Asien: Återöppnat Kina har lyft entusiasmen D MARKNADSÖVERSYN Under större delen av förra året präglades utvecklingen i Asien av problemen i den kinesiska ekonomin. Under senhösten accelererade nedgångarna i Kina efter att president Xi stärkte sin makt över landet i samband med partikongressen. Under november återvände dock entusiasmen när det kom signaler om att pandemirelaterade restriktioner skulle komma att lättas upp, vilket sedermera också skedde. Beslutet att slopa nolltoleransen av smittspridning av covid-19 skapar förutsättningar för ett lyft i Kinas tillväxt i år, och prognoserna har börjat skruvas upp. Det reflekteras i den snabba uppgången för kinesiska börsindex under de senaste månaderna. Det bör dock påminnas om att före den senaste tidens rally, hade Kinabörsen underpresterat påtagligt. Återhämtningen på sistone handlar alltså om att Kina har minskat klyftan mot övriga världens börser. Sedan förra utgåvan av Placeringsutsikter i höstas ligger Asien i mittenfåran sett till avkastning i svenska kronor. Detsamma gäller sedan förra årsskiftet. Vidare är värderingarna i linje med historiska genomsnitt. Utgångsläget är därmed inte ansträngt, trots den snabba återhämtningen sedan i höstas. Strategiomläggningen beträffande hanteringen av covid-19 innebär att en av de risker som vi pekade på i höstas har undanröjts. Ytterligare en positiv tendens är att den kinesiska statens inblandning i näringslivet tycks ha minskat. Vi är därför mer positiva till Asien nu än under de två senaste åren. Här bör det även understrykas att vid sidan av Kina så ger Asienfonder också exponering mot flera andra asiatiska börser som bidrar med intressanta inslag i portföljen. ● 30 20 10 0 25 15 5 -10 -5 -15 december januari november oktober februari Japan EMEA Asien Sverige Latinamerika Europa USA Totalavkastning sedan förra Placeringsutsikter (SEK) Procent sedan 28 september 2022 2022 2023 Beslutet att slopa nolltoleransen av smittspridning av covid-19 skapar förutsättningar för ett lyft i Kinas tillväxt i år, och prognoserna har börjat skruvas upp. 17 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=