Dans för hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som stärker ungas psykiska hälsa och välbefinnande Samhällsutmaning. Unga i Sverige mår allt sämre. Häften av alla 1214 åringar har mått psykiskt dåligt någon gång i sitt liv. Unga svenskar har dessutom sämst framtidstro bland alla EU:s medlemsländer. Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar blir allt vanligare. Ungas allt sämre hälsa medför både mänskligt lidande för de drabbade och ökade kostnader för samhället. Lösning. Det finns sätt att förbättra nuvarande och kommande generationers hälsa. Forskning visar nämligen att hela 75% av all allvarlig ohälsa börjar redan före 24 års ålder. Det går därför att vända trenden genom att via elevhälsan identifiera vilka unga som drabbas och tidigt sätta in effektiva och ickefarmakologiska insatser. Dans för Hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod framtagen med stöd av Social Impact Lab vid Örebro Universitet. Metoden vänder sig till ungdomar med återkommande psykiska besvär och kompletterar elevhälsans arbete med stressreduktion hos unga. Fysisk aktivitet är ett välkänt och effektivt sätt att stärka psykisk hälsa, men det kan vara svårt att komma igång eller finna modet att vara med i en grupp om man känner sig osäker. Dans för Hälsas tre framgångsfaktorer är rörelseglädje, kravlöshet och gemenskap. Implementering. Den lokala implementeringen sker oftast i kommunal regi i samverkan med skolor, psykiatri och primärvård. Rekrytering av deltagare sker i regel via elevhälsan och dansen genomförs efter skoltid två gånger i veckan. Idag finns 600 utbildade instruktörer och över tusen ungdomar som deltar regelbundet i Dans för hälsa runt om i hela Sverige. Men vi kan nå och hjälpa ännu fler och det skulle vara möjligt med en nationellt samordnad insats. Effektmätning. Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, har genomfört en studie i syfte att undersöka effekten av att komplettera elevhälsa med kravlös dans för 13–18 åringar med symtom på psykisk ohälsa. Studiens slutsats är att dansgruppen ökade sin självskattade hälsa samt minskade somatiska och emotionella symtom jämfört med kontrollgruppen. En hälsoekonomisk analys visade dessutom att antalet sjuksköterskebesök minskade med 54 % i dansgruppen jämfört med 25 % i kontrollgruppen. Dans för hälsa genomför även mätningar i samband med varje lokalt genomförande. Sammantaget visar forskningsstudier och mätningar att Dans för hälsa stärker deltagande ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=