Produktkatalog 2023

52 Vid pulverfiltrering får badvattnet passera ett filter där ett antal filterelement belagts med ett tunt lager av filtermedia; Diatomit eller Perlit. Föroreningar samlas på ytan av filtermediat som efter hand blir igensatt och måste bytas ut. Under rengöring spolas all smuts och filtermedia ut i avlopp och därefter läggs nytt material på filterelementen. Som tumregel används ca 1 kg pulver per m² filteryta. Filterhastigheten är normalt upp till 4 m/h. Styrkan med pulverfilter är dess kompakta format och låga spolvattenförbrukning. Nackdelen är förbrukning och hantering av pulver som kan vara hälsovådligt. Pulverfilter kan inte använda flockningsmedel och ger en sämre filtrering jämfört med sandfilter som flockas. Pulverfilter finns utformade som tryck- eller sugfilter (s.k. ”vakuumdiatomitfilter”). Diatomit eller Perlit? Diatomit har en mycket oregelbunden yta som lämpar sig väl för filtrering. Ur teknisk synvinkel är Diatomit det bättre filtermaterialet med ett bredare spektrum och skarpare filtreringsegenskaper (större reduktion av partiklar och bakterier). Dessvärre är det ett hälsofarligt medel som vid inandning kan ge livshotande skador som silikos och cancer. Det är väsentligt att all lagring och hantering av Diatomit utförs dammfritt. Perlit är en, ur hälsosynpunkt, oklassad produkt men ställer större krav på rätt val av kvalitet och kornstorlek för att ge en bra filtrering. Vi hjälper dig gärna med val av rätt filtermedia. Filterdukar / ramar Diatomit / Perlit Art nr Benämning Pris 631005 Filtermedia Perlit 50S, 14 kg 38:00 /kg 1 pall = 630 kg (45 säckar) 24:00 /kg 631016 Diatomit 4,5 kg 1 fp 399:00 /fp Diatomit 4,5 kg 4-11 fp 338:00 /fp Diatomit 4,5 kg 11-61 fp 277:00 /fp Diatomit 4,5 kg >64 fp 240:00 /fp 1 pall = 540 kg (120 fp) 631020* Diatomit 25 kg 1 fp 749:00 /fp Diatomit 25 kg 2-15 fp 723:00 /fp Diatomit 25 kg 16-38 fp 637:00 /fp Diatomit 25 kg 39-77 fp 600:00 /fp * Vid köp av mindre än 1 pall tillkommer delningskostnad 347:00 kr Art nr Benämning mm Pris 632010 Filterduk P39 Merm. 1250x970 3.659:00 /st 632012 Filterduk P39 1250x970 2.110:00 /st 632014 Filterduk P39 1280x1020 2.344:00 /st 633110 Filterram S39 Merm. inkl. filterduk 1250x970 13.460:00 /st 639010 Gummiring GR39 248:00 /st 639020 Skumgummiremsa 28x100x2000 678:00 /st Fakta Diatomit Diatomit, eller kiselgur, är flera miljoner år gamla avlagringar av fossil av mikrovattenväxter, som kallas diatomer. Diatomit filtermedel är praktiskt taget ren amorf** silika. Den kalcineras vid 800-1100°C, varvid allt organiskt material försvinner. Därefter klassificeras diatomiten till ett flertal olika kvalitéer. Fakta Perlit Perlit är ett vulkaniskt amorf** mineral av sammansmält natrium-kalium-aluminumsilikat och innehåller 2-6% kristallvatten. Perliten expanderas vid 800-1100°C till ca 20 ggr sin ursprungliga volym. Därefter krossas och klassificeras den expanderade perliten till ett flertal olika kvalitéer. **Amorf = oregelbunden yttre form. FILTERMEDIA Pulverfiltrering - Diatomit/Perlit Säcktömmare - minimerar damm i omgivningen Art. nr 631030 Perlit Diatomit Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=