Japan och Pacific: Yenen på väg upp ur källaren? D MARKNADSÖVERSYN Den japanska börsen har under det senaste året levt sitt eget liv och stundtals rört sig motvalls i förhållande till övriga världens börser. Fram till i höstas tillhörde Tokyobörsen de bästa i världen, men under vintermånaderna ligger japanska börsindex i botten. Den centrala förklaringen till Japans frånkoppling från övriga börser är valutan, yenen. Om vi i stället ser till avkastningen i gemensam valuta och svenska kronor, så har det varit små skillnader mellan börsutvecklingen i Japan och övriga utvecklade länders börser under såväl förra året som under vintern. Valutarörelser är ett ständigt gissel för svenska sparare, och brukar vara särskilt kännbara i Japan. För det första tenderar den underliggande börsutvecklingen att präglas av yenens rörelser. När yenen försvagas brukar det gynna börsutvecklingen eftersom företagens intjäning i utländsk valuta då blir mer värd i yen. Det var också vad som skedde fram till i höstas. Samtidigt har valutarörelser motsatt inverkan på avkastningen i svenska kronor. Eftersom den som äger en Japanfond också indirekt äger tillgångar i yen, så innebär en yenförsvagning att värdet på Japanfonden minskar, mätt i svenska kronor. Under 2022 föll den japanska yenen som en sten mellan våren och hösten, framför allt mot dollarn. Den främsta förklaringen var att övriga världens centralbanker höjde räntorna i rask takt, medan Bank of Japan behöll sin nollränta och andra penningpolitiska stödåtgärder. I takt med att ränteskillnaderna vidgades kollapsade yenen. Men från oktober och framåt har yenen inlett en imponerande återhämtning. Dels har Japans centralbank intervenerat på valutamarknaden, dels har trycket på amerikanska räntor och dollarn lättat. Ser vi till utsikterna är det mycket som talar för att yenens förstärkning kan fortsätta ett tag till. Den japanska valutan är undervärderad och vi närmar oss slutet på den internationella höjningscykeln från världens centralbanker. Men även om en fortsatt yenförstärkning kan stötta avkastningen i Japanfonder mätt i till exempel svenska kronor, så kommer den – som vi förklarar ovan – tynga den underliggande börsutvecklingen. Det man vinner på valutans gungningar förlorar man på börskarusellen. Med det sagt, framstår japanska aktier trots allt som lockande givet det mycket attraktiva värderingsläget. ● 155 150 135 120 140 125 110 105 100 145 130 115 2017 2018 2019 2020 Svagare yen/ starkare US-dollar 2021 2022 2023 USDJPY Japanska yen per US-dollar 16 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=