Produktkatalog 2023

67 Badet belastas = redox sjunker = klorhalt anpassas automatiskt Låg belastning Minimal klorhalt Hög belastning Mer klor Vattnets oxidationspotential mäts med en redoxelektrod och anges i mV (milli-volt). Gränsvärden för redoxpotential (enligt DIN 19643) Sötvatten Havsvatten Vid pH under 7,3 min. 750 mV min. 700 mV Vid pH över 7,3 min. 770 mV min. 720 mV Trendkurvor för pH-värde från en varmvattenbassäng 33o C. Figuren visar tydligt hur pH och fritt klor ligger stabilt på pH 7,2 resp fritt klor 0,70 mg/l. Redox varierar dag för dag (790-825 mV) beroende på badbelastning men ligger alltid långt över nedre gränsvärdet som är 750 mV. Här har man en mycket väl fungerande anläggning och kan med god säkerhet sänka halten fritt klor ytterligare. Redoxmätningen är ett perfekt komplement till den fria klormätningen och en av de bästa kvalitetsparametrar du kan ha. För att undvika smittorisk för badande i bassäng måste ett desinfektionsmedel tillsättas i vattnet. De flesta anläggningar använder någon form av klor då detta visat sig vara mest effektivt. I dagsläget finns det dessutom inga bättre alternativ varken i Sverige eller utomlands. Dock skärps kraven i syfte att minska kloranvändningen (se Miljöbalken). Även de skadliga restprodukterna (bundet klor och THM) från kloreringen ska minimeras. Klor ger en förhöjd oxidation i badvattnet. Hur mycket oxidationen ökar beror dels på mängden klor men även på hur rent badvattnet är. Ett rent badvatten har en högre oxidationspotential (förmåga att hålla rent) än ett smutsigt vatten. För att ha en säker avdödning krävs en hög oxidationspotential i vattnet. Mängden klor, som måste tillsättas för att uppnå en viss oxidationspotential skiljer sig åt mellan olika bassänger och beror på hur bra reningen fungerar. Redoxpotential (mV) Fritt klor (mg/l) pH-värde pH 7,2 0,7 mg/l 823 mV CEDOX-reglering Fritt klor / pH / Redox Den patenterade CEDOX-regleringen ser till att minimal koncentration av klor alltid används och anpassar börvärdet till belastningen. Effekten blir lägre klorförbrukning samt bättre vattenkvalitet och badmiljö. Redoxmätning och CEDOX-reglering - Depolox® 2 MÄTUTRUSTNING • Alltid lägsta möjliga klorhalt • Minskad kemförbrukning • Reducerad THM-potential Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=