www.ideerförlivet.se Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men våra resultat mäts inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen. Att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. Att mod nu ger ännu större mod sen. Vi agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. Därför är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden. Skandias stiftelse Idéer för livet verkar för en bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga, från idéer till handling som ger effekt och skapar framtidstro. Vi initierar och stödjer forskning, organisationer, lokala projekt och eldsjälar, och är länken däremellan. Vi har funnits i 35 år och stöttat fler än 4400 projekt. För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs ett nära samarbete mellan näringsliv, ideell verksamhet, offentlig sektor och akademin. Genom dialog och samverkan med många olika samhällsaktörer kan vi tidigt förutse samhällsutmaningar och bidra till att utveckla effektiva förebyggande lösningar. Exempel på samhällsutmaningar som Idéer för livet engagerat sig i under lång tid är psykisk ohälsa bland barn och unga, inkludering och ungdoms- arbetslöshet. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande. Du kan läsa mer om allt vi gör och har gjort på Ideerförlivet.se. Idéer för livet fokuserar extra mycket på att bidra till utvecklingen av effektivare metoder för att mäta värdet av förebyggande sociala insatser. Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både för samhället och för alla barn och unga. Tillsammans skapar vi framtiden! Vi vill skapa ett samhällemed bättrehälsa ochökad trygghet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=