Produktkatalog 2023

31 SYRA KLOR Cl pH Rx Cl-N 150 m³/h SYRA KLOR Cl pH Rx Cl-N DINUF POOL DINUF POOL DINUF POOL 150 m³/h AKTIVT KOLPULVER FÖRFILTER VÄRME UV FYLLVATTEN KEMSPOLNING VATTENSPOLNING CIRKULATIONSPUMP UTJÄMNINGSTANK SYRA KLOR AKTIVT KOLPULVER FLOCK VATTENSPOLNING ULTRAFILTER VÄRME FYLLVATTEN VATTENSPOLNING CIRKULATIONSPUMP UTJÄMNINGSTANK SYRA KLOR RUNDSPOLNING VATTENSPOLNING KOLFILTER I DELSTRÖM PÅFYLLNING PULVER Sedan början av 2000-talet används UF i badanläggningar som ersättare för konventionell teknik (sand eller pulverfilter). Ultrafiltrets membran får ha porstorlek på maximalt 0,05 µm och fungerar som en mikrobiologisk barriär där inte ens virus, som tillhör de absolut minsta organismerna, kan passera. Dess extrema filtreringsförmåga gör att man kan utforma reningsverket med betydligt mindre cirkulationsflöde jämfört med konventionell teknik (fler människor kan bada per m3 som filtreras). Nyckeln till en driftsäker ultrafiltrering ligger i ett starkt membran och effektiv renspolningsteknik. Trots förfiltrering blockeras ultrafiltret fort av föroreningar och kräver en preventiv renspolning, vanligtvis i intervallet 1 - 5 timmar. Utöver renspolningen behandlas membranet även med kemikalier för att hålla membranet fritt från tillväxt och igensättningar. Både förfilter och ultrafilter renspolas automatiskt. Spolvattnet återvinns ofta genom ytterligare ett UF-membran (en så kallad steg 2-filtrering). Funktion ”Flockning -> Filtrering -> Klorering” Först destabiliseras kolloidalt lösta föroreningar med hjälp av flockning med aluminium- och/eller järn(III) salter, vilket gör att föroreningarna flockas och ortofosfater fälls ut. Innan denna process justeras råvattnets pH-värde till ett för flockningsmedlet lämpligt intervall. Större partiklar silas bort via ett förfilter (vanligtvis ett diskfilter) innan blandningen av Järn(III)- eller Aluminiumfosfater och kolloider avlägsnas genom Ultrafiltrering. Slutligen kloreras filtratet lätt före det tillsätts bassängen. Slutsats Teknik lämplig där extra höga hygieniska krav ställs, exempelvis terapibassänger och i projekt med begränsat utrymme och krav på låga laster. Även lämplig vid renovering av gamla bassänger med begränsande rördimensioner. Pulverfilter (Precoatfilter) Ett pulverfilter (precoat) är ett filter som använder diatomit- eller perlitpulver som filtermedia och arbetar enligt ytfiltreringsprincipen. Filterbehållaren kan vara öppen (”vakuumdiatomit”) eller sluten (”tryckdiatomit”). Inne i ett trycksatt filter finns ett antal ”filterstrumpor” som beläggs med ett tunt lager av pulveriserat filtermedia (perlit eller diatomit). Pulvret som är mycket finkornigt bildar en tät ”filterkaka” utanpå ”filterstrumpan”. När vattnet passerar filterkakan avskiljs föroreningar som fastnar i filtermediat. Vid renspolning av filtret spolas både föroreningar och filtermedia ut i avloppet, varefter filtret åter driftsätts med nytt filterpulver. Påfyllning av filtermedia, rundspolning och renspolning är oftast automatiserad på moderna pulverfilter. I USA är det vanligt att använda en så kallad bumpmekanism, som med vissa mellanrum avstannar filterprocessen och initierar en tryckstöt (bump) som bryter sönder filterkakan för att därefter rundspolas genom filtret och bygga upp en ny filterkaka. Den nya kakan består då av en blandning av gammalt pulver och de föroreningar som filtret samlat upp. Syftet med ”bumpen” är att minska tryckfallet genom filtret och kunna vänta längre tid innan filtermassa måste spolas bort och ersättas med ny. Ur hygienisk synvinkel är ”bumptekniken” olämplig och för lågklorerade system, som används i allt större utsträckning i norra Europa blir den en belastning om inte filtermediat byts ut varje vecka. Ett normalt renspolningsintervall är en gång per vecka (byte av filtermedia). Slutsats Teknik lämplig för större utebadmed hög belastning och bassänger med moderata krav på avskiljningsgrad. Även lämplig för starkt begränsade utrymmen (t ex vid utskiftning av existerande öppna pulverfilter) och vid krav på låg spolvattenförbrukning. FILTER Ultrafiltrering (UF) Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=