USA: Svagare, men inte svag, dollar påverkar avkastningen I höstens nummer av Placeringsutsikter betonade vi riskerna med den dollaravkastning som hade byggts upp i svenska sparares portföljer. Dollarn hade då stärkts med närmare 40 procent sedan botten 2021 och var historiskt stark. Det hade lyft avkastningen i USA-fonder, men också i globalfonder, där amerikanska aktier utgör över hälften av innehavet. Vi belyste då risken att den amerikanska valutan förr eller senare skulle börja försvagas igen, vilket då skulle drabba avkastningen för svenska sparare negativt. Sedan dess är det just vad som har skett. Dollarn tappade som mest omkring 10 procent av sitt värde mot svenska kronan, även om den har återhämtat delar av tappet på sistone. Följden är att avkastningen på amerikanska aktier mätt i svenska kronor har tyngts under vintern. Medan amerikanska börsindex har stigit med omkring 6 procent i svenska kronor under vintermånaderna, har ett globalt börsindex exklusive USA stigit ca 15 procent. Vart växelkursen ska ta vägen härnäst är snudd på omöjligt att besvara. Valutor är notoriskt svåra att prognostisera. Det gäller dock att komma ihåg att dollarn fortfarande är på historiskt starka nivåer – trots vinterns försvagning. Även om valutarisken är lägre än i höstas, så är den alltså fortfarande att betrakta som hög. Allt handlar emellertid inte om valutan. Under fjolåret tyngdes USA-börserna av omfattande nedgångar inom tekniksektorn. Samma aktier som fram till i fjol hade bidragit till USA:s överavkastning, agerade alltså sänke 2022. Dessa aktier har drabbats särskilt hårt av de snabbt stigande räntorna. Dessutom har vissa frågetecken kring deras förmåga att bibehålla hög tillväxt börjat dyka upp. USA har fortfarande en given plats i en portfölj, men vi anser att en viss försiktighet är befogad. Framför allt handlar det om att USA inte bör utgöra för stor del av innehavet. Därför kan det vara värt att påminna om att den som äger en global aktiefond, indirekt får en stor exponering mot USAbörserna och den amerikanska dollarn. För att säkerställa god riskspridning kan en globalfond därför kompletteras med andra fonder med inriktning mot t ex Sverige, Europa eller tillväxtmarknader. ● D MARKNADSÖVERSYN 17,5 12,5 7,5 2,5 15,0 10,0 5,0 0,0 -2,5 -5,0 USA Världsindex exkl. USA Totalavkastning sedan förra Placeringsutsikter (SEK) Procent sedan 28 september 2022 december januari november oktober februari 2022 2023 12 11 8 5 9 6 10 7 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 USDSEK Svenska kronor per US-dollar 15 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=