NR.7 | V.8 | 2023

Nu presenteras färska kvalitetssiffror för Sörmlands hjärtinfarktsvård, och Sörmland har fortfarande en topplats när det gäller hjärtvården, även om resultaten är sjunkande för två av tre sjukhus. — Vi har traditionellt en mycket god hjärtinfarktsvård i Sörmland. Både den akuta vid hjärtinfarkt, och även eftervården. I resultaten för 2022 års nationella hjärtvård tappar vi dock en del placeringar och har en del områden vi kan förbättra, säger Stefan Pettersson, överläkare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset. Resultaten i kvalitetsregistret Swedeheart omfattar den akuta hjärtinfarktvården och uppföljning efter ett år där de sekundärpreventiva åtgärderna vid genomgången hjärtinfarkt utvärderas. Maximal poäng är 11, medianvärde 6,5 bland landets 71 deltagande sjukhus. Mälarsjukhuset ligger på en fortsatt hög placering med 8 poäng vilket ger en delad 4:e plats. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm fick 7 poäng vilket är något lägre jämfört med föregående år. Nyköpings Lasarett fick 5,5 poäng vilket är lägre jämfört med tidigare års siffror. Stor förbättringspotential finns vad gäller att få hjärtinfarktpatienter att sluta röka. Ett år efter hjärtinfarkten blir i genomsnitt 50 procent rökfria i hela landet. — Här lyckas Nyköping bäst av Regionens sjukhus där cirka 55 procent av patienterna blivit rökfria att jämföra med blygsamma cirka 35 procent på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. På Mälarsjukhuset ska en uppdaterad rökavvänjningsmottagning starta vilket vi hoppas kunna förbättra våra mindre smickrande siffror, säger Stefan Pettersson. Ett annat område med stor förbättringspotential är att få patienterna att delta i fysioterapiledd träning efter genomgången hjärtinfarkt. — Trots det övertygande vetenskapliga underlaget deltar endast omkring 10-15 procent i denna form av träning i Sörmland, säger Stefan Pettersson. Region Sörmlands ekonomiska resultat för 2022 blev över 400 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet beror till stora delar på riktade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Region Sörmlands ekonomiska resultat för 2022 blev över 400 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det positiva resultatet beror till stora delar på riktade statsbidrag och ökade skatteintäkter. — Det positiva resultatet för 2022 är glädjande. Vissa verksamheter går dock fortfarande med underskott så ett fortsatt effektiviseringsarbete är nödvändigt. Vi har dessutom stora ekonomiska utmaningar de kommande åren, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande. I Region Sörmlands budget för 2022 beräknades det så kallade balanskravsresultatet landa på minus 258 miljoner kronor. Utfallet blev i stället ett överskott på 165 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 423 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst genom stora riktade statsbidrag, ökade skatteintäkter och att pengar avsatt för oförutsedda händelser inte har använts, 220 miljoner kronor fanns avsatta men enbart 85 miljoner kronor har använts. De riktade statsbidragen handlar bland annat om bidrag för nationell testning, smittspårning och vaccination mot covid-19. Även statsbidragen för tillgänglighet, vårdplatser och ersättning för sjukskrivningar har blivit större än budgeterat. Återöppnandet av samhället efter pandemin medförde stigande sysselsättning jämfört med vad som beräknades när budgeten fastställdes vilket gav högre skatteintäkter än förväntat. — Resultatet behöver dock stärkas då vi ser att kommande år innebär stora problem. Framför allt vad gäller ökande vårdbehov med kraftigt åldrande befolkning samtidigt som hela regionsverige har medarbetarbrist. Vi har också tillfälliga pensionskostnader att hantera under 2023 och 2024, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland. Regionfullmäktige tar upp bokslutet på sitt möte i april. Pressmeddelande Region Sörmland: Överskott i bokslutet för 2022 SIDA 14 I DEL 1 I MAPO LOKALA NYHETER Pressmeddelande: Färska kvalitetssiffror för Sörmlands hjärtinfarktsvård — fortfarande topplats för hjärtvården i Sörmland Strängnäs kommun flaggar för Ukraina 24 februari Den 24 februari är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Strängnäs kommun hissar flaggan för Ukraina på årsdagen, ett sätt att visa solidaritet med Ukraina. Samma dag anordnar svenska kyrkan Musik för freden i domkyrkan, med musik och texter på både ukrainska och svenska. Ukrainas flagga. Foto: Pixabay

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=