PARTILLE TOOL TRADING

PTNX Rökutsugsarmar - Svets/Utsugsbord PTNX Rökutsugsarmar - Svetsbord 22 Porta-Flex portabelt rökutsug Porta-Flex är en användarvänlig, portabel svetsröksavskiljare med inbyggt HEPA H13/W3-filter. Den har 2,5 m flexibel slang och kompletteras med passande magnetmunstycke. Lämplig för svetsning i trånga utrymmen eller svåråtkomliga ställen. Perfekt för service och reparationsarbeten. Munstycken med olika bredder finns som tillbehör. Finns i 2 modeller, med 1 eller 2 motorer. Effektiv filtrering HEPA H13/W3 HEPA H13/W3 filterpatron har lång livslängd och effektiv filtrering (mer än 99,95% = W3). Lätt och flexibel att ta med sig Porta-Flex väger bara 15 kg. Den är extremt lätt att bära med sig när du rullar slangen runt handtaget och fäster magnetmunstycket på utsidan av filterlådan. Högflexibel slang. Praktiskt hantag som även fungerar som kabel och slangvinda. Format: 650 x 250 x 450 mm (L x B x H) Maxi-Mesa svets/utsugsbord Finns i flera versioner; 1 x 1 m samt 1 x 1,4 m Svetsning/Slipning Maxi-Mesa utsugsbord är lämpligt för svetsning och grövre slipning med plattjärns- raster. Kan också användas inom andra branscher. Finns också i variant med bordsyta av 75mm breda U-balkar med 15mm sugspalter emellan. Detta ger en jämn bordsyta. Unikt spjällsystem Maxi-Mesa har utvikbara sidogavlar för långa arbetsstycken. Suget bakåt sker genom trattformade vertikala sugspalter och nedåt via raster eller längsgående balkar med spalt emellan. Med sitt unika spjällsystem kan de vertikala sugspalterna steglöst strypas via ett handtag på framsidan så att som mest hela suget kommer underifrån. Punktutsugsarm För grövre svetsning kan Maxi-Mesa utrustas med punktutsugsarm Flexi FLB 1,5m Monteras ovanpå baksugsboxen på därför förberett ställe. Luftmängden genom punktutsuget kan varieras via sugspaltspjället. För att kunna arbeta utanför utsugsbordet kan 2 m eller 3 m Flexi FLB utsugsarm monteras. Grövre slipning Vid grövre slipning bör Maxi-Mesas bordsyta består av 40 x 5 mm raster med 50 mm mellanrum. Större partiklar och gnistor faller då ned i uppsamlings lådorna som därefter lätt kan tömmas. Med ett mindre sug underifrån suger man bort gas och rök från varma och glödande partiklar som fallit ned. Baksuget och en eventuell utsugsarm för svetsrök suger bort rök, gas och damm som stiger uppåt pga värmen vid t.ex svetsning och slipning. Tack vare sitt unika spjäll kan luftmängden alltid regleras på bästa sätt mellan baksug, undersug och utsugs arm. Kraftig konstruktion Maxi-Mesa finns i olika storlekar och varianter. 1 x 1 m alt 1 x 1,4 m bredd med raster eller balkar på bordsytan. Anslutning görs till utsugssystem via 199 mm stos/stoser på ovansidan. Bordet är tillverkat i 2 mm och 3 mm stålplåt för att tåla omild behandling och ge lång livslängd. Komplettera med punktutsugsarm typ Flexi FLB, art PTP-069, 1,5 m diam 160 mm Utsugsfläkt finns i 2 versioner P-MAX 1300 eller P-MAX 2100. Blad1 Artikel nr Beteckning PTP-776 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1 x 1 m, bord i U-balk PTP-777 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1,4 x 1 m, bord i U-balk PTP-782 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1 x 1 m, bord i lameller av plattjärn PTP-783 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1,4 x 1 m, bord i lameller av plattjärn PTP-069 Punktutsugsarm Flexi FLB, längd 1,5 m, diam 160 mm PTP -011 Utsugsfläkt P-MAX 1300, 230V, 0,37 kW PTP-012 Utsugsfläkt P-MAX 2100, 230V, 0,75 kW Artikel nr Beteckning PTP-609 Porta-Flex 200, 230V, 0,65 kW PTP-611 Porta-Flex 400, 230V, 2 x 1 kW, dubbla motorer PTP-613 Porta-Flex 200 Auto, 230V, 0,65 kW, autostart PTP-615 Magnet-munstycke 400 mm PTP-616 Magnet-munstycke 300 mm PTP-617 Magnet-munstycke 200 mm PTP-618 Magnet-munstycke 80 mm PTP-619 Utbytesfilter PTP-620 Utbytesfilter HEPA H13, 12 m2 Bordet kan anslutas till bef utsugssystem eller kompletteras med fläkt. Betänk brandskyddsregler mm. Blad1 Artikel nr Beteckning PTP-776 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1 x 1 m, bord i U-balk PTP-777 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1,4 x 1 m, bord i U-balk PTP-782 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1 x 1 m, bord i lameller av plattjärn PTP-783 Utsugsbord Maxi-Mesa, 1,4 x 1 m, bord i lameller av plattjärn PTP-069 Punktutsugsarm Flexi FLB, längd 1,5 m, diam 160 mm PTP -011 Utsugsfläkt P-MAX 1300, 230V, 0,37 kW PTP-012 Utsugsfläkt P-MAX 2100, 230V, 0,75 kW Artikel nr Beteckning PTP-609 Porta-Flex 200, 230V, 0,65 kW PTP-611 Porta-Flex 400, 230V, 2 x 1 kW, dubbla motorer PTP-613 Porta-Flex 200 Auto, 230V, 0,65 kW, autostart PTP-615 Magnet-munstycke 400 mm PTP-616 Magnet-munstycke 300 mm PTP-617 Magnet-munstycke 200 mm PTP-618 Magnet-munstycke 80 mm PTP-619 Utbytesfilter PTP-620 Utbytesfilter HEPA H13, 12 m2 NYTT NYTT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=