TalangAkademin erbjuder unga vuxna att närma sig arbetsmarknaden genom validerad praktik Samhällsutmaning. Arbetslösheten i Sverige ökar samtidigt som den offentliga sektorn får allt mindre resurser. Det drabbar speciellt långtidsarbetslösa unga vuxna. De tappar snabbt hopp, självförtroende och motivation att på egen hand skaffa sig ett arbete. Studier visar att långtidsarbetslöshet ökar risken för depression, missbruk, kriminalitet och utanförskap. Långtidsarbetslöshet bidrar på så vis även till ökad otrygghet på orter runt om i Sverige. Lösning. TalangAkademin är arbetar för att skapa tryggare och mer välmående närsamhällen runt om i Sverige. Vi erbjuder unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter att ta ett steg närmare ett riktigt jobb med en metod som innefattar praktik med validering. Metoden gör det möjligt för människor långt från arbetslivet att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Insatsen bidrar även till ökad motivation och förmåga att på egen hand ta steg närmare ett jobb eller studier. Vi utgår från människors styrkor och förmågor – inte deras fel och brister. Det är vår övertygelse att sedda och bekräftade människor växer och tar mer ansvar för både sig själva och andra i samhället. Människors talang är osynlig tills de får chansen att visa den. Därför kallar vi våra deltagare för talanger. Implementering. Vi vill minska avståndet mellan unga långtidsarbetslösa och det lokala näringslivet med en framgångsrik metod i vilken talanger peppas och lotsas fram av våra lokala koordinatorer i sju steg: 1) Urval av potentiella talanger, 2) Kartläggning och förberedelser, 3) Matcha talang med lokala näringsidkare, 4) Möte med talangen och näringsidkaren, 5) Introduktion praktikant och handledare, 6) Praktik i sex veckor med löpande möten och avstämningar, 7) Talangen får ett validerat kompetensbevis med dokumenterat lärande. Talang Akademin samarbetar nära en rad olika aktörer. De främsta är kommuner/städer, Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och sist men inte minst fastighetsägare i rollen som lokala initiativtagare och finansiärer. I vårt samarbete med andra aktörer utgår vi från collective impactmodellen. Vi startade vår verksamhet 2017 och finns idag på följande fem orter; Frölunda Torg (Göteborg), Gottsunda (Uppsala), Gränby (Uppsala) Huddinge (Stockholm) och Sundbyberg (Stockholm). Effektmätning. Mätning är en viktig del i Talangakademins samverkan med alla de aktörer som gör vår verksamhet möjlig. Vi mäter en rad olika operativa nyckeltal varav den viktigaste är hur många talanger efter avslutad praktik som går vidare till arbete eller studier. 2021 var det 65%, vilket med tanke på målgruppen är ett bevis på hur effektivt TalangAkademins koncept är. Enligt socioekonomiska beräkningar gjorda i KAMSO, genererade vår verksamhet under 2021 en samhällsvinst på över 90 miljoner kronor. Den stora effekten i relation till TalangAkademins låga operativa kostnader innebär en extremt hög SROI (Social Return On Investment). 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=