Produktkatalog 2023

66 Belastningsberoende drift - Depolox® 2 • Cirkulationsflödet anpassas efter belastning • Klorhalten anpassas efter belastning (CEDOX-reglering) • Styr flock, UV och AKP-dosering Därför är Depolox® 2 en unik besparingsenhet Depolox® 2 registrerar den verkliga bassängbelastningen för hygienparametrarna som anges i DIN 19643: fritt och bundet klor, pH-värde och redoxpotential och anpassar automatiskt cirkulationsflödet efter dessa. Gränsvärden för Eco-drift anpassas enkelt för olika länders riktvärden och till olika typer av bassänger som t ex simbassänger, bubbelpooler etc. MÄTUTRUSTNING Minimerad kemikalieförbrukning Även tillsats av desinfektions- och flockningsmedel, liksom korrigering av pH-värdet anpassas automatiskt till cirkulationsflödet. Depolox® 2 styr dessutom startsignalen för aktivt kolpulver samt för UV-anläggningen. Patenterad CEDOX-reglering Genom den patenterade CEDOX-reglerfunktionen med integrerad diffuslogik är Depolox®2 ”bildbar”. Med premissen: “varken mer eller mindre än vad som krävs” får ni en sparsam åtgång av förbrukningsvaror med en säker vattenkvalitet, samtidigt som DIN följs. MAX MIN Fritt klor pH Redox Bundet klor Alla hjälpparametrar innanför "hygienfönstret" g ECO-drift Minimerad kemikalieförbrukning Med en jämn och låg halt av desinfektionsmedel (klor) ökar trivseln på badhuset och kemikalieförbrukningen minimeras. Reglernoggrannheten för systemet skall vara så snäv som möjligt och bör hållas inom följande toleranser: Fritt klor ± 0,1 mg/l pH-värde ± 0,1 Depolox och ProReg har mycket hög reglernoggrannhet och ligger väl inom intervallet ± 0,1 då installationen är riktigt utförd. Erfarenhetsmässigt har kunder som installerat Depolox sparat 50% energi och 30% kemikalier, i många fall ännu mer! Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=