PARTILLE TOOL TRADING

Monteringsalternativ Golvstativ Stativ Direktmontering Genom sin låga vikt och kompakta utförande lämpar sig Filtermistenheterna mycket väl för direktmontering på maskin.Med direktmontage sparar man värdefull golvyta. Filtermist CSX är en flyttbar enhet försedd med förfilter av cyklontyp för användning tillsammans med oljedimavskiljare. Cyklonen är extra väl lämpad för användning i applikationer där stora stoftmängder kan uppstå. Exempelvis blött och oljigt slipdamm, stoft och spånor. Läs mer på kommande sidor. Kompletteras med Filtermist-aggregat av typ FX5002, FX6002 eller FX7002 efter behov. CSX Mobil oljedimavskiljare med cyklon För enkel sidomontering finns ett antal olika alternativ. Sidomontering direkt på maskinen ger god åtkomst vid service och underhåll. Finns i olika utföranden för både S- samt FX-serien. Maskinstativ Golvmontage ex 3000EFS Maskinmontage ex 7000FS Toppmontage, fällbart ex 3012MTS Sidomontage ex 3000WBT Toppmontage ex 2000VMB Filtermist tillhandahåller ett stort urval stativ och fästen. Allt för att uppnå optimal placering av oljedimavskiljaren. Bilderna visar enheterna med efterfiltret avtaget. Enkel demontering med snäppfästen för både motorkåpa och efterfilter gör service och rengöringen enkel. FILTERMIST Oljedimavskiljare 16 FILTERMIST Oljedimavskiljare Direktmontering på maskin Golvstativ finns i olika utföranden beroende på tillämpning och typ av maskin. Stativen är justerbara i höjd och levereras i sektioner för enkel transport. Lämplig vid montering av större Filtermistenheter med samtidig montering av cyklon eller Vortex förfilter. Även komplettering av efterfilter förenklas med golvstativ som kan placeras där takhöjden är bättre. Stativet är avsett för fastbultning i golv och har förborrade hål. Placeringen gör att man uppnår god åtkomst vid rengöring och underhåll. CSX INBYGGD CYKLON FLEXIBEL & HÖGEFFEKTIV STATIV FÖR MONTERING PÅ MASKIN DIREKTMONTERING PÅ MASKIN GOLVSTATIV Eliminering av oljedimma är viktigt för en bra arbetsmiljö. Vikten av att eliminera oljedimma i arbetsmiljön • Oljedimma och oljerök är skadligt för hälsan • Oljedimma orsakar risker i arbetsmiljön, hala golv och kan tränga in i och skada elektrisk utrustning • Oiljedimma som sugs in i fasta ventilationssystem och rör kan utgöra en potentiell brandrisk • Arbetsmiljöverket har tagit fram regler för systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket ska bedrivas i alla företag • Filtermist-enheterna hjälper till att minska energikostnader genom att renad luft kan återcirkuleras • Oljedimavskiljning är det mest effektiva sättet att förbättra arbetsmiljön och återvinna skärvätska

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=