Mind Föräldralinjen. Att vara förälder är något fantastiskt, men det innebär också stort ansvar och ständig oro för att göra fel. Dagens unga lever i en värld med en ny digital dimension som inga generationer tidigare har upplevt. Det och andra omvärldsfaktorer gör att svenska barn och unga mår allt sämre. Föräldrarollen är viktigare och svårare än någonsin. Kommuner når oftast ut med föräldrastödsprogram till småbarnsföräldrar men inte på samma sätt till föräldrar med äldre barn och unga. Mind Föräldralinjen vänder sig till föräldrar och andra vuxna som känner sig osäkra på hur de ska agera och behöver stöd i sin relation med barn och ungdomar. Den som ringer är anonym och samtalen är kostnadsfria. De som svarar är utbildade psykologer, socionomer eller psykoterapeuter. Mamma United. Segregationen i Sverige ökar i takt med att antalet socioekonomiskt utsatta områden blir allt fler. Barn och unga som lever i familjer med ansträngd ekonomi löper ökad risk att må dåligt psykisk och fysiskt, att misslyckas i skolan och att till slut hamna i kriminella miljöer. Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv. Det genom ett tre månaders program som berör ämnen såsommat, fysisk aktivitet, föreningsliv, ekonomi, föräldraskap, arbetsmarknad och studier, barn och kriminalitet, våld i nära relation, fysisk och psykisk hälsa, kvinnokroppen och sexualitet. Vid varje träff föreläser en expert och representant från en viktig samhällsfunktion och mammorna utbyter erfarenheter och lär känna varandra. Tryggare nätvardag. Det finns mycket som är bra med internet och sociala medier, men det medför även nya arenor för hat, hot, mobbning och andra former av trakasserier. Barn och unga är särskilt utsatta, och många saknar närvaro och guidning av vuxna och samhället i dessa situationer. Tryggare nätvardag motverkar barn och ungas utsatthet på nätet med hjälp av den kostnadsfria skolplattformen Lajka. Den vänder sig till elever, skolpersonal och föräldrar och innehåller färdiga lektioner och annat material för elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Med Lajka kan skolor runt om i landet bedriva systematiskt värdegrundsarbete på ett effektivt sätt. Allt material är framtaget tillsammans med experter och lärare, samt har testats på och med målgruppen. Safe SelfieAcademy. Internet är en fantastisk värld för kunskap, underhållning och gemenskap. Men det är också en arena där förövare kontaktar barn och unga för att utnyttja dem sexuellt, så kallad grooming. En av fyra i åldern 819 år i Sverige har skickat en avklädd bild eller film till någon de lärt känna via nätet. Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem och ett allvarligt hot mot nuvarande och kommande generationers psykiska och fysiska hälsa. Safe Selfie Academy arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp på nätet och erbjuder skolor utbildningsprogram som riktar sig till mellan och högstadieelever. Speciella elevambassadörer utbildas tillsammans med skolpersonal. De i sin tur utbildar sedan skolans övriga klasser i ämnet. Motivationslyftet. Skolans olika stadier från grundskolan till gymnasiet fungerar idag som isolerade öar inriktade på sitt treåriga uppdrag. Överlämningen från ett stadie till ett annat saknar ett tydligt fokus på elevernas personliga kompetenser, ansvarstagande och träning av deras mentala förmågor. Det trots att forskning visar på att det är viktigt för att barn och unga ska utvecklas till trygga och välmående vuxna. Motivationslyftet kompletterar skolans kunskapsuppdrag med ett pedagogiskt undervisningsmaterial för strukturerad självledarskapsträning. Grund och gymnasieskolor får tillgång till en metod och ett forskningsbaserat arbetsmaterial som tränar barn och ungdomar i självledarskap genom att ta ansvar för sina studier, sin hälsa och samhället i stort. De tio initiativen 5 4 Uppsala universitet. Regeringens satsning på föräldraskapsstöd är välkommen, men den måste vara en del i en bred helhetsstrategi eftersom ingen enskild insats klarar att göra någon större skillnad. Föräldraskapsstöd måste därför vara en del i ett helhetstänk runt barnfamiljer, särskilt i utsatta områden. Det är även viktigt att tillgängliggöra föräldrastödsprogram för de som behöver det mest, inte minst för pappor som alltför ofta tappas bort. [i] 3 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=