Dans för hälsa. Unga i Sverige mår allt sämre. Häften av alla 1214 åringar har mått psykiskt dåligt någon gång i sitt liv. Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar blir allt vanligare. Forskning visar att hela 75% av all psykisk ohälsa börjar redan före 24 års ålder. Det går därför att vända trenden genom att via elevhälsan identifiera vilka unga som drabbas och tidigt sätta in effektiva och ickefarmakologiska insatser. Dans för hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som stärker ungas psykiska hälsa och välbefinnande. Den lokala implementeringen sker oftast i kommunal regi i samverkan med skolor, psykiatri och primärvård. Rekrytering av deltagare sker i regel via elevhälsan och dansen genomförs efter skoltid två gånger i veckan. Här ligger jag... Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka trots åtgärder från staten och olika organisationer. Men alltför många av insatserna når inte de unga. "Här ligger jag..." är ett nytt sätt att nå unga sommår dåligt och som inte söker hjälp själva. Insikten hos många unga är att de tror att de är ensamma om sin känsla. "Här ligger jag..." är en AIstyrd interaktionsapp. Den hjälper unga att våga sätta ord på och formulera hur de känner och där andra kan ge sin respons: “Ja, jag med” eller “Nej, inte idag". De unga får därmed svart på vitt att det finns andra som känner likadant. Alla inlägg är anonyma och försvinner efter 24 timmar. Vid akuta inlägg, skickas stöttande personliga notiser med tips på organisationer som de kan vända sig till för att få hjälp. Right By Me. Idrottsrörelsen är en väletablerad och viktig del av det svenska samhället med stor betydelse för barn och ungas fritid och hälsa. Organiserad idrott är också en plattform för att lära sig samarbeta, leda andra och utveckla ett socialt nätverk. Det är även en viktig arena för jämställdhet och integration. Det är därför problematiskt att tjejer med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom organiserad idrott. Right By Me arbetar för att unga tjejer 14–24 år med utländsk bakgrund ska få ett alternativ till traditionell idrott utformat på målgruppens egna villkor. Programmet fokuserar mer på rörelseglädje och socialt umgänge än prestation och tävling. Right By Me bidrar på detta sätt till ett mer hälsosamt, inkluderande och jämställt samhälle. TalangAkademin. Allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden, det gäller såväl unga som inte klarat skolan med godkända betyg, till långtidsarbetslösa och utlandsfödda. De tappar snabbt hopp, självförtroende och motivation att på egen hand skaffa sig ett arbete. Studier visar att inte ha ett arbete ökar risken för depression, missbruk, kriminalitet och utanförskap. TalangAkademin är en ickevinstdrivande verksamhet som arbetar för att minska avståndet mellan långtidsarbetslösa och det lokala näringslivet genom en metod som bland annat innefattar praktik med validering. Metoden gör det möjligt för människor långt från arbetslivet att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Sparks Generation. Forskning visar att regelbundna fritidsaktiviteter bidrar till förbättrad psykisk och fysisk hälsa, bättre betyg och minskad risk för kriminalitet och missbruk. Samtidigt har ungdomsverksamheter svårt att nå ut och attrahera deltagare. Sparks Generation är en ideell förening med en skalbar metod som hjälper alla unga, oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet, att få tillgång till lokala fritidsaktiviteter. Med den inspirerande tjänsten Sparksapp.se får unga enkelt tillgång till det lokala utbudet av aktiviteter från föreningar, kulturskolor, bibliotek, och fritidsgårdar i sin kommun. Sparksapp.se gör det även lätt för ungdomsverksamheter att lägga upp och ta emot anmälningar till sina aktiviteter. 6 8 9 10 Gymnastik- och idrottshögskolan. Sverige behöver nya strategier för att motverka ungdomars ökade psykiska ohälsa och fysiska inaktivitet. Skolan är den bästa arenan för att nå alla barn och unga oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, aktivitetsnivå och funktionsförmåga. Utöver ökade resurser till skolan är det viktigt att förutsättningarna för fysisk aktivitet blir mer jämlika oavsett socioekonomisk bakgrund eller geografiskt boende. [ii] 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=