NR.7 | V.8 | 2023

MAPO I DEL 1 I SIDA 9 LOKALA NYHETER Ishall i Mariefred: Ökad budget inför ny upphandling - uppskattad kostnad för tillbyggnad på Hammaren 7,5 miljoner Ishallen på Hammarens IP saknar fortfarande den sista väggen. Sedan IFK Mariefred samlade in medel för cirka ett år sedan har representanter för IFK Mariefred samverkat med kommunen i regelbundna möten för att ta fram en behovsbild och ritningar — och om möjligt försöka påskynda processen för att anläggningen ska kunna bli fullt funktionell inför säsongen 2023/2024. Anders Lindelöf, ordförande i ishockeysektionen i IFK Mariefred, förklarar vad tillbyggnaden på Hammaren innebär. — Det omfattar två huvuddelar - en som rör den fjärde väggen, tätning av tak samt fukt- och ventilationsanläggning och en annan del som omfattar en tillbyggnad för kallförråd och både nuvarande och kommande behov hos IFK Mariefred som förråd, större omklädningsrum och konferenslokal. Ritningar som tagits fram har använts för att kommunens ramavtalade entreprenörer skulle kunna räkna på och lämna anbud på jobbet. En av entreprenörerna har lämnat anbud - ett anbud som tyvärr var betydligt högre än den budget som kommunen, i kombination med IFK Mariefreds insamling, avsatt för jobbet. Redan 2020 fattade kommunen ett inriktningsbeslut om inbyggnad av isbanan, och summan för arbetet har därefter ökat från den då uppskattade kostnaden 3 miljoner till 5,8 miljoner - för att slutligen landa på en ungefärlig summa om 7,5 miljoner kronor. Den ökade prislappen förklaras i ett tjänsteutlåtande från kommunen — den faktiska kostnaden för byggnationer har ökat på grund av omvärldsfaktorer och det har i genomsnitt skett en trettioprocentig ökning av byggnationskostnader under det senaste året. Beslut har därför tagits om ett större budgetutrymme än tidigare — och upphandlingen kommer också annonseras bredare än innan. — IFK Mariefred har ett mycket bra samarbete med kommunen och tillsammans vill vi verkligen få till en lösning som är bra, slutlig och som har respekt för kommuninnevånarnas skattepengar, säger Anders Lindelöf. Upphandlingen ska enligt uppgift annonseras från vecka 9 i enlighet med 19 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att anbudsförfrågan kommer att publiceras i en särskild databas. — Det känns oerhört positivt och kan vi bara hålla den tänkta tidsplanen ska hallen vara klar i samband med höstlovet 2023. Det är i alla fall vår förhoppning. Text I Marie Freij Den fjärde väggen och tillbyggnad blir av, med en förhoppning om ett färdigt resultat inför säsongsstarten 2023/2024. Foto: Marie Freij/Arkivbild Teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun har nu beslutat att på nytt upphandla inbyggnad av ishallen på Hammarens IP. Beslutet, som kommer förvandla isbanan till en komplett sluten ishall, kan innebära att en färdig hall kan tas i bruk i samband med säsongsstarten 2023/2024. ”Det är vår förhoppning”, säger Anders Lindelöf, ordförande i ishockeysektionen i IFK Mariefred

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=