Produktkatalog 2019-2020

128 P-FLOCK KONCENTRAT KONCENTRAT PROCESSINGAB BorgåsGårdsväg 9, 434 39Kungsbacka Tel:0300-837000 · www.processing.se Högkoncentreratflockningsmedel förbadvatten, enligtDIN 19643ochSS-EN 881 Høykonsentrertflokningsmiddel forbadevann, ihenhold tilDIN 19643ochSS-EN 881 Højkoncentrerteflokningsmiddel tilbadevand, ihenhold tilDIN19643ochSS-EN881 Dosering: P-flockKONCENTRATdoserasmed fördel koncentrerat,direktur behållaren.Beroende/avhengig avbelastning rekommenderas/ anbefales endosering av 0,1-0,4ml/m 3 filtrat.Rekommenderad dosering enligtDIN19643 är 0,3ml/m 3 filtrat.Spädning/fortynning ärmöjligupp till 1:10,menbördå förbrukas inom/innen 10dagar. DK:P-flockKONCENTRATdoseresmed fordel koncentreret, direkte frabeholderen.Afhängig afbadebelastning anbefales en doseringpå 0,1-0,4ml/m 3 filtrat.Anbefaletdosering i henhold til DIN19643 er 0,3ml/m 3 filtrat.Fortynding ermuligtop til 1:10,men børda anvendes inden10dage. Förvaring/Opbevaring: P-flockKONCENTRAT skall lagras frostfrittoch utom räckhåll för obehöriga/ rekkevidde for uvedkommende.Hållbarhet i originalförpackning ärminst ett år från leveransdatum. Ur kemsäkerhetspunkt är varan ej klassad som farligt ämne. DK.P-flockKONCENTRAT skal lagres frostfritoguden for rækkevidde afuvedkommende.Holdbarhed ioriginalemballage er mindst et år fra leveringsdato.Varen er ikke klassificeret som farligt gods,påbaggrund af reglerne for kemihåndtering. Kontaktaoss såhjälper vidiggärnamed rätt inställningavdin doserutrustning. Kontaktos, såhjælper vidiggernemedkorrekt indstillingaf jeresdoseringsudstyr. Innehåll/indhold: Aluminiumhydroxidklorid (AHC) Verksam/aktivsubstans: 168g/lAl Basisitet: >80% Densitet: 1,35g/cm 3 Vikt/vægt: 25kg Artnr: 406022 P-flockKONCENTRAT är etthögkoncentrerat flockningsmedel, speciellt avsett förbehandling avbadvatten.Medhjälp avP-flock KONCENTRAT kanorganiska föroreningar/forurensninger i kolloidal och lös form snabbt flockasoch effektivt avskiljas/skilles ut i filteranläggningen.FörhydrolyseringochhögbasisitetgörP-flock KONCENTRAT lämplig/kanbrukes för alla typer avbadvatten, även vattenmed låg alkalinitet.P-flockKONCENTRAT är lättlöslig ibåde suraoch alkaliska vatten. DK:P-flockKONCENTRAT er ethøjkoncentreret flokningsmiddel, specieltudviklet tilbehandling afbassinvand.Ved hjælp afP-flock KONCENTRAT kanorganiske forureninger i kolloidalog løs form hurtigt flokkesog effektivtbortfiltreres i filteranlægget. ForhydroliseringoghøjbasicitetgørP-flockKONCENTRAT velegnet til alle typer af svømmebade,også vandmed lav alkalinitetog terapibade,med skånehensynmod allergiske reaktioner hosgæster. P-flockKONCENTRAT er letopløseligt ibåde surtog alkaliskt vand. Verksamt/aktivtpH-intervall:pH 5,2 – 8,0 Optimal verkningsgrad:pH 6,8 –7,2 Tilbehør Art nr Betegnelse Pris 704110 P-flock Forbruksmåler for dunk 62:00 /stk 401874 Prosector tappekran til 12 kg dunk 70:00 /stk 403010 Tappekran til >= 20 kg dunk 82:00 /stk 401895 Prosector korkåpner for 12 kg dunk 74:00 /stk 403000 Korkåpner for kjemikaliedunker og større 50:00 /stk Forbruksmåler for dunk Art nr 704110 Tappekran til dunk Art nr 403010, Art nr 401874 Korkåpner Art nr 401895, Art nr 403000 KJEMIKALIER P-Flock Flockningsmiddel P-flock er et konsentrert flockningsmiddel, spesielt beregnet for behandling av badevann. Ved hjelp av P-flock kan organiske forurensninger i kollidal og løs form raskt flockes og effektivt skilles ut i filteranlegget. Hydrolysering og veldig høy basisitet gjør P-flock godt egnet for alle typer badevann, også vann med lav alkalinitet. En nyhet er at P-flock nå også finnes for flere ulike filteranlegg. Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig flockningsmiddel til akkurat ditt renseanlegg. Virksomt mellom pH 5,2 – 8,0. Optimalt virksomt mellom pH 6,5 – 7,2. P-flock AHC (Aluminium Hydroxside Chloride) i følge SS-EN 881 og DIN 19643. Doseres gjerne konsentrert, men kan også spes ut i vann ved behov. Anbefalt dosering: 0,2-0,7 ml/m 3 avhengig av badebelastning. Art nr Betegnelse Pris 406070 P-flock AHC 25 kg/pk 49:00 /kg 406070 P-flock AHC Halv pall min. 150 kg 36:00 /kg 406070 P-flock AHC Hel pall min. 300 kg 31:00 /kg 406070 P-flock AHC To lager min. 600 kg 28:00 /kg 406074 P-flock AHC 12 kg/pk 51:00 /kg *= Inkl. returfrakt av tom container P-flock Konsentrat Maksimalt konsentrert AHC i henhold til SS-EN og DIN 19643. Doseres med fordel konsentrert, men kan også spes ut med vann ved behov. Anbefalt dosering: 0,1-0,4 ml/m 3 avhengig av badebelastning. Art nr Betegnelse Pris 406020 P-flock Konsentrat, refill 3 poser x 6,7 kg/pk 3x6,7 kg/pk 94:00 /kg 406022 P-flock Konsentrat 25 kg/pk 83:00 /kg 406022 P-flock Konsentrat Halvpall min. 150 kg 72:00 /kg 406022 P-flock Konsentrat Helpall min. 300 kg 67:00 /kg 406022 P-flock Konsentrat To lager min. 600 kg 64:00 /kg 406024 P-flock Konsentrat Container* 1000 kg 65:00 /kg *= Inkl. returfrakt av tom container Tips! Bruk gjerne forbruksmåleren for å få kontroll på ditt flockforbruk. Måleren festes direkte på dunken. processing.no Tlf: 4000 6870

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=