Produktkatalog 2023

58 Reducering av bundet klor, THM och AOX Dosering av Aktivt Kolpulver (AKP) enligt metoden ”Adsorption-Flockning-Filtrering-Klorering”. Aktivt kol i pulverform används i badvatten för att minimera kloramin (bundet klor), THM (trihalometan) och AOX (adsorberbara organiska föroreningar). Metoden följer DIN 19643 och kan användas både för såväl trycksandfilter som sugsandfilter och pulverfilter (diatomitfilter). Funktion Aktivt kolpulver doseras före flockning och filtrering. Äkta och kolloidalt lösta organiska föroreningar absorberas då helt eller delvis på det aktiva kolpulvret. I nästa skede tillsätts flockningsmedel som bildar filtrerbara flockar av de kolloidala föroreningarna och de minsta partiklarna från pulverkolet, som då kan avlägsnas i filtret. Filtratet kloreras innan det leds in i bassängen. Det aktiva kolpulvret avlägsnas ur systemet via den ordinarie filterspolningen. Dosering Aktivt kolpulver doseras under dagtid (belastad bassäng) med 1-3 g/m3 filtrerat vatten. Tillsatsen anpassas efter behov. Trihalometan (THM) THM uppstår som en oönskad restprodukt när badvatten kloreras genom reaktion med humusämnen, kolföreningar och organiska föroreningar. THM i höga doser ger upphov till obehag hos badande och simhallspersonal samt misstänks vara cancerogent. Gränsvärdet i Sverige är 0,100 mg/l (DIN 19643 är 0,020 mg/l) och mäts som kloroform. Problem med THM härrör sig ofta från fyllvattnet, speciellt då höga halter av humus förekommer. Koncentrationen av THM i badvattnet är också relaterad till halten fritt klor. THM är, liksom bundet klor, i äkta lösning med vattnet och kan inte reduceras genom enbart “flockning-filtrering-klorering”. Härtill krävs användning av ozon och/eller aktivt kol. Förutsättningar Kolpulvertekniken är i första hand avsett för sand-, ultra- och pulver- filter utförda enligt DIN 19643. Beakta att kolpulvret spolas ut i avlopp. Lägre driftskostnad och ökad vattenkvalité • AKP tar bort klorlukten och minimerar bundet klor, THM och AOX • Komplett utrustning för kolpulverdosering enligt DIN 19643-2 • Dosering 0,3-2 g/m3 • Spolas ut vid normal backspolning • Dosering ca 2-5 g / badgäst • Doseras vid behov ProPac - utrustning för dosering av aktivt kolpulver kan med fördel användas till • Sandfilter i tryck- eller sugdrift med djupbäddsfiltrering • Öppna sandfilter • Pulverfilter i tryck- eller sugdrift (vakuumdiatomitfilter) • Ultrafilter DESINFEKTIONSBIPRODUKTER (DBP) Art nr Benämning Pris W3T16613x ProPac JET 1-3 system Offert ProPac Jet (AKP-dosering) Doseranläggning för aktivt kolpulver via ejektordrift. Kompakt enhet utrustad med blandningssystem och automatisk spolsekvens. • Välj 1-3 doserpunkter • Ejektor för dosering (minimalt underhåll) • Tryckvakt • Påfyllningsautomatik med ultraljudssensor • PLC med svenska klartextmenyer • Utrymmesbehov endast 1,5 x 1,5 m Art nr Benämning Pris 651010 Aktivt kolpulver - AKP för sandfilter 6 kg /fp 595:00 /fp 651015 Aktivt kolpulver - AKP för diatomitfilter 6 kg /fp 760:00 /fp 651017 Aktivt kolpulver - AKP för ultrafilter 6 kg /fp 760:00 /fp Aktivt kolpulver enligt DIN 19643/19603 ProPac JET 1-3 system Ta bort problemet - inte bara mätvärdet Gränsvärdet för THM och AOX fungerar som indikatorer för anrikning av organiska halogener. Aktivt kol adsorberar alla former av biprodukter, inte bara indikatorerna. Därför är aktivt kol den säkraste tekniken för att minimera THM. Aktivt kol kommer med tiden att mättas med organiskt material och tappar efter hand sin förmåga att reducera THM även om förmågan att reducera bundet klor kan bestå. Med AKP-metoden doseras alltid nytt kol och mängden behovsanpassas - därför är AKP-metoden effektiv för reduktion av THM och AOX. Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=