Produktkatalog 2023

127 Service och Förebyggande underhåll I enlighet med Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) skall verksamhetsutövaren ha rutiner för att säkerställa att all utrustning fungerar som det är tänkt, i syfte att undvika skada på människa eller miljö. För att säkerställa en riktig funktion kräver utrustning för behandling och desinfektion av badvattnet service och förebyggande underhåll. EnviroProcess erbjuder Service och Förebyggande underhåll som utförs av kvalificerad personal med rätt kunskap och utrustning. Tjänsten utformas för att svara mot den aktuella anläggningen och kundens önskemål. Särskild vikt läggs vid följande moment (anpassas specifikt till respektive anläggning): • Kontroll av filterspolningen med avtagen övre manlucka (lodning, om tekniskt möjligt) • Kontroll av filterbädden (kvalitet och kondition), återställande till ursprungliga nivåer • Demontering och rengöring av filterelement för anläggningar med pulverfilter (diatomit/perlit) • Integritetstest av ultrafiltermembran (i förekommande fall) • Service på all maskinell utrustning såsom pumpar, doserutrustning, UV-aggregat, värmeväxlare och ventiler enligt tillverkarens rekommendationer • Test av förreglingar genom simulering av olika driftsfall, samt kontroll att säkerhets- utrustning fungerar (t.ex. flödesvakter, larm) • Kontroll av utrustningen avseende förslitning och korrosion Efter utförd service lämnas protokoll med information om vad som utförts och om något eventuellt behöver bevakas av kunden. 5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. Utdrag ur Lagtext SFS 1998:901 Art nr Benämning Pris - Avstängning och konservering av vattenbehandlingen och des- infektionssystemen vid säsongens slut, och återstart vid början av nästa säsong. offert • Bassäng och utrustning skyddas mot frostskador • Frostkänsliga delar dräneras • Överloppsrännan skall vara anslutet till avlopp • Fulla och delvis fyllda kemikaliebehållare tas bort från doserutrustningen och placeras i förvaring • Före återstart skall bassängen tömmas (utförs av kund) och dess botten, väggar och överloppsränna kontrolleras avseende strukturella skador och om nödvändigt repareras, samt rengöras grundligt och desinfekteras (utförs av kund). Utebad – driftsättning och vinteravstängning (enl DIN 19643) TJÄNSTER | SERVICE Lundegård Camping, Öland Art nr Benämning Pris 940118 Drift- och systemoptimering offert Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=