Produktkatalog 2023

179 HSLF-FS 2021:11 Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com pH-värde Fritt klor för temp under 35 °C Fritt klor för temp över 35 °C Enhet vid pH 7,2 inte under 0.4 inte under 0.8 mg Cl2/l vid pH 7,4 inte under 0.5 inte under 0.9 mg Cl2/l vid pH 7,6 inte under 0.6 inte under 1.0 mg Cl2/l * För bassängbad utomhus kan en syreförbrukning mindre än 6 mg O2/l och/ eller turbiditet mindre än 0,8 FNU vara acceptabelt, om övriga riktvärden är förenliga med dem som anges i dessa allmänna råd. ** I de fall en desinfektionsmetod används som kan påverka mätningen av syreförbrukningen kan halten av totalt organiskt kol (TOC) mätas i stället. Denna bör inte vara högre än 4 mg/l. Folkhälsomyndigheten ger i sin skrift HSLF-FS 2021:11 rekommendationer för tillämpningen av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808), samt 5 och 6 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. De allmänna råden gäller för bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor och är ett stöd till tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn samt för verksamhetsutövarna i deras egenkontroll. Riktvärdena avser bassängvatten (förutom trikloramin som mäts i luften) och tillämpas vid rutinmässig övervakning och provtagning som en del av verksamhetsutövarens egenkontroll, och vid bedömning av om det kan föreligga olägenheter för människors hälsa med avseende på vatten- eller luftkvalitet. Proverna bör tas på de platser i bassängen som bedöms ha sämst vattenkvalitet och vid en tidpunkt då vattenparametrarna förväntas visa sämst värden. Riktvärden enligt HSLF-FS 2021:11 Parameter Riktvärde Enhet Odlingsbara bakterier färre än 100 cfu/ml Pseudomonas aeruginosa färre än 1 cfu/100 ml Turbiditet (Grumlighet)* mindre än 0,4 FNU Kemisk syreförbrukning (COD)*, ** mindre än 4 mg O2/l Trihalometan (THM) mindre än 100 μg/l pH 7.2–7.6 Bundet klor inte över 0.3 mg Cl2/l Totalt klor inte över 2 mg Cl2/l Trikloramin inte över 0.2 mg/m3 inomhusluft Riktvärden för badvatten Tabell 2. Övriga riktvärden Tabell 1. Riktvärden för fritt klor

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=