Produktkatalog 2023

53 Cl pH Rx Cl-N DINUF RECYCLE Cl pH Spolvattensystem Art nr Benämning Flöde Pris 6890xx Spolsystem 10-500 m3/h Offert En effektiv backspolning är helt avgörande för vattenkvaliteten. Föroreningar och bakterier i filterbädden ska transporteras bort när filtret backspolas. Vid bristfällig spolning ökar mängden bundet klor, klorförbrukningen samt risken för bakterietillväxt. Ett spolvattensystem med luftspolning och separat klorerad spoltank, spolpump och ProHeat värmeåtervinning ger många fördelar både för små och stora bad. Kontakta oss för offert på spolsystem anpassat för din anläggning. Backspolning För sandfilter åtgår cirka 6 m3 spolvatten/m2 filteryta vid varje spoltillfälle. Vattenhastigheten skall vid backspolning vara tillräcklig för expansion (och fluidisering) av sandbädden. Normalt krävs en spolhastighet av 50-65m/h, beroende av filtermedia och vattentemperatur. Trycklös spolning med bräddavlopp i filtret förbättrar spolningen och ger en ökad vattenkvalitet. Spolvattnet bör vara klorerat för att undvika tillväxt i filterbädden. Vi rekommenderar regelbunden spolning med lägst 1mg/l och månadsvis med lägst 5mg/l. Tabellen visar spolvattenmängd för olika sandfilter (gäller vid sandfraktioner enligt DIN). SPOLSYSTEM Filterstorlek Ø Filteryta Minsta spolvattenmängd/spolning 600 mm 0,28 m2 1,8 m3 800 mm 0,50 m2 3 m3 1000 mm 0,78 m2 5 m3 1200 mm 1,13 m2 7 m3 1400 mm 1,54 m2 9 m3 1600 mm 2,01 m2 12 m3 1800 mm 2,50 m2 15 m3 2000 mm 3,14 m2 19 m3 2200 mm 3,80 m2 23 m3 2400 mm 4,50 m2 27 m3 9 tips för god filterhygien (krav enligt DIN 19643) 1. Använd klorerat spolvatten, minst 1,0 mg/l. Säkerställ ett lågt pH-värde (<pH 7,4), så att kloreringen bibehåller sin effekt. 2. Spola med högklorerat vatten en gång per månad, min. 5,0 mg/l. 3. Kontrollera att hela filterbädden fluidiseras under spolfasen. Testa med ett lod. 4. Är spolkapaciteten för låg kan ev byte till annat filtermedia vara aktuellt. 5. Säkerställ att du har tillräcklig vatten- mängd för spolning i minst 5 minuter, utan uppehåll. 6. Låt slamvattnet brädda ut från filtret med självfall (trycklös spolning). 7. Luftspolning förbättrar rengöringen av filtermediat och minskar vattenförbruk- ningen. 8. Kontrollera regelbundet filtratets kvalitet, även avseende mikroorganismer. 9. Använd flamsteriliserbar provkran. Effektivast metod Klordioxid (ClO2) är bästa alternativet för desinfektion av filterbädden. Klordioxid är effektivare än klor, verksam mot biofilm och i princip oberoende av pH-värdet. När klordioxid används bör spolvattnet tillföras 0,6 mg/l ClO2 vid varje spolning, och månadsvis 3,0 mg/l ClO2. Utrustning för framställning och dosering av klordioxid finner du på sida 90. AVBLÖDNING SPÄDNING PROHEAT LUFTSPOLNING SPOL- PUMP SPOLVATTENTANK SLAMVATTENTANK ULTRAFILTRERING SLAMVATTEN 30% slamvatten 70% återvinning av vatten, värme & kem FLOCK KLOR VÄRME UTJÄMNINGSTANK NORMFILTER KLOR / KLORDIOX SYRA KLOR FYLLVATTEN Återvinning spolvatten (se sida 53) Spolsystem Värmeåtervinning (se sida 52) Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=