Produktkatalog 2023

59 mV m3/h Collecta AKG-filter (kolfilter) DESINFEKTIONSBIPRODUKTER (DBP) Collecta AKG-filter ger många fördelar • Kompletta filter med eller utan spolautomatik • Sten- eller kokoskol av högsta kvalitet ger bästa funktion och livslängd • Luftspolning förberedd (Mediterran/Atlantic) • Filter och kol är avstämda så att bärlager undviks -> bättre filterhygien • Högt fribord undviker utspolning av kol • Stora luckor underlättar fyllning och byte av kol • Tydliga siktglas för inspektion av kolbädden (Mediterran/Atlantic) Tips! Filterhygien: Aktivt kol reducerar snabbt klorinnehållet i vattnet och för att undvika mikrobiologisk tillväxt i filterbädden är det speciellt viktigt med optimal filterspolning. Vi rekommenderar att spolvattnet kloreras med lägst 1 mg/l och månadsvis med lägst 5 mg/l. Klordioxid har visat sig mest effektivt. Art nr Benämning Antal Katalogsida 782512 Tryckfilter Collecta Mediterran Ø 800 inkl. rörsystem PE-6-DIN, manuell spolning 1 36-37,49 651059 Filtermedia ProSorb CX 1,4-2,5 mm 250 49 Rekommenderade tillbehör: 750336 Provtagningsventil PG flamsteriliserbar ½” 1 40, 97 135056 Manometerkonsol syrafast 2x Ø 100 0-2,5 bar 1 40, 70 137356 Flödesmätare Waterflux 3100C L=200 mm DN80 1 72 100430 Mätutrusning Aquis 500 Redox 1 68 751252 Ventil för luftspolning Z011AS, DN50 1 97 Doserutrustning för klor eller klordioxid 1 74, 92 Exempel på ett komplett AKG-filter med manuell spolning Flödesmätning (sida 72) Manometer konsol (sida 40) Redoxmätning (sida 67) - övervakning filtrat Provtagningsventil filtrat (sida 40) Desinfektion Spolvatten Klor/klordioxid (sida 74, 92-93) Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Ett separat kolfilter är en beprövad metod för reduktion av bundet klor. Med rätt utformning och skötsel minimeras även THM och AOX. AKG-filter installeras efter ordinarie partikelfiltrering, ofta i ett delflöde av huvudcirkulationen. Beroende på utformning och belastning rekommenderas en behandling av 10–60% av huvudflödet. Collecta tryckfilter och ProSorb aktivt kol är speciellt anpassade till varandra och ger bland annat en ökad kapacitet och bättre filterhygien jämfört med konventionella kolfilter. Utformningen följer DIN 19643. Collecta Mediterran/Atlantic lämpar sig extra väl för aktivt kol då dessa medger luftspolning och även underlättar vid utbyte av kol. Genom filterspolning kommer en viss mängd kol att spolas bort. Då bädden har sjunkit med ca 10% är det dags att toppfylla med nytt kol. Utbyte av kolbädden utförs då reduktionen av bundet klor eller THM inte längre är tillfredsställande. Filterhastighet <50 m/h (30 m/h rekommenderas) Spolhastighet 50–65 m/h

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=