig park med grönytor och promenadvägar och självklart ska ytan vara öppen för alla. Tvättstugan är till för alla. Vår städpersonal och våra fastighetstekniker får tyvärr lägga mycket tid på att hålla rent i tvättstugorna trots att ansvaret ligger på den som tvättar där. För att alla ska trivas måste vi samarbeta och visa hänsyn. Vi har därför tagit fram följande trivselregler. HUVUDREGLERNA ÄR:

14 Att kliva in i Eva och Oves lägenhet i Elegansen är som att andas ut. Det är ombonat, smakfullt inrett och de stora fönstren släpper in ett lugnt förmiddagsljus. Den eleganta lägenheten ligger högst upp i hörnet vid rondellen Varlavägen/Borgmästaregatan. Eva och Ove Lindström bodde i 27 år i en villa på Nils Ebbegårdsgatan i Kungsbacka. När huset började bli för mycket att ta hand om såg de sig om efter något mindre. De hade kört förbi Valand många gånger och blivit nyfikna. – Från början var vi mest intresserade av Rebellen, säger Eva. När vi berättade om våra behov tyckte Aranäs att Elegansen passade oss bättre. Vårt önskemål var tre rum, helst två toaletter samt garage, och det fick vi här. När de såg ritningarna på lägenheten bestämde de sig direkt. De ojämna vinklarna gjorde dem säkra på sin sak. När Lena på Aranäs ringde och berättade att de hade fått den, ja då var lyckan total! – Ja vi blev så glada! Vi trodde att det skulle bli svårt att lämna huset, men tack vare vår fina lägenhet har det gått väldigt bra, fortsätter Eva. En flytt med fördelar Grannarna på Nils Ebbegårdsgatan trodde att de skulle ångra sig när de flyttat in ”mitt i trafiken”. Men paret hade bestämt sig för att revoltera mot det invanda. Eva berättar: – Ja det sa de, men de har ändrat uppfattning efter att ha varit här. En av våra kompisar sa att han aldrig sett skogen och naturen kring Kungsmässan förut. Det säger ju en del om vår underbara utsikt! Det har medfört många fördelar för Eva och Ove att bo i Valand. De behöver inte använda bilen lika ofta, och uppskattar att bo centralt. Visserligen bodde de inte så långt från centrum innan, men det är ändå en stor skillnad, berättar Ove: – Det är bara att ta hissen ner så har man allt. Nära till Kungsmässan med bio och shopping, stationen ligger bara några minuter bort och så alla restauranger då. Vi har nog aldrig ätit ute så mycket som nu! Förhoppningar inför framtiden Ove är aktiv boulespelare och de hade tidigare en egen bana på tomten där de ordnade träffar och tävlingar. Han har inte testat boulebanan på Valands aktivitetsyta än, men ser fram emot sin premiär: – Det vore trevligt ifall det bildades en klubb i Valand. Förhoppningsvis finns det andra i området som är intresserade. – Ja verkligen, fyller Eva i. Och det skulle vara trevligt med ett motionsrum i huset också. Det kanske finns någon ledig lokal i källaren som går att använda? Och så hoppas vi på en riktigt bra fiskrestaurang! Stadsdelen Valand är full av kontraster. Kvarterens unika uttryck har faktiskt börjat leta sig in till hyresgästernas hem. Möt Eva och Ove Lindström och Henric Malm Ahlström, som berättar hur det känns att bo i Kungsbackas nya stadsdel! Eva och Ove Lindström Välkommen till lägenheten alla blickar upp till

15 Det nya Kungsbacka Henric tycker om känslan i Valand och ser fram emot att se stadsdelen kopplas samman med de kommande byggnaderna. – Det kommer att bli en helt annan grej. Även om jag är ny i staden så känner jag verkligen att det här är det nya Kungsbacka, med restauranger och annat kul. Det kommer att bli fantastiskt bra. Jobbet tar en stor del av Henrics tid men han har ändå hunnit med att besöka de flesta av Valands restauranger. Han har bara gott att säga om dem, och han hoppas på fler! – Ja det är perfekt med så många på liten yta. Jag ser verkligen fram emot att se stadsdelen utvecklas och hoppas på ännu fler restauranger. Valand – nära till allt Som ny i Kungsbacka har han börjat upptäcka fördelarna med att bo i staden, och han uppskattar framför allt att ha allting så nära. – Det tar bara ett par minuter för mig att gå till stationen. Därifrån kan man ta sig både långt ner och långt upp i landet. Göteborg och Köpenhamn ligger inom räckhåll. Kanske saknar jag närheten till havet lite grann, men det går snabbt att ta sig dit med bil. Sist men inte minst, känner han sig som en rebell? – Haha, en rebell kan vara så många olika saker. Ibland kanske. I vilket fall ska det bli spännande att följa Valands utveckling på nära håll. Jag gillar känslan som de olika byggnaderna skapar tillsammans. Valands kontraster blir aldrig så tydliga som när man besöker Rebellen. Henric Malm Ahlström har låtit kvarterets industriella känsla smyga sig in i sin nya lägenhet. Och den är långt ifrån färdiginredd. Henric, som är 27 år och växte upp i Väröbacka, jobbar som snickare och det här är hans första lägenhet i Kungsbacka. Skolan förde honom till Varberg där han bott fram tills han packade flyttlådorna för att sätta bo i Valands Rebellen. Hans jobb spelade en viktig roll i flyttbeslutet. – Jag jobbar som snickare och var med om att bygga just Rebellen. Det var så jag fick reda på att det ska byggas en hel stadsdel, och jag såg ju att det här blir ett speciellt och fräckt kvarter. Dessutom får jag fler och fler uppdrag här i Kungsbacka, och det är så klart mer praktiskt att bo nära där man jobbar. Så jag pratade med Aranäs och satte upp mig i kön. På den vägen är det. Känslan följer med in Henric flyttade alltså in i ett hus han varit med och byggt. Och han har verkligen anammat atmosfären i huset. Den råa och ruffiga betongkänslan tillsammans med färgsprakande graffitti som möter en i trapphuset, följer med in i Henrics lägenhet. – Det finns något estetiskt i den industriella känslan som jag gärna lyfter fram. Jag väntar hellre tills jag hittar rätt sak i stället för att bara köpa på mig något. Henric Malm Ahlström Snickaren som var med och byggde sitt nya hem

Rent och snyggt i våra miljörum Vi kommer att tvätta kärl, tak och väggar i alla våra miljörum i samtliga områden under hösten. Snälla, hjälp oss sedan att hålla det fortsatt snyggt och fint – inte minst genom att sortera rätt. Detta har hänt Anticimex hjälper till när det behövs! Aranäs har ett avtal med Anticimex, vilket innebär att du som hyresgäst inte behöver betala för deras tjänster. Om du skulle upptäcka ohyra eller skadedjur i din lägenhet ska du kontakta dem direkt på telefon 031-742 26 00. Exempel på ohyra och skadedjur är pälsängrar, mal, myror, möss, getingbon, mjölbaggar och silverfiskar. Container-succé Kul att så många tog tillfället i akt att rensa när vi ställde ut containrar i våra områden i september. I vissa av våra områden var vi till och med tvungna att tömma flera gånger – vilket visar att behovet är stort. Håll utkik efter nästa tillfälle och tänk på att grovavfall inte får slängas i miljörummen! Ni vet väl att det finns paketboxar från PostNord uppställda på Bäckmans gård 70 och Gullregnsvägen för uthämtning av paket. Paketboxar innebär att den som beställt något kan välja att paketet levereras till paketboxen i bostadsområdet. Mottagaren slipper då att gå till ett paketutlämningsställe med begränsade öppettider. Du har väl laddat ner boendeappen? Aranäs boendeapp gör det enklare att betala din hyra, se din hyresavi, göra en serviceanmälan och ta del av viktig information. Sök på ”Boendeappen Avy” i App Store/ Google Play eller scanna QR-koden med din mobilkamera. Stormgatan: Här har vi gjort i ordning en ny uteplats där vi tagit bort ett större buskage och istället asfalterat ytan och placerat ut nya cykelställ. Två nya lite mindre planteringar har också skapats. Arbetet med att måla trapphusen och byta belysning fortsätter i Kolla. På Munins väg har en sandlåda tagits bort och där har vi istället skapat en mindre uteplats som vi hoppas kommer att nyttjas. Gullregnsvägen 39 har fått en fin ny plantering och vi har renoverat delar av fasaden. Ivarsgårdsgatan 74: En lekplats med gungställning har tagits bort och i stället har det skapats en mindre plantering och gräsmatta för allas trevnad. Under sommaren har vi bytt taket, ventilationsaggregatet och satt upp solhybrider på Ivarsgårdsgatan 28. Vallgatan: Vi har gått igenom fasaden på Vallgatan och reparerat den på vissa ställen. Paketboxar från PostNord Ny uteplats på Munins väg Vi ber er att inte rasta era husdjur på gårdar eller i planteringar. Rensning för säkerhets skull Med jämna mellanrum rensar vi även i trapphus och i cykel- och barnvagnsrum. Det är viktigt att hålla ordning och reda för att minska brandrisken och för att öka framkomligheten – både för vår personal och för Räddningstjänsten. Röjningsarbetet aviseras alltid i god tid innan det påbörjas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=