Safe Selfie Academy förebygger sexuella övergrepp på nätet Samhällsutmaning. Internet är en fantastisk värld för kunskap, underhållning och gemenskap. Men det är också en arena där förövare kontaktar barn och ungdomar för att utnyttja dem sexuellt, så kallad grooming. Ett barn av fyra i åldern 819 år i Sverige har skickat en avklädd bild eller film till någon de lärt känna via nätet. Hur många av dessa som har utsatts för grooming vet vi inte säkert. På grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarens hot, berättar den drabbade sällan vad som hänt för någon annan. Det är därför få polisanmälningar och mörkertalet är stort. Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit pressad på bilder eller ha blivit tvingad att utföra övergrepp på sig själv via exempelvis en webbkamera. Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem och ett allvarligt hot mot nuvarande och kommande generationers psykiska och fysiska hälsa. Lösning. Safe Selfie Academy arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp på nätet. Vi erbjuder skolor utbildningsprogram som riktar sig till mellan och högstadieelever. Speciella elevambassadörer utbildas tillsammans med skolpersonal. De i sin tur utbildar sedan skolans övriga klasser i ämnet. Implementering. Konceptet är enkelt men effektivt. Skolorna rekryterar och samlar elevambassadörer på en ort för en utbildningsdag genomförd av Safe Selfie Academys experter. Elevambassadörerna får kunskap i ämnet och träning i att genomföra utbildningsprogrammet. De genomför sedan utbildningar för klasser på sin skola. Det sker med stöd av, och i nära samarbete med, kommunens skolenhet och skolan. Safe Selfie Academy erbjuder även digitala föreläsningar för vårdnadshavare och skolpersonal. Effektmätning. Vi mäter och utvärderar löpande våra insatser. Tillsammans med konsultföretaget Serus har vi utvecklat utchecknings och uppföljningsenkäter som används i samband med alla våra besök på skolor. Enkäterna mäter kunskap (vad deltagarna lärt sig) och trygghet (att våga prata om sexualbrott på nätet och berätta för andra om man själv eller en kompis är utsatt). Mätningar genomförda 20212022 visar bland annat att cirka nio av tio av eleverna som deltog upplevde att de har fått ökad kunskap om sexualbrott på nätet och ökad trygghet att berätta om sexualbrott på nätet för en vuxen man litar på. 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=