NR.7 | V.8 | 2023

Medborgarförslag behandlade i Teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun – blandade besked Ett medborgarförslag om byggandet av ett badhus i Mariefred avhandlades nyligen under ett sammanträde i kommunstyrelsen. Där remitterade man i sin tur frågan till teknik- och fritidsnämnden. Under nämndsammanträdet i februari konstaterades att man dels står i begrepp att uppföra ett nytt badhus i Larslunda, dels att det ska satsas pengar på att rusta badet i Åkers styckebruk, varför det för närvarande inte bedöms finnas ekonomiskt utrymme för ännu ett badhusprojekt. Det understryks dock i remissvaret att det framöver kommer att finnas behov av ett nytt badhus i området Åker–Mariefred. Ett annat medborgarförslag, om ett elljusspår i Stallarholmen, mottogs mer positivt. Då kommunen inte har någon lämplig mark i Stallarholmen har man vänt sig till Stallarholmens nätverk, som kontaktat markägare och fått positivt gensvar. Planerna går nu vidare för att förverkliga medborgarförslaget. Text I Boggi Svensson Freij SIDA 6 I DEL 1 I MAPO LOKALA NYHETER Mariefredsborna får fortsätta bada utomhus ett tag till, men i Stallarholmen påbörjas nu förberedelserna för ett elljusspår. Foto: Marie Freij/Arkivbild Folkhälsa: MAT PRODUCERAD MED REGLER FÖR Mer biologisk mångfald God djurvälfärd Bättre arbetsvillkor Mindre klimatpåverkan Odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel Extra kontroll ÄT BÄTTRE. Läs mer på KRAV.se

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=