Det finns initiativ som visar hur vi kan öka trygghet och hälsa Behovet av insatser för ökad trygghet och hälsa för barn och unga är stort idag. Det är ett faktum vi alla är medvetna om. Det vi inte är lika medvetna om, är vilka insatser som redan görs och som gör skillnad och ger effekt. Det är en okunskap som gör att vägen till ett tryggare samhälle för barn och unga blir onödigt lång. Skandias stiftelse Idéer för Livet har verkat för barnens bästa i 35 år. Dessa relativt jämna år föranledde inte något firande, utan istället en extra arbetsinsats. Anledningen är enkel. Det är 35 år sedan vår start, men behovet av trygghetsinsatser har under dessa år aldrig varit större. Vi bad därför flera av våra nära samarbetspartners, både forskare och verksamheter, att kraftsamla tillsammans med oss. Vi vill dela vår erfarenhet och kunskap så att vägen mot ett tryggare samhälle blir kortare. Vi har samlat tio tydliga exempel vars tillvägagångssätt visar att det går att vända trenden och skapa en positiv utveckling. Exempel som vi lyfter upp avser både stöd till föräldrar, insatser för en bättre fysisk och psykisk hälsa för unga, trygghet på nätet såväl som motivation i skolan. Denna samling med goda exempel avslutas med fem rekommendationer på åtgärder för att underlätta samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Genom att tidigt adressera de områden som aktivt påverkar barns trygghet och hälsa kan vi investera i barns självkänsla och framtidstro. Det behövs samordnade och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser så vi kan undanröja de hinder som finns för ett tryggare Sverige. Arbetet behöver ske i flera nivåer; allt ifrån collective impactmodeller till riktade lokala initiativ. För det finns hopp. Runt om i Sverige finns det många engagerade personer och organisationer – en del av dem finns med bland de initiativ som vi lyfter i denna samling. Dessa initiativ kan enkelt skalas upp. Initiativen kan verka som inspiration för hur man arbetar gränsöverskridande för ett gemensamt mål och vara en del av lösningen på Sveriges stora samhällsutmaning – våra ungas trygghet och hälsa. Det är mycket som behöver göras, så låt oss luta oss mot, och ge resurser till, de lösningar som redan finns och som visat sig fungera i praktiken. Alla insatser i denna samling bygger på beprövad metodik och ger redan idag mätbara positiva resultat. Det är därför både effektivt och tryggt att skala upp deras verksamheter till nationell nivå. Samhällets resurser är som bekant begränsade, vilket gör det extra viktigt att vi samlas kring och utgår ifrån det som redan har visat sig ge effekt – de tidiga insatserna. Stina Liljekvist, Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=