Produktkatalog 2023

96 Bakgrund Legionellabakterien finns naturligt i sjöar och vattendrag. Normalt är det fråga om låga koncentrationer, men vissa omständigheter kan innebära en tillväxt och utgöra en hälsorisk för människan. Legionärssjuka är en form av lunginflammation som orsakas av bakterien legionella pneumophila och besläktade bakterier. Det vanligaste sättet att smittas av legionärssjuka är att man andas in mycket små vattendroppar (aerosoler) som innehåller legionella. Både allmänhet och arbetstagare riskerar att utsättas för legionella i olika situationer. Hotellvistelse och arbete med luftkonditionerings- och vattensystem är t ex kända situationer. I Europa finns ett nätverk, ELDSNet (European Legionnaires’ Disease Surveillance Network) som syftar till att öka kunskapen om de epidemiologiska och mikrobiologiska aspekterna av legionärs-sjuka. Förebygga, bekämpa och kontrollera legionellarisker. För att minimera risken för exponering av legionella rekommenderas följande försiktighetsåtgärder: • Undvika vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C • Undvika stillastående vatten som kan främja tillväxt av biofilm • Se till att systemet och vattnet i det hålls rent • Undvika material som kan främja mikrobiologisk tillväxt • Kontrollera förekomst av finfördelade vattenstrålar Högsta säkerhet och bästa effekt med DIOX-A En mycket effektiv metod att förhindra uppkomst av legionellabakterie i vattensystemet är att kontinuerligt tillföra klordioxid (ClO2). En av de främsta orsakerna till att klordioxid så ofta rekommenderas, är att den angriper biofilmen där upp till 90% av legionellabakterierna kan finnas. Andra metoder såsom klorering, UV-behandling eller hetvattenspolning har liten eller ingen effekt på biofilmen. Vidare har klordioxiden en långtidsverkande effekt och påverkar inte lukt och smak. Självfallet är klordioxid godkänt även av det svenska livsmedelsverket för användning i dricksvatten. En klordioxidgenerator består i huvudsak av en reaktor, där saltsyra (9%) och natriumklorit (7.5%) blandas och lagringskärl varifrån den färdiga lösningen doseras in i systemet. Processen övervakas av en styrenhet samt ett mätinstrument som kontinuerligt mäter halten som tillförs systemet. Oavsett om det gäller att förebygga eller bekämpa legionella-bakterien, är det vikigt att använda en taktik som är anpassad till vattensystemets utformning och funktioner samt ingående material. Vi har tillgång till experter inom praktisk tillämpning och står gärna till tjänst vid frågor och med ytterligare upplysningar. Art nr Benämning Pris W3T158791 Klordioxidgenerator Diox A3 (3 g/h ClO2) Offert W3T158792 Klordioxidgenerator Diox A10 (10 g/h ClO2) Offert 118070 Säkerhetssystem ProTect Klorgaslarm GMS plus, inkl. sensor, siren, 230 VAC Offert Legionella - kontrollera och förebygg legionellarisker LEGIONELLABEKÄMPNING | KLORDIOXID Klordioxidgenerator DIOX A 10 Legionellabakterie Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Lång erfarenhet från tyska bad För badanläggningar i Tyskland är det sedan lång tid vanligt att dosera klor- dioxid på badhusets inkommande kallvattenledning. Vattnet används sedan till både dricks- och duschvatten, men även till påfyllning av bassängerna. Klordioxiden minskar vattnets THM-potential och kan därigenom bidra till ett bättre badvatten. Det är dock inte tillåtet att dosera klordioxid i vattenreningskretsen, då det är ett cirkulerande system där farliga bieffekter kan uppstå. Klordioxid fungerar även utmärkt för desinfektion av filterbädden i sand- och kolfilter. Om filterbädden regelbundet spolas med klordioxid hålls filtermediat rent och risken för biofilm i bädden minimeras. Användning av klordioxid för spolvatten är upptagen i DIN 19643.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=