Produktkatalog 2023

30 SYRA KLOR Cl pH Rx Cl-N 150 m³/h AKTIVT KOLPULVER SYRA KLOR Cl pH Rx Cl-N 150 m³/h AKTIVT KOLPULVER FILTER Djupbäddsfiltrering När man talar om djupbäddsfiltrering handlar det om en sandbädd med ett större djup, oftast omkring 1,2 m. En djup sandbädd fungerar lite som en rullstensås där partiklar ”landar” på de lite grövre sandkornen (0,71-1,25 mm) och avskiljs successivt genom en större del av filterbädden. Detta till skillnad från ytfiltrering där en grund sandbädd används, oftast med en mindre sandfraktion (0,4-0,6 mm) och i princip all filtrering sker i filterbäddens ytskikt. Djupbäddsfiltreringen har en högre kapacitet (30m3/m2h) och kan avskilja mer föroreningar mellan filterspolningarna jämfört med ytfiltrering. För att säkerställa utformningen av ett djupbäddsfilter refereras ofta till den tyska standarden för filter (DIN 19605 och DIN 19643). Funktion ”Flockning -> Filtrering -> Klorering” Först destabiliseras kolloidalt lösta föroreningar med hjälp av flockningsmedel med aluminiumsalter vilket gör att föroreningarna flockas och ortofosfater fälls ut. Innan denna process justeras råvattnets pH-värde till ett för flockningsmedlet lämpligt intervall (pH 6,8 - 7,2). Därefter avlägsnas blandningen av aluminiumfosfater och kolloider genom filtrering. Till sist kloreras filtratet lätt före det tillsätts bassängen. Efter 3 - 7 dygn renspolas filterbädden med vatten. Med en kombination av luft och vatten kan spolningen effektiviseras och minska vattenförbrukningen med ca 40 %. Bäst renspolningseffekt uppnås då det smutsiga slamvattnet fritt får brädda ut ur filtret (en så kallad backspolning). Slutsats Basteknik med bra prestanda, även under hög belastning och som vid behov kan kompletteras med fler funktioner för ytterligare prestation. Djupbäddsfiltrering med sugfilter Till skillnad från djupbäddsfiltrering i tryckfilter, är sugfilter en öppen kammare och kräver ytterligare minst en cirkulationspump. En pump som lyfter vattnet från utjämningstank till den öppna filterkammaren (pumpen är styrd av vattennivån i sugfiltret) och en annan pump som suger vattnet ur filtret och trycker det ut till bassäng. Vid flera filterkammare har varje kammare normalt en egen sugpump. Sugfilter byggs ofta på plats och kan anpassas till trånga utrymmen. Slutsats Teknik med anpassningsbara mått som kan platsbyggas. Lämpligt vid begränsad takhöjd och intransportmöjligheter. Vi beskriver här de fyra mest etablerade filterteknikerna i korthet. Vill du läsa mer om branschens olika filtertekniker så beställ ”VITBOK - val av filterteknik” eller läs på nätet. Det viktigaste budskapet VITBOKEN om filterteknik avser att förmedla är att det inte bara finns en teknik som är överlägsen alla andra utan att det finns ett flertal tekniker som beroende på kundens förutsättningar fungerar mer eller mindre bra och som bör beaktas vid slutgiltigt val och upphandling. Och när något låter för bra för att vara sant, då visar det sig oftast också vara det. VÄRME UV FYLLVATTEN LUFT -SPOLNING VATTENSPOLNING CIRKULATIONSPUMP UTJÄMNINGSTANK SYRA KLOR AKTIVT KOLPULVER FLOCK VÄRME UV FYLLVATTEN LUFT -SPOLNING VATTENSPOLNING RÅVATTENPUMP UTJÄMNINGSTANK SYRA KLOR AKTIVT KOLPULVER FLOCK FILTRAT PUMP Trycklös spolning = bräddning med självfall mot avlopp. Trycklös spolning = bräddning med självfall mot avlopp. Val av filterteknik Läs mer i Vitbok - Val av filterteknik Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=