Mamma United engagerar mammor i utsatta områden i kampen mot ohälsa, utanförskap och kriminalitet Samhällsutmaning. Målet med den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en godare och mer jämlik hälsa i hela befolkningen och minska hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett fint och behjärtansvärt mål, men just nu går utvecklingen i Sverige i motsatt riktning. Segregation och samhällsklyftorna ökar i takt med att antalet socioekonomiskt utsatta områden blir allt fler. Barn och unga som lever i familjer med ansträngd ekonomi löper ökad risk att må dåligt psykisk och fysiskt, att misslyckas i skolan och att till slut att hamna i kriminella miljöer. Lösning. Forskning visar att engagerade och ansvarstagande föräldrar är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv. Mammor i socioekonomiskt utsatta områden erbjuds att delta kostnadsfritt i ett tre månaders utbildningsprogram. Programmets träffar berör ämnen såsom hälsosam mat, fysisk aktivitet och föreningsliv, ekonomi och sparande, föräldraskap, arbetsmarknad och studier, barn och kriminalitet, våld i nära relation, fysisk och psykisk hälsa, kvinnokroppen och sexualitet. Vid varje träff föreläser en expert och representant från en viktig samhällsfunktion och mammorna utbyter erfarenheter med varandra. Träffarna ger på så vis deltagarna ökad kunskap om sig själva, sitt föräldraskap och stärker förtroendet för det svenska samhället. I varje grupp deltar 10–15 mammor, vilket gör att de lär känna andra mammor i området och på så vis kan umgås och stödja varandra. Implementering. När Mamma United implementeras i en ny kommun samarbetar vi med lokala fastighetsbolag som förstår vikten av sociala investeringar i sina fastighetsbestånd. Det gör att vi inledningsvis inte är beroende av kommunens ekonomiska stöd. Kommuner erbjuder föräldrastöd, men lyckas inte nå utlandsfödda mammor på samma sätt som Mamma United gör. Vi kan därför fungera som en brygga mellan deltagarna och kommunen, myndigheter och andra samarbetspartners. Vårt mål är att skapa ett mer långsiktigt samarbete med Sveriges kommuner och kunna engagera mammor i socialt utsatta områden i kampen mot ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Effektmätning. Mamma United mäter effekten av verksamheten genom observationsverktyg, vilket innebär att de lokala koordinatorerna observerar deltagarnas beteenden och noterar när de uttrycker en förflyttning. Vi genomför även djupintervjuer med ett slumpmässigt urval av deltagare efter varje avslutat utbildningsprogram. Därutöver mäts även kvantitativa data såsom deltagande på träffar och demografiska variabler. 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=