Produktkatalog 2023

57 När desinfektionsmedel reagerar med orenheter i badvattnet uppstår oönskade kemiska föroreningar, s.k. desinfektionsbiprodukter (DBP). Vid klorering av badvatten är det främst kloraminer (bundet klor) och trihalometaner (THM) som ger problem. Dessa föroreningar är skadliga och skall hållas på en så låg nivå som möjligt. Andra aktuella biprodukter är AOX (adsorberbara organiska föroreningar) och klorat. Klorat kommer främst in i systemet om gammal klorlösning används och har uppmärksammats på senare tid och även tillkommit som ett gränsvärde i DIN-normen för badvatten. Förutom vikten av att badgästerna tvättar sig före bad, är grunden för reduktion av biprodukter en väl fungerande flockningsfiltrering och så låg halt av desinfektionsmedel som möjligt. Då bundet klor och THM är i äkta lösning i vattnet är det svårt att enbart filtrera bort dessa föroreningar och ofta måste reningsverket förstärkas med teknik som ger kraftig adsorption och/eller oxidation. Adsorption utförs effektivt med hjälp av aktivt kol i någon form och oxidation utförs med hjälp av UV-bestrålning eller ozonisering. Ofta kombineras dessa tekniker för bästa effekt. DESINFEKTIONSBIPRODUKTER (DBP) Desinfektionsbiprodukter (DBP) Problembild och motmedel ”Bassängbad och hälsorisker, regler och skötsel” - Utdrag ur folkhälsomyndighetens handbok Kemiska föroreningar i badvatten är omöjliga att undvika. De kommer i stor utsträckning från de badande själva. Smuts på badkläder och på huden, hudceller, hår, hudfett, svett, urin och avföringsres r är några exempel. Dessutom tillkommer hudkrämer, sololjor, smink, deodoranter, tvål- och schamporester. Rengöringsmedel för städning och underhåll samt smutsvatten kan också komma ner i badvattnet. Speciellt i utomhusbassänger kan jord och smuts lätt följa med de badande när de går ner i vattnet. Även förorenat regnvatten kan komma ner i bassängen. Vidare kan packningar, fog- och tätningsmedel vara en källa till föroreningar. Det är oftast inte de primära föroreningarna som medför problem. De utgör istället en grund för tillväxt av mikroorganismer eller för kemiska reaktioner. Vatten, värme och desinfektionsmedel är faktorer som gör att kemiska reaktioner lätt sätts igång och bildar nya föroreningar som kan påverka att nya föroreningar bildas då, som kan påverka människan men också vara negativa för miljön. Det är framförallt två olika grupper av kemiska föroreningar som man ska vara uppmärksam på och som kan bildas i badvatten om man använder klor som desinfektionsmedel: trihalometaner och kloraminer. Biprodukter av klor Motmedel Klor + Kväve, N (urin, svett mm) = Kloramin (mono-/di-/trikloramin) Anges som Bundet klor Aktivt kol Ozon UV-bestrålning Klor + Organiskt kol, C (humus, organiska föroreningar från badgäster mm) = Trihalometan (THM) Anges som Kloroform Aktivt kol Ozon God hygien innan bassängbad är en grundläggande regel för att förhindra uppkomst av oönskade biprodukter av klor Genom rätt kunskap och teknik skapas förutsättningar för den perfekta badupplevelsen Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=