Produktkatalog 2023

128 För att säkerställa prestanda och funktion krävs en utförlig funktionsprovning. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att en funktionsprovning utförs. Förutom att anläggningen naturligtvis skall funktionsprovas i samband med en första driftsättning så bör detta ske med visst intervall. Intervallet avgörs av typ av utrustning och hur hårt belastad utrustningen är. Ett rimligt intervall kanske skall jämföras med OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) och sättas till ca tre år. Provningen omfattar: • Kontroll av anläggningens flöde, tryckfall, flockning, filtrering, grumlighet (online mätning med loggning), alkalinitet, kloridhalt och de hygieniska hjälpparametrarna (via portabel teststation med loggning av fritt klor, pH-värde, redoxpotential och bundet klor) • Provtagning och utvärdering av vattenkvalitet i bassängvatten, fyllvatten, råvatten, filtrat och renvatten (mikroorganismer, kemisk syreförbrukning, aluminium, ortofosfat, THM, nitrat, klorat, bromat) • Insamling av förbrukningsstatistik samt utvärdering mot förväntad förbrukning • Infärgningsprov enligt SS EN 15288 Provningen och analyserna är mer omfattande än vad svenska myndigheter kräver, men skall betraktas som en fullständig test av hela badvattenprocessen. Med en Funktionsprovning utförd av EnviroProcess kommer statusen på din anläggning framgå med god tydlighet! Resultat och slutsatser presenteras i en skriftlig rapport och kan nyttjas som underlag för vidare beslut eller bara bekräfta att anläggningen presterar väl! Renvatten: Pseudom. A E-koli Legionella Heterotrofa COD Filtrat: Pseudom. A E-koli Legionella Heterotrofa COD Grumlighet Aluminium Ortofosfat Bundet klor THM Arsenik Primärt fyllvatten: Pseudom. A E-koli Legionella Heterotrofa Järn Mangan Ammonium COD Nitrat Humusämnen Org bunden kol DOC Polyfosfat Ortofosfat Pseudom. A E-koli Legionella Heterotrofa COD Nitrat Grumlighet Klorit/klorat Bromat Aluminium Arsenik pH-värde Alkalinitet Redox Fritt klor Bundet klor THM Bassängvatten: Funktionsprovning vattenbehandling TJÄNSTER | SERVICE Bassäng Filtrering Flockning Utjämningstank Spoltank Klor Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=