Sparks Generation hjälper unga i hela Sverige att hitta sin grej och få en meningsfull fritid Samhällsutmaning. Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Forskning visar att regelbundna fritidsaktiviteter bidrar till ökad psykisk och fysisk hälsa, bättre betyg och minskad kriminalitet och missbruk. Över en tredjedel av alla 1218 åringar har ingen regelbunden fritidsaktivitet efter skolan idag. Ett av skälen är att unga inte vet vad som erbjuds. Samtidigt har ungdomsverksamheter svårt att nå ut och attrahera deltagare. Lösning och metod. Sparks Generation är en ideell förening med en skalbar metod som hjälper alla unga, oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet att få tillgång till lokala fritidsaktiviteter. Vi når ut direkt till unga med vår plattform Sparksapp.se genom inspiration via sociala medier och skolbesök av lokala ungdomsambassadörer. I den inspirerande tjänsten Sparksapp.se får unga tillgång till hela det lokala utbudet av aktiviteter från föreningar, kulturskolor, bibliotek, och fritidsgårdar i sin kommun. Sparksapp.se gör det även enkelt för verksamheterna att lägga upp och ta emot anmälningar till sina aktiviteter. Kommuner kan även använda tjänsten för att kartlägga ungdomars intressen och få återkoppling på det lokala utbudet. Implementering. Metoden och plattformen är utvecklad tillsammans med ungdomar och verksamheter i UpplandsBro Kommun. Tjänsten lanserades i oktober 2020 och har idag över 45% av kommunens ungdomar som användare (tillväxt på 59% från föregående år). I februari 2023 startar vi i Sundbyberg Stad, och fler kommuner är på väg in. I slutet av 2023 är prognosen att sparksapp.se kommer rikta sig till över 27 000 ungdomar. Sparks har potential att hjälpa alla unga i Sverige att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och bli en nationell tjänst. Det förutsätter nationella samarbetspartners inom stat, kommun och föreningsliv. Effektmätning. Hittills har vi i UpplandsBro genererat mer än 1500 aktivitetsbesök. Beräkningar vid IdrottsEkonomiskt Centrum i Lund visar att för varje ungdom som förflyttas in i meningsfull fritid så skapas samhällsvinster på 28 000 34 000 kr/ år. Baserat på en 10 procentig konvertering har Sparks redan nu bidragit till samhällsvinster på cirka 2 miljoner kronor. Idag saknar fler än var tredje 1218 åring regelbundna fritidsaktiviteter, vilket motsvarar en förlorad samhällsvinst på 8,2 miljarder kronor! Vi är redo att bidra till att realisera dessa vinster genom att ge fler barn och unga chansen att utvecklas, hamna i en positiv gemenskap och bli sitt bästa jag. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=