EMEA inkl. Ryssland: Råvarukopplingen fortsätter styra riktningen Sedan förra Placeringsutsikter har EMEA utvecklats näst sämst av de sju regionerna. Även om vi ser till perioden efter att Ryssland exkluderades ur EMEA-index, som var den 9 mars 2022, har regionen gått näst sämst i lokala valutor och allra sämst mätt i svenska kronor. En central anledning är nedgången för råvarupriser under andra halvåret i fjol. Även om det är bank och finans som utgör den största delen av index så ger en investering i EMEA också fortsatt stor exponering mot råvarupriser – både direkt och indirekt. De största länderna i index är Saudiarabien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten samt Qatar och Kuwait. Det politiska klimatet i dessa länder är förenat med hög risk. Att kopplingen till råvarupriser är central för EMEA, märks i grafen nedan. Råvarupriser är i sin tur känsliga för förändringar i global efterfrågan i allmänhet och kinesisk i synnerhet. Med den försvagning i konjunkturen som ser ut att ligga framför oss, finns en förhöjd risk att priserna på inte minst metaller och olja fortsätter att sjunka i år, vilket då kan tynga avkastningen i EMEA. Mot det står Kinas återöppnande som kan leda till ökad efterfrågan på råvaror. Viktigare än att sia kring utvecklingen för råvaru- priser i år är att avgöra om ifall man vill ha den risk som EMEA är associerad med. Att Ryssland är exkluderat ur index är positivt, men även flera av de kvarvarande länderna är totalitära stater. Vår hållning är fortsatt att EMEA i första hand bör övervägas av den som vill ha exponering mot råvarupriser och som vill ha hög risk i sparandet. ● D MARKNADSÖVERSYN 0,975 140 135 130 125 120 115 110 105 0,950 0,900 0,850 0,925 0,875 0,825 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb EMEA/Världsindex, vänster Bloomberg Commodity Index, höger Relativavkastning EMEA och globala sktier vs. råvarupriser Kvot och dollar per fat 2023 2022 19 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=