Tryggare nätvardag motverkar barn och ungas utsatthet på nätet Samhällsutmaning. Det finns mycket som är bra med internet och sociala medier, men det medför även nya arenor för hat, hot, mobbning och andra former av trakasserier. En osund och obalanserad nätvardag ökar risken för otrygghet och psykisk ohälsa. Barn och unga är särskilt utsatta, och många saknar närvaro och guidning av vuxna och samhället i dessa situationer. Skolan har, som del av sitt samhällsuppdrag, en skyldighet att hantera trakasserier som initieras på nätet. I samtal med lärare efterfrågas ofta lättillgängliga verktyg för att hantera situationer och föra en förebyggande dialog för ökad trygghet på nätet. Lösning. Genom verksamhetsområdet Tryggare nätvardag vill Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse motverka barn och ungas utsatthet på nätet med följande fyra insatser: 1) Systematiskt och gediget värdegrundsarbete och kunskap om nätvardagen för alla skolelever oavsett ålder. 2) Fler trygga vuxna med mer kunskap och förutsättningar för bättre och mer stöttande samtal om nätvardagen. 3) Kontinuerlig dialog, reflektion om egna och andras nätvanor, dess möjligheter, utmaningar och konsekvenser som kan leda till konkreta beteendeförändringar. 4) Bred kunskapsspridning och dialog om ungas nätvardag på samhällsnivå. Implementering. Insatserna genomförs med hjälp av Stiftelsens kostnadsfria skolplattform Lajka, som vänder sig till elever, skolpersonal och föräldrar. Lajka innehåller färdiga lektioner och annat material för elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Med Lajka kan skolor runt om i landet bedriva systematiskt värdegrundsarbete på ett effektivt sätt. Allt material är framtaget tillsammans med experter och lärare, samt har testats på och med målgruppen. På plattformen finns material för alla som arbetar inom skolans värld, inklusive elevhälsan och föräldrar. Effektmätning. Skolplattformen Lajka har nått ut till cirka 400 000 elever. Under perioden 20192021 besöktes Lajka 103 000 gånger av 30 000 personer. De besökte i genomsnitt 2,56 av Lajkas moduler för en tryggare nätvardag. En undersökning i samarbete med The Social Few visar att 84 procent av lärarna anser att eleverna påverkats positivt av arbetet med Lajkas innehåll. En studie genomförd av SERUS identifierar flera statistiskt signifikanta positiva förändringar. En sådan är att majoriteten av eleverna i högre grad än tidigare säger ifrån, eller stöttar, när de ser andra utsättas för saker på nätet som inte känns okej. Två andra exempel på beteendeförändringar är att eleverna upplever att det är vanligare att de har diskussioner om nätet, nätvanor och mobilen på skolan, samt att de i mindre utsträckning börjar använda mobilen direkt på morgonen. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=