Produktkatalog 2023

178 DRIFTJOURNAL Art nr Benämning Pris 920050 Driftjournal som sträcker sig över ett år 42:80 /st Egenkontroll Ta kontroll över badbelastning, kemförbrukning och anläggningens prestanda. Säkerställ att verksamheten fungerar vid revision i samband med sjukdom eller liknande genom att löpande dokumentera uppmätta värden i en driftjournal. EnviroProcess har anpassat en färdig driftjournal med de parametrar som vi anser behövs för dessa ändamål, se nedan. Egenkontroll Bassängvatten: Vatten ur bassäng, ca 50cm från kant, 30 cm djupt Råvatten: Vatten före filter 1) Filtrat: Vatten efter filter (men före klorering) 1) Renvatten: Vatten efter klorering (färdigbehandlat vatten) 1) Fyllvatten: Vatten som används för fyllning och spädning 1) Rekommenderad provtagning (utöver driftjournal) Intervall Heterotrofa bakterier (bassängvatten och filtrat)1) månad Pseudomonas Aeruginosa (bassängvatten och filtrat)1) månad Kemisk syreförbrukning i bassäng, CODMn 2) månad Kemisk syreförbrukning i renvatten, CODMn 3) månad THM (kloroform max 100 µg/l ) år Trikloramin i rumsluft (max 0,2 mg/m3) Nybyggnad, efter ombyggnad och därefter vid behov Turbiditet (grumlighet) i bassängvattnet månad Turbiditet (grumlighet) efter filter (filtrat) månad Alkalinitet (min 35 mg/l CaCO3) vecka Rekommenderad städning Intervall Bassäng (tömning med grundlig rengöring och desinfektion)4) år Bassängbotten dag Bassängväggar varannan vecka Överloppsränna (med omkoppling till avlopp) vecka Utjämningstank (tömning med grundlig rengöring och desinfektion) halvår Utjämningstank bubbelpool (tömning med grundlig rengöring och desinfektion) kvartal 1) Använd flamsteriliserbar prov- tagningsventil 2) Jämför bassängvatten mot fyllvatten; max 0,75 mg/l högre i bassäng 3) Jämför renvatten mot fyllvatten; max 0,5 mg/l högre i renvatten 4) För små bassänger (tex bubbel- pooler, plaskbassänger, kallbad, varmbassänger etc) rekommenderas tätare intervaller ända ner till daglig rengöring. Provtagning och städrutiner kl. Fritt klor mg/l pH-värde pH Redox mV Bundet klor mg/l Temperatur 0 C Flöde m3/h Filtertryck bar Fritt klor mg/l Total klor mg/l Bundet klor mg/l pH pH Alkalinitet (CaCO3) mg/l Kloridhalt (Cl-) mg/l Klor l(kg) Syra l(kg) Flock l(kg) Bikarbonat l(kg) Spädvatten m3 Badantal Filterspolning Kalibrering Driftstörning / Anteckning Signering Måndag / Tisdag / Onsdag / Torsdag / Fredag / Lördag / Söndag / År ................ Vecka ................ Bassäng ............................................................................................. Slut på hyllan eller i kärlen? Beställ förbrukningsvaror på tel. 0300 - 83 70 00 eller dygnet runt på epost info@enviroprocess.com Avläsning Manuellt Förbrukning Övrigt kl. Fritt klor mg/l pH-värde pH Redox mV Bundet klor mg/l Temperatur 0 C Flöde m3/h Filtertryck bar Fritt klor mg/l Total klor mg/l Bundet klor mg/l pH pH Alkalinitet (CaCO3) mg/l Kloridhalt (Cl-) mg/l Klor l(kg) Syra l(kg) Flock l(kg) Bikarbonat l(kg) Spädvatten m3 Badantal Filterspolning Kalibrering Driftstörning / Anteckning Signering Måndag / Tisdag / Onsdag / Torsdag / Fredag / Lördag / Söndag / År ................ Vecka ................ Bassäng ............................................................................................. Slut på hyllan eller i kärlen? Beställ förbrukningsvaror på tel. 0300 - 83 70 00 eller dygnet runt på epost info@enviroprocess.com Avläsning Manuellt Förbrukning Övrigt Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Beställ driftjournalen som räcker över hela året.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=