Motivationslyftet är en forskningsbaserad metod för att utveckla elevers inre motivation och framtidstro genomsjälvledarskapsträning Samhällsutmaning. Det finns brister i den utbildningskedja som slussar svenska barn och ungdomar ut i vuxenlivet. Skolans olika stadier, dels inom grundskolan men också till gymnasiet, fungerar idag som isolerade öar inriktade på sitt treåriga uppdrag. Överlämningen från ett stadie till ett annat saknar idag ett tydligt fokus på elevernas personliga kompetenser och träning av deras mentala förmågor. Det trots att forskning visar på att det är viktigt för att barn och unga ska utvecklas till trygga och välmående vuxna. Lösning. Motivationslyftet by Star for Life kompletterar skolans kunskapsuppdrag med ett pedagogiskt undervisningsmaterial för strukturerad självledarskapsträning. Vi erbjuder grund och gymnasieskolor en metod och ett forskningsbaserat arbetsmaterial som tränar barn och ungdomar i självledarskap och ansvarstagande för sina studier, sin hälsa och samhället i stort. Metoden syftar till att hjälpa barn och ungdomar att må bra, att behålla sin nyfikenhet och att utveckla sin potential nu och i framtiden. Motivationslyftet bygger på de tre vetenskapliga diskurserna psykologi, hjärnforskning och pedagogik. Metoden utgår ifrån skolans befintliga styrdokument och de övergripande riktlinjerna i Lgr22, Gy11/22 (kap 1 och 2), Barnkonventionen samt FN:s globala hållbarhetsmål 3, 4, 5 och 16. Implementering. Idag är det 60 svenska grund och gymnasieskolor som aktivt arbetar med Motivationslyftet. En väl genomarbetad implementeringsprocess involverar alla vuxna runt eleverna. När en skola anmäler sitt intresse får den kontakt med en av Motivationslyftets regionala skolstrateger för att tillsammans ta fram en implementeringsplan. Denna inkluderar personal och metodutbildningar innan arbetet med eleverna påbörjas. Eleverna får sedan systematiskt träna upp sina mentala kompetenser både enskilt och under skolans övriga ämnesorienterade lektioner. Motivationslyftet arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv vilket innefattar att även vårdnadshavare blir erbjudna inspiration och utbildning. Effektmätning. Effekterna utvärderas enligt Motivationslyftets M&Eplan (Monitoring and Evaluation Plan). Under och efter alla utbildningsinsatser mäter vi i utvalda grupper effekter på deltagarnas inre motivation, psykiska välmående och stresshantering både genom kvantitativa och kvalitativa utvärderingar. Under 2023 planerar vi att påbörja ett samarbete med ett forskningsteam för att ännu mer konkret kunna analysera och påvisa effekterna av Motivationslyftets metod. 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=