A Däremot är det skillnad på tillfälliga bakslag och större, varaktiga nedgångar. Sådana tar längre tid att reparera och är besvärliga även för långsiktiga sparare. Dessutom är det omöjligt att avgöra om en nedgång är tillfällig eller om den kommer att bli långvarig när man är mitt inne i den. Därför kan även den med långsiktigt perspektiv behöva fundera igenom vilken risknivå man vill ha i portföljen. Även om aktier har störst avkastningspotential över tid, är det inte givet att en portfölj med enbart aktier passar alla. I Placeringsutsikter våren 2023 Som så ofta annars är det många saker att väga in för den som ska fatta beslut kring sina investeringar. På kommande sidor kan du läsa djupare resonemang kring utsikterna för konjunkturen och olika placeringar. I vanlig ordning tittar vi även närmare på förutsättningarna i olika regioner. I och med den svaga svenska kronan bör du vara medveten om att valutarörelser kan ha lika stor påverkan på avkastningen som den underliggande börsutvecklingen. När kronan försvagas, så stiger värdet på utländska aktiefonder och när kronan stärks, så drabbas avkastningen negativt. Den marknad som är minst känslig för förändringar i växelkurser är vår egen svenska aktiemarknad. Nog för att valutarörelser påverkar företagens intjäning, men vi slipper den direkta påverkan på avkastningen. Det är en av anledningarna till att vi fortsätter tycka att svenska aktier är intressanta också den här gången. Trevlig läsning! ● 5 -1 0 1 2 3 4 2015 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sverige Euroområdet USA United Kingdom, Policy Rate, Bank Rate Styrräntor Procent 8,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 2000 1996 1994 1998 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2016 2018 2020 2022 Logaritmisk skala, index 4 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=