NR.7 | V.8 | 2023

Ur hembygdsföreningens arkiv: Lite om Zidénska huset och Kungshus SIDA 12 I DEL 2 I MAPO KULTURHISTORIA På bilden ovan syns huset som kallas Zidénska huset invid Kungshustorget – eller Lilla torget, som det hette fram till 1919. Zidénska huset misstas ibland för att vara ett av de så kallade Kungshusen, som uppfördes för att inhysa hovfunktionärer under de perioder då hovet höll till på Gripsholms slott. Men av de båda Kungshusen återstår bara ett sedan elden tog det andra den 11 augusti 1966. Det Zidénska huset uppfördes 1783–1784 av kornett – dåtidens lägsta officersgrad i kavalleriet – Henric Zidén, för att hyras ut till hovet. Denna verksamhet blev dock varken omfattande eller långvarig, och huset såldes 1813 till stadsfiskalen och postmästaren Salomon Landin. Denne betalade 2500 riksdaler banco för huset, och huset har kommit att beskrivas som ett av landets äldsta bevarade hyreshus. Byggnaden har genom åren huserat ett antal kommersiella verksamheter. En av dessa verksamheter var stadens dåvarande lokaltidning, Mariefreds tidning. Utgivningen av denna tidning började i november 1866. Efter ett par namnbyten återgick man till det ursprungliga namnet år 1904. Det sista numret utkom i december 1953, då verksamheten gick upp i Strengnäs tidning. Senare har namnet ”plockats upp” av en verksamhet som saknar koppling till den ursprungliga Mariefreds tidning, även om det emellanåt görs försök att hävda att det finns en sådan. Fotografen är okänd, och bilden hör till Mariefreds hembygdsförenings arkiv. På första bilden på nästa sida syns det Zidénska huset och det numera nedbrunna Kungshuset till höger i bild. Den uppmärksamme noterar också att Nygatan ännu inte anlagts när bilden togs någon gång innan 1890. De hus som syns närmast i bild ligger således på Munkhagsgatan. Fotograf: Lindmarks ateljé. Tillhör Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Andra bilden är tagen från kyrktornet år 1893. Inget församlingshem, och ett par byggnader ”saknas” på Rådhustorgets östra sida. Även här syns det numera nedbrunna Kungshuset och baksidan av Zidénska huset, som restaurerades under 1980-talet. Notera särskilt att staden inte sträcker sig mycket längre bort än dessa hus. Fotograf var även här Lindmarks ateljé. Tillhör Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Tredje bilden är tagen under pågående brand i det av Kungshusen som idag inte finns kvar. Enligt folksägnen satt en av brandmännen grensle på taknocken på det intilliggande huset för att komma åt i släckningsarbetet. Fotografen är okänd, och bilden är tagen 1966. Text I Boggi Svensson Freij Text I Boggi Svensson Freij

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=