Produktkatalog 2023

95 ProSec NXT Egenproducerat desinfektionsmedel – utan kloridläckage ProSec NXT och ProSec A är utrustade med membranelektrolys som förhindrar klorider att läcka ut i bassängen, vilket är fallet med en konventionell tillverkningsmetod. När oönskade klorider läcker ut i badvattnet ökar aggressiviteten dramatiskt och all utrustning inklusive betong riskerar att skadas. ProSec NXT – från små till stora bad Maskinen är en kompakt fabrikstestad enhet komplett med rör och elinstallation i ett skyddande stålrack. NXT använder salttabletter för produktion av ren och stark natriumhypokloritlösning, utan kloridläckage. Lösningen mellanlagras i en bufferttank och kan betjäna valfritt antal bassänger. ProSec NXT - säker teknik för tillverkning av klor • Effektsteg från 6 till 60 kg per dygn. • Extremt låg saltförbrukning (1,7 kg salt/kg klor) • Integrerad membranrengöring • Hög koncentration av natriumhypoklorit med utmärkt stabilitet (23 g/l) • Maximal drifts- och operatörssäkerhet • Integrerad värmeåtervinning • Dosering kan göras vid flera doseringsställen • PLC-styrd anläggning med klartextdisplay • Modulbyggd enhet - allt testat och klart ProSec NXT består i huvudsak av: • Membranelektrolyscell • Vattenavhärdare • PLC med klartext i display • Vattenkylning/värmeåtervinning • Kontrollpanel med likriktare • Saltupplösningstank • Bufferttank för natriumhypoklorit (Levereras separat för NXT 12 och uppåt) ProSec NXT Art nr Benämning kg / dygn Pris 370113 ProSec NXT 6 6 Offert 370124 ProSec NXT 12 12 Offert 370126 ProSec NXT 24 24 Offert 370128 ProSec NXT 36 36 Offert 370130 ProSec NXT 48 48 Offert 370132 ProSec NXT 60 60 Offert Rekommenderade tillval Invallningskärl för elektrolysenhet (finns i olika storlekar) Offert Invallningskärl för bufferttank (finns i olika storlekar) Offert KLORTILLVERKNING ProSec NXT: Klortillverkning mot bufferttank. Avluftning Salt som används för klortillverkning måste uppfylla biociddirektivet (EU) 528/2012. För att undvika driftsstörningar och biprodukter skall saltet även vara utformat enligt SS-EN 16370 "Salt för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit med hjälp av membranceller" enligt kvalitet 1. Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Salt för klortillverkning se sida 137. Klorgaslarm se sida 92. KV ProSec NXT Dosering klor Saltupplösningstank Membelektrolys Tank natriumhypoklorit Badvatten till bassäng Fläktvakt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=