PARTILLE TOOL TRADING

ERIX Skärdata OBS! Vid bearbetning i hålkäl med en spindel i horisontellt läge, öka hastigheten upp till 2 gånger vad som anges i tabellen och minska matningen med 20 - 30% (gäller endast spindlar med diam. 4,5 - 30 mm). Vid bearbetning i håldiameter över 30 mm, se instruktioner på sid 116 under: Vingar med hals. Hårdhet HB Vingar HSS Vingar Hårdmetall 1.1 Rent järn, mjuka stål < 120 5 G 5 L 1.2 Konstruktionsstål < 200 4 F 4 K 1.3 Kolstål, låglegerat stål < 250 4 E 4 J 1.4 Legerat stål, verktygsstål < 250 3 D 3 H 1.5 Legerat stål, verktygsstål 250 - 350 2 C 2 F 1.6 Legerat stål, verktygsstål > 350 1 B 1 D 2.1 Rostfria automatstål < 250 5 C 5 H 2.2 Austenitiska och martesit-aust. stål < 250 4 B 4 F 2.3 Ferrit-austn. och ferrit-martensit stål < 300 3 A 3 D 3.1 Gjutjärn < 150 5 F 5 H 3.2 Gjutjärn 150 - 300 5 D 5 F 3.3 Segjärn, aducergods < 200 4 C 4 D 3.4 Segjärn, aducergods 200 - 300 4 B 4 B 4.1 Titan < 200 3 C 3 H 4.2 Titanlegeringar < 270 2 B 2 D 4.3 Titanlegeringar 270 - 350 2 A 2 B 5.1 Nickel < 150 2 B 2 H 5.2 Nickellegeringar < 270 2 A 2 D 5.3 Nickellegeringar 270 - 350 1 A 1 B 6.1 Koppar < 100 3 J 3 L 6.2 Mässing <58% Cu < 200 4 I 4 M 6.3 Mässing >58% Cu < 200 4 H 4 M 6.4 Cu-Al-Fe legeringar < 470 5 D 5 H 7.1 Al. och Mg. olegerat < 100 6 K 6 M 7.2 Al. Legerat Si < 0,5% < 150 6 J 6 L 7.3 Al. Legerat Si 0,5-10% < 120 5 H 5 K 7.4 Al. Legerat Si > 10% < 120 5 F 5 G 8.1 Mjuka plaster - 4 K 4 M 8.2 Hårda plaster - 2 H 2 K 8.3 Armerade plaster - 1 F 1 H Syntetmaterial Titan Nickel Koppar Aluminium & Magnesium Material Stål Rostfritt stål Gjutjärn 1 Välj först material och typ av vinge dvs HSS eller hårdmetall i den övre tabellen. 2 Läs sedan med hjälp av erhållen siffer och bokstavskombination av rekommenderat varvtal och matning i tabellen nedan. OBS! I tabellen nedan så är det planings- eller fasdiametern som anges i den vänstra kolumnen och inte håldiametern. 1 2 3 4 5 6ABCDEFGH I J K L M 8 0,010 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050 200 400 600 800 950 1200 1400 1600 1800 1900 2400 2800 3200 11 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050 0,060 145 290 435 580 725 870 1015 1160 1300 1450 1740 2030 2320 14 0,020 0,025 0,030 0,040 0,060 0,070 115 230 340 455 570 680 795 910 1020 1140 1360 1590 1820 18 0,025 0,030 0,035 0,050 0,070 0,080 88 177 265 352 442 530 618 704 796 884 1060 1236 1408 21 0,030 0,035 0,040 0,060 0,080 0,100 76 152 228 304 380 456 534 608 687 760 912 1068 1216 25 0,035 0,040 0,050 0,080 0,100 0,120 64 128 192 256 320 382 446 512 573 640 764 892 1024 30 0,040 0,050 0,060 0,090 0,120 0,140 53 106 159 212 265 318 371 424 477 530 636 742 850 35 0,045 0,055 0,070 0,110 0,140 0,160 46 92 138 184 227 276 320 368 410 454 552 640 728 40 0,050 0,060 0,080 0,120 0,160 0,180 40 80 120 160 190 240 280 320 360 380 480 560 640 45 0,055 0,070 0,100 0,140 0,180 0,210 36 71 107 142 169 213 249 284 320 338 427 498 569 50 0,060 0,080 0,120 0,160 0,200 0,240 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 384 448 510 60 0,065 0,090 0,130 0,180 0,220 0,270 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 324 378 425 70 0,070 0,100 0,140 0,220 0,250 0,330 23 46 69 92 115 138 160 184 207 230 276 320 364 80 0,075 0,110 0,160 0,240 0,280 0,370 20 40 60 80 95 120 140 160 180 190 240 280 320 >80 0,080 0,120 0,180 0,250 0,300 0,400 15 20 50 65 80 95 110 125 145 160 190 220 250 Planings-/ Fasningsdia. Ø Matning i mm / varv Nummerkod Varvtal / minut Bokstavskod ERIX Skärdata 98

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=