Mind Föräldralinjen hjälper föräldrar att stödja sina barn så att de utvecklas till trygga och välmående vuxna Samhällsutmaning. Att vara förälder är något fantastiskt, men det innebär också ett stort ansvar och en ständig oro för att göra fel, för mycket eller för lite. Allt fler föräldrar känner sig ensamma i sin situation och ofta finns inga erfarna mor och farföräldrar närvarande i vardagen. Dagens unga lever i en värld med en ny digital dimension som inga generationer tidigare har upplevt. Det och andra omvärldsfaktorer gör att svenska barn och unga mår allt sämre. Antalet unga (16–24 år) som upplever besvär med ängslan, oro eller ångest har fördubblats sedan 1980. Föräldrarollen är viktigare, och svårare, än någonsin. Föräldrar och andra nära vuxna har en avgörande roll i barn och ungas utveckling. Att satsa mer på föräldrastöd är därför ett effektivt sätt att förebygga skolmisslyckande och olika former av utanförskap; exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet och kriminalitet. Lösning. Kommuner erbjuder ofta föräldrastödsprogram för småbarnsföräldrar, men når inte ut i samma utsträckning med stöd till föräldrar med äldre barn och tonåringar. Med tanke på ökningen av psykiska besvär bland barn och unga behövs en särskild satsning på att rusta föräldrar. Mind Föräldralinjen vänder sig till föräldrar och andra vuxna som känner sig osäkra på hur de ska agera och behöver stöd i sin relation med barn och ungdomar. Samtalen kan handla om både akuta situationer och hur man ska möta ett barn som mår psykiskt dåligt. Den som ringer är anonym och samtalen är kostnadsfria. De som svarar är utbildade psykologer, socionomer eller psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar. Implementering. Föräldralinjen (02085 00 00) har funnits i olika versioner sedan 1996. Telefonjouren i sig fungerar väl, men skulle kunna bidra med så mycket mer samhällsnytta genom att utöka kapaciteten och göra tjänsten tillgänglig för fler föräldrar med äldre barn och tonåringar. Genom ett samarbete med kommuner och regioner skulle Föräldralinjen kunna nå ut via deras plattformar och kanaler. Föräldralinjen kan exempelvis avlasta BUP. Med ett sådant samarbete och utökat ekonomiskt stöd skulle Mind Föräldralinjen erbjuda fler föräldrar samtalsstöd och hålla öppet fler dagar i veckan med längre öppettider. Effektmätning. Effekten av och kvaliteten på Föräldralinjens samtal och verksamhet i stort mäts och utvärderas löpande i nära samarbete med forskare. Den återkopplingen är helt avgörande för att kunna bibehålla hög kvalitet på samtalsstödet mellan Mind och oroliga vuxna. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=